Gezintiyi Atla

Azure IoT’de geliştirme yapın

Genel senaryolar için çözüm şablonları kullanırken IoT uygulamanızı geliştirme, özelleştirme ve yönetmeye yönelik bir açık platform olan Azure IoT ile güçlü IoT uygulamaları geliştirin.

Microsoft’un IoT’yi basitleştirmeye yönelik çalışmalarının bir parçası olarak, ilk IoT uygulamanızı geliştiriyor olmanız veya deneyimli bir bulut geliştiricisi olmanız fark etmeksizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak çözümler, ürünler ve SDK’ler sunuyoruz.

Başlamanın iki yolu vardır:

IoT SaaS ile başlama

Hizmet (SaaS) teklifi olarak tam yönetimli bir yazılımın sadeliğini deneyimleyin. Arka uç bulut altyapısıyla uğraşmak zorunda kalmadan, personelinizi artırmanıza veya yeni bulut ve büyük veri geliştirme becerilerini öğrenmeye ihtiyaç duymadan saatler için üretim düzeyinde IoT uygulamaları geliştirin.

Azure IoT Central ile başlama

Açık kaynak IoT şablonlarıyla başlama

Uzaktan izleme ve tahmine dayalı bakım dahil olmak üzere en yaygın IoT senaryoları için tasarlanmış tamamen özelleştirilebilir çözümler ile daha fazla esneklik ve denetim edinin.

Çözüm hızlandırıcılarla geliştirme

Nesneleri birbirine bağlayan, içgörüler oluşturan ve eylemlerin bilgiye dayalı olmasını sağlayan kendinize ait bir IoT çözümü oluşturun

Subsystémy Azure IoTPro aplikace IoT doporučujeme architekturu, která je vytvořená nativně pro cloudové prostředí, podporuje mikroslužby a nevyužívá server. Architektura také podporuje hybridní cloudy a strategii edge computingu, protože se očekává, že bude také zpracovávat data v místním prostředí. K horizontálnímu škálování jednotlivých subsystémů doporučujeme použít orchestrátor, třeba Azure Managed Kubernetes nebo Service Fabric, případně službu PaaS, která nabízí integrované funkce horizontálního škálování, například Azure App Service.

IoT uygulamaları için bulutta yerel, mikro hizmet ve sunucusuz tabanlı bir mimari öneririz. Bu mimaride bazı verilerin şirket içinde işlenmesi beklendiğinden hibrit bulut ve uç bilgi işlem stratejisi de desteklenir. Tek tek alt sistemlerin yatay olarak ölçeklendirilmesi için Azure Tarafından Yönetilen Kubernetes veya Service Fabric gibi bir düzenleyicinin ya da Azure App Services gibi yerleşik yatay ölçeklendirme özellikleri sunan PaaS hizmetlerinin kullanılmasını öneririz.

Azure Geliştirici Kılavuzu

Azure IoT platformunu kullanarak en başından itibaren IoT uygulamaları geliştirmeyi öğrenin. IoT maceranızda karşılaşacağınız mimari yaklaşımlar ve en yaygın senaryolarda gezinmenize yardımcı olacak kapsamlı Azure ürünleri ve çözümlerine yönelik yönergeler bulun.

IoT projelerinizi geliştirmeye başlamak iççin ihtiyacınız olan ürünleri bulma

Şunu yapmak istiyorsanız... Bunu kullanın
Milyarlarca IoT varlığını bağlayın, izleyin ve yönetin IoT Hub
Bulut zekasının ve analizinin kapsamını uç cihazlara genişletin IoT Edge
Yeni nesil IoT uzamsal zeka çözümleri oluşturun Azure Digital Twins
Silikondan buluta uzanan MCU destekli cihazları güvenle bağlayın Azure Sphere
Basit ve güvenli konum API’leri, verilere jeo-uzamsal bağlam sağlar Azure Haritalar
Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi olanağı elde edin Event Grid
IoT cihazlarındaki zaman serisi verilerini keşfedin ve analiz edin Zaman Serisi İçgörüleri
Milyonlarca IoT cihazından gerçek zamanlı veri akışı işleme Stream Analytics
Her ölçeğe uygun, global olarak dağıtılan çok modelli veritabanı Azure Cosmos DB
Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin Logic Apps

Kaynaklar ve öğreticiler