Gezintiyi Atla

IoT sektör çözümleriyle yenilik gerçekleştirin

Bağlı cihazlarınızdan ve arka uç sistemlerinizden elde ettiğiniz içgörüleri, operasyonel ve kurumsal performansta eşsiz düzeylere ulaşmanıza yardımcı olabilecek güçlü uygulamalara ve hizmetlere dönüştürebilirsiniz.

Sektör genelinde dijital dönüşüme olanak tanıyın.

Üretim

Üretim için IoT ile ürünleri ve süreçleri geliştirin

Üretim için IoT ile ürünleri ve süreçleri geliştirin

Üretim ekipmanını izleyin

Sektörel IoT çözümlerini kullanarak süreçlerinizi iyileştirin. Gereken bakımı tahmin etmek ve üretim süresini aksatan planlanmamış kapalı kalma sürelerini azaltmak için algılayıcıları ve gelişmiş analiz özelliğini kullanın.

Müşterilere tahmine dayalı bakım sunun

Ürettiğiniz ekipman için tahmine dayalı bakım ve performans izleme özellikleri sağlayan yeni iş modelleri oluşturarak daha zengin bir müşteri deneyimi sunun.

Saha hizmetini iyileştirin

Saha servisi zamanlamasını iyileştirmek için algılayıcı verilerine erişerek, olası sorunlar büyük bir zorluk haline gelmeden doğru teknisyenlerin ve araçların dağıtılmasını sağlayın.

Ulaşım

Ulaşım için IoT ile taşımacılığı yürütün

Ulaşım için IoT ile taşımacılığı yürütün

Araç performansını koruyun

İş faaliyetlerinizi yürütmek için kapalı kalma süresinde olası sorunları gidererek ve bakım gereksinimlerini tahmin edip izleyerek sürüşü kolaylaştırın.

Araçlarda IoT’yi etkinleştirin

Müşterinin sürüş deneyimini ve güvenliğini dönüştürürken işinize ilişkin değerli içgörüler sunan yenilikçi IoT özellikli araç özellikleri ve çözümleri oluşturun.

Teknik incelemeyi okuyun

Filo operasyonlarını iyileştirin

Teslimat güzergahlarını iyileştirmek, performansı izlemek ve gecikmelere veya sorunlara, oluştukları anda müdahale etmek için gerçek zamanlı verileri ve uyarıları kullanarak lojistik faaliyetlerini basitleştirin.

Trafiğin akmasını sağlayın

Ulaşım altyapılarının yönetilmesine, yol durumlarının değerlendirilmesine ve trafik sıkışıklıklarının azaltılmasına yardımcı olması için gerçek zamanlı trafik verilerini izleyin ve işleyin.

Akıllı alanlar

Akıllı alanlar için IoT ile daha güvenli ve daha değerli alanlar oluşturun

Akıllı alanlar için IoT ile daha güvenli ve daha değerli alanlar oluşturun

Daha güvenli şehirler inşa etme

Trafiği daha iyi bir şekilde düzenlemek, acil durum sistemlerini daha verimli hale getirmek, polis ve acil tıp teknisyeni yanıt sürelerini kısaltmak için altyapıları bağlayın.

Akıllı binalar oluşturun

Bina sahiplerine, operatörlere ve bina sakinlerine daha verimli bir operasyon ve denetim süreci sunmak için bina cihazlarını ve sistemlerini bağlayın.

Hizmeti, deneyimi ve desteği iyileştirin

Kırık sokak lambalarının tamir edilmesinden trafik ışıklarının bakımına ve çöp kamyonu güzergahlarının iyileştirilmesine kadar hizmet verimliliğini artırın.

Perakende

Perakende için IoT ile müşteri deneyimini iyileştirin

Perakende için IoT ile müşteri deneyimini iyileştirin

Çalışanları veriye dayalı içgörülerle destekleyin

İşaretler, video kameralar ve akıllı raflar, işletmeleri müşterilerinin davranışlarıyla ve müşterileriyle nasıl en iyi şekilde etkileşim kurabilecekleriyle ilgili olarak bilgilendiren değerli veriler sunar.

Satış ve envanter planlarında hassas düzenlemeler yapın

IoT verileri, kuruluşların mağaza düzenlerinin ve ürün sunumlarının verimliliğini değerlendirmesini ve envanter talebini daha akıllı bir şekilde tahmin etmesini sağlar.

Satışları artıran kişisel ve sorunsuz deneyimler sunun

Dijital bilgi noktaları, mobil uygulamalar ve zengin müşteri verileri perakendecilerin, müşteri beklentilerini tahmin etmesini ve kişiselleştirilmiş kampanyaların yanı sıra çapraz satış ve yukarı satış süreçlerini verimli bir şekilde yürütmesini sağlar.

Daha çevik bir kuruluş için operasyonları hizmet ölçümleriyle iyileştirin

Karar alıcılar, olumlu bir müşteri hizmetleri deneyimi sunmak, personeli daha verimli bir şekilde atamak ve operasyonel verimliliği artırmak için mağazanın tamamında gerçek zamanlı içgörülerden yararlanabilir.

IoT’nin perakendeyi nasıl dönüştürdüğünü izleyin

Sağlık

Sağlık için IoT ile hasta bakımını ve tedavisini geliştirin

Sağlık için IoT ile hasta bakımını ve tedavisini geliştirin

Hasta bakımını geliştirin

Hastaların hastaneden uzaktaki evlerinde ve dünyanın diğer her yerinde tedavi görebilmesini sağlayın. Takılabilir algılayıcılar ve hizmet çözümleriyle doktorlar yeniden yatışları azaltabilir ve proaktif tedavi uygulayabilir.

Tıbbi varlıkları izleyin

HIPAA uyumlu bir bulut platformunda tedarikleri ve ilaçları daha iyi bir şekilde izleyip yöneterek personelinizin aramaya daha az, hastalara daha fazla zaman ayırmasını sağlayın.

Önemli ekipmanların bakımını yapın

Tahmine dayalı bakımla olası sorunları, bunlar ortaya çıkmadan önce gidererek hastalarınızın en çok ihtiyaç duyduğu anda kritik tıbbi cihazların kullanıma hazır olmasını sağlayın.

Ekipman kullanımını izleyin

Hastane yatağı sensörlerinin kullanılmasından oda sıcaklığının ve el yıkama istasyonlarının izlenmesine kadar ekipmanların nasıl kullanıldığını takip ederek hastaların genel durumunu daha iyi bir düzeye getirin.

Doğal kaynaklar

Doğal kaynaklar için IoT ile verimlilikleri artırın

Doğal kaynaklar için IoT ile verimlilikleri artırın

Ekipman İzleme ve Saha Hizmeti

Varlık performansına yönelik görünürlük elde edin, görev açısından kritik cihazların performansını tahmin edin, kullanım, bakım ve destek süreçlerini iyileştirin.

Kaynakların kullanımını iyileştirin

Verimliliği ve performansı iyileştirip enerji tasarrufu yaparken atık miktarını azaltın ve hem kendiniz hem de müşterileriniz için tasarruf edin.

Sağlık ve güvenliği geliştirin

Ekibinizin bireysel ve yerel çalışma koşullarını ve yapılandırmalarını izleyerek daha verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olun.

IoT iş ortaklarıyla nesnelerinize hayat verin

Sizin sektörünüzde uzmanlaşmış güvenilir bir Microsoft IoT iş ortağının yardımıyla Nesnelerin İnterneti çözümünüzü basitleştirip iş gereksinimlerinize uyarlayın.