Enerji için IoT

Sistem bilgilerinin akışını iyileştirin, varlık performansını geliştirin, enerji verimliliğini artırın ve Nesnelerin İnterneti (IoT) ile arz ve talep dengesini sağlayın.

Azure IoT ile enerjide yeniliği yönetin

Sistem varlıklarının performansını izleyin ve dağıtılmış enerji kaynaklarını iyileştirerek sistem üzerindeki baskıyı hafifletin ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunun.

Enerji işinde IoT

Azure IoT ile işletme maliyetlerinizi azaltırken enerji dağıtımını iyileştirin. Enerji sektöründe yaygın IoT kullanım şekillerini gözden geçirin ve enerji yönetiminde verimliliği artırmak için kullanılabilecek çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sistem varlığı bakımı

Sisteminizin topolojisini görüntüleyin, sistem varlıklarından veri toplayın ve uyarılar tetikleyecek kurallar tanımlayın. Bakım zamanını tahmin etmek ve daha fazla güvenlik denetimi için bu içgörüleri kullanın. Uzaktan izlemeye yönelik Azure IoT çözüm hızlandırıcısı ve Azure Machine Learning ile donanımlarınızın performansını ve durumunu izleyerek arızaları önleyin ve kritik kapalı kalma sürelerini önleyin.

Enerji iyileştirme ve yük dengeleme

Sistem üzerindeki baskıyı hafifletmek ve ciddi güç kesintilerini önlemek için enerji arz ve talebini dengeleyin. Yüksek maliyetli altyapı yükseltmelerinden kaçının ve dağıtılmış enerji kaynaklarını (DER) kullanarak esneklik kazanın. Azure Digital Twins, Azure Machine Learning ve Azure Stream Analytics ile enerji iyileştirmesi sağlayın.

E-mobilite

Çeşitli şarj etme hızlarını ve araç türlerini destekleyerek elektrikli araç (EV) şarj noktalarına uzaktan bakım ve servis sağlayın. Sahipliği teşvik ederek ve enerji kullanımının görünürlüğüne katkıda bulunarak, elektrikli araçlara sahip olmayı ve bu araçları kullanmayı kolaylaştırın. Azure Digital Twins, Azure IoT Central ve Azure Haritalar ile Azure EV çözümünü kullanarak e-mobilite girişimlerini destekleyin.

Emisyon izleme ve azaltma

Emisyonları neredeyse gerçek zamanlı olarak izleyin ve emisyon verilerinizi daha hazır hale getirin. Sera gazı ve karbon hesaplamasını ve raporlamasını mümkün kılarak sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek için çalışın. Azure IoT Hub, Azure App Service, Power BI, Azure Blob Depolama kullanarak emisyonları azaltın ve temiz enerjiyi benimseyin.

Güvenilir bir IoT lideriyle çalışın

Bizimle iletişim kurun

Bu tanıtım, Schneider-Electric’in Azure IoT’de yerleşik olarak bulunan çözümlerle güvenilir, sürdürülebilir ve uygun maliyetli enerji sağlayarak Nijerya’da milyonlarca insanın hayatını nasıl dönüştürdüğünün bir örneğidir.

Adım 1/6

Küresel güneş panelleri panosu

IoT, bir enerji şirketi olan Schneider’ın bir Küresel Altyapı Panosu üzerinden güneş panellerini uzaktan izlemesini ve yönetmesini sağlıyor. Kullanıcı, Nijerya’nın farklı konumlarını görüntüleyebiliyor ve bölgenin tamamındaki temel performans göstergelerini görebiliyor, güneş çözümünün genel sistem durumunu ve performansını izleyebiliyor. Uyarılar ve üst düzeylere taşınan sorunlar önem derecesine göre sıralanıyor. Bu listenin en üstünde, kritik bir uyarı gösteren bir tıp kliniği bulunuyor.

Adım 2/6

Uzak konumdaki uyarı bir sorun olduğunu belirtir

İş sahası düzeyinde tesisin şematiğini görebiliyoruz. Tüm varlıklar sistem durumu ve performans ölçümleri için beklenen ve tahmin edilen ölçütlere göre izleniyor. Panoda bataryalar ve güneş panelleri ile ilgili kritik sorunlar olduğu gösteriliyor. Tahmin analizi, mevcut eğilimin olası bir kesintiye neden olarak hastaları riske sokabileceğini gösteriyor.

Adım 3/6

İş sahası sorunu analizi

Birinci uyarı, güneş panellerinin paneller üzerindeki kum ve birikintiler nedeniyle en iyi kapasitede şarj edilmediğini gösteriyor. Bu eğilim devam ederse paneller talebe ayak uyduramayacaktır. Ayrıca, bataryaların çevresindeki havalandırma eksikliği nedeniyle bataryaların aşırı ısınmaya başladığını ve batarya hizmet ömrünün büyük ölçüde azaldığını görebiliriz.

Adım 4/6

Siste bildirimi oluşturma

Kullanıcı, iş sahası yöneticilerinin sorunları ele alabilmesi için 'Bildirim Gönder' seçeneğini kullanabilir. Sistem tüm ilgili bilgilerin önceden doldurulduğu bir bildirimi otomatik olarak oluşturur.

Adım 5/6

Bildirim Gönderildi

Önerilen eylem, güneş panellerinin temizlenmesi ve bataryalar için yeterli havalandırmanın sağlanmasıdır. Kullanıcı bu yönergeleri onaylar ve hemen eyleme geçilmesi için iş sahası yöneticisine gönderir.

Adım 6/6

Üretici yazılımı güncelleştirmeleri gerekli

Tesisteki donanımlar için bazı üretici yazılımı ve ayar güncelleştirmelerinin gerekli olduğunu da görebiliriz. Bir düğmeye tıklayarak bu varlıkları güncel tutabilir ve teknisyenleri uzak iş sahalarına gönderme zorunluluğundan kurtulabiliriz.

Enerji liderleri IoT ile harika işler yapıyor

Norveçli kamu hizmeti kuruluşu Agder Energi, mevcut sistemini daha verimli hale getirmek için verilerden yararlanıyor ve müşterilerle işbirliği yapıyor.

"At Agder Energi we want to use technology to make the power grid more efficient, more predictable and more flexible. We will go from energy generators to energy partners, with a more active role for our customers."

Tom Nysted, CEO, Agder Energi

Videoyu izleyin

Agder Energi

E.ON, evde kullanılan elektrikli cihazlardan alınan verileri tek bir platformda birleştirerek yüksek düzeyde bağlı bir ev çözümü geliştiriyor.

"By teaming up with Microsoft and leveraging Azure Sphere, we can leverage the opportunity and power of IoT and AI in a highly secure, trusted and scalable way."

Alex Cirlan, Küresel Etki Alanı Başkanı – HEM ve Yazılım, E.ON

Hikayeyi okuyun

E.ON

Allego, Azure IoT ile akıllı bir elektrikli araç şarj etme çözümü uyguluyor.

"Azure Digital Twins optimization has added intelligence to our EV platform. Without this optimization capability, it would be difficult to deliver a smart and flexible charging solution. We are enthusiastic about using these capabilities as we continue to evolve and improve EV platform for our customers."

Marc Diks, CIO, Allego

Hikayeyi okuyun

Allego

Schneider Electric tahmine dayalı analiz kullanarak uzaktan varlık yönetimini kolaylaştırıyor.

"Traditionally, machine learning is something that has only run in the cloud…Now, we have the flexibility to run it in the cloud or at the edge—wherever we need it to be."

Matt Boujonnier, Analiz Uygulaması Mimarı, Schneider Electric

Hikayeyi okuyun

Schneider Electric

Yolculuğunuza IoT sektörünün lideriyle başlayın

Bizimle iletişim kurun