Gezintiyi Atla

DevOps ve çevik karşılaştırması

Hem DevOps hem de çevik geliştirme, bir ürünün, piyasaya sürülecek bir öğenin veya sürümün bir kısmını üretmeye yönelik çerçeve sağlamayı hedefleyen modern yazılım geliştirme yöntemleridir.

Farkı anlama

DevOps ve çevik yazılım geliştirmek için kullanılsa da, farklı grup ve bölümleri içerirler. Ayrıca, bunların farklı yaklaşımları bulunur ve üretimi farklı şekilde yapılandırırlar.

DevOps ve çevik geliştirme karşılaştırması hakkında bilinmesi gereken en önemli şey, bunların birlikte kullanılamamasıdır. DevOps, yazılımın geliştirilmesi ve bakımıyla ilgili olan tüm katılımcılar arasında işbirliğine olanak tanıyan bir kültürdür. Çevik geliştirme, üretkenliği koruyup değişen ihtiyaçların ortak gerçekliği ile yazılım sürümlerinin çıkarılmasına olanak tanıyan bir geliştirme yöntemi olarak açıklanabilir. DevOps ve çevik geliştirme farklı olsa da, bu yöntemler birlikte kullanıldıklarında daha fazla verimlilik elde edilir ve daha güvenilir sonuçlar ortaya çıkar.

Bir bakışta karşılaştırma

DevOps ile çevik geliştirmeyi karşılaştırırken ikisinin de genel felsefesini, benzer veya farklı oldukları noktaları ve ekibinizle nasıl tümleştirilebileceğini anlamak önemlidir. DevOps ve Çevik birlikte kullanılamaz. Ancak, ikisinin de belirli yönlerini işinize dahil edebilirsiniz. Aşağıdaki bilgiler, DevOps ve çevik geliştirme arasındaki önemli benzerlik ve farklılıkları daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

DevOps tanımı

DevOps, sürekli değer sunmak amacıyla kişileri, işlemleri ve teknolojiyi bir araya getiren bir yazılım geliştirme yöntemidir. Yaklaşım; planlama ve izleme, geliştirme, derleme ve test etme, teslimat ve izleme, operasyon gibi alanlara bölünür. DevOps, yeni bir ürün, sürüm veya güncelleştirme yayınlamayla ilişkili tüm görevlerde geliştirme, BT işlemleri, kalite mühendisliği ve güvenlik ekiplerinin verimlilik elde etmek için birlikte çalışması yönünden benzersizdir.

DevOps’un felsefesi ve odak noktası

Kökleri kararlılık, tutarlılık ve planlamaya dayanan DevOps kültürü, işlemleri geliştirmek ve kolaylaştırmak için yeni yollar tanımlamayı hedefler. Sonuç olarak DevOps verimliliği en üst düzeye çıkarmaya, programlanabilir işlemleri tanımlamaya ve otomasyonu artırmaya odaklanır.

DevOps’un kapsamı

DevOps, geliştirme, işlemler ve kalite denetiminin kesiştiği noktayı temsil eder. Disiplinler arası ekipler, yazılım geliştirme ve teslim etme aşamalarında birleşip işbirliği yapar.

DevOps bildirimleri

  • Sürekli tümleştirme
  • Sürekli teslim
  • Sürekli dağıtım

Çevik geliştirmenin tanımı

Çevik geliştirme, yalın üretimle ilişkili bir teslim yaklaşımıdır. Çevik yazılım geliştirmenin esasları, değişen ihtiyaç ve gereksinim gerçekliklerinin arasında çalışan bir prototip veya yapı oluşturmaya dayanır. Geliştirici ekibi ve son kullanıcı arasında köprü görevi gören uyumluluk, çeviğin temel özniteliklerinden biridir ve sabit planlarda kullanıcı ve paydaşların ihtiyaçlarına öncelik tanır.

Çevik geliştirmenin felsefesi ve odak noktası

Çevik geliştirmenin hızlı başarısız olan yapısı, uyarlanabilirliğe ve müşteri ihtiyaçları ve beklentilerine ayak uydurmaya dayanır. Özellikler kullanıcı hikayeleri olarak tanımlanır ve bireysel olarak kullanıcı, kullanıcının ihtiyaç duydukları ve bunlara neden ihtiyaç duyduğu ön plana çıkarılır.

Çevik geliştirmenin kapsamı

Çevik geliştirme, geliştirme ekibine, ekibin üretkenlik düzeyine ve mevcut projeyi tamamlamaya yönelik ilerleme durumuna özgüdür. Geliştirme artımlı sprint’ler halinde tamamlanır. Yazılım teslimatı, dağıtımı veya her sürümün zaman içindeki bakımı farklı ekipler tarafından yönetilir.

Çevik geliştirme bildirimleri

  • Scrum
  • Kanban
  • Yalın geliştirme
  • DSDM
  • Ekstrem programlama
  • Crystal
  • Özellik temelli geliştirme

DevOps ve çevik geliştirme birlikte nasıl çalışır?

Hem DevOps hem de çevik geliştirme, yazılım teslimatını hızlandırabilen bir yapı ve çerçeve sunar. DevOps veya çevik geliştirme arasında tercih yapmanıza gerek yoktur. Her ikisinden de faydalanabilirsiniz. Çevik geliştirme, Scrum veya Kanban gibi araçlar aracılığıyla işi düzenlemeye yönelik yöntemler sunma açısından güçlüdür. DevOps ise yazılımı daha hızlı ve daha güvenilir şekilde teslim etme amacı güden daha geniş bir kültüre sahiptir.

DevOps ile çevik geliştirme arasında bir tercih yapmaktansa ikisini birlikte kullanmayı düşünebilirsiniz. DevOps ve çevik geliştirmenin en iyi yönleriyle bir geliştirme yöntemi oluşturmayı düşünürken, yüksek oranda iyileştirilmiş bir geliştirme ortamı oluşturmanıza yardımcı olabilecek önemli avantaj ve özelliklerin örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

DevOps’un en önemli özellikleri

Daha geniş kapsam ve erişim

DevOps, yazılım geliştirme ve teslim etme süreçlerinin her aşamasını ele alarak sürümlerin daha hızlı yayınlanmasını ve daha güvenilir olmasını hedefler.

Bölümler arası işbirliği

Karşılaşılan sorunları azaltmayı hedefleyen ve işlevler arası takım çalışmasını destekleyen bir kültür ile daha iyi bir çalışma ortamı yaratılabilir ve ekiplerin verimliliği artırılabilir.

Otomasyondan elde edilen verimlilik

DevOps yöntemi, mümkün olan her yerde programlanabilir işlemler oluşturmaya ve iş akışlarını otomatikleştirmeye yönelik fırsatlar arayarak verimliliği artırır.

Çevik geliştirmenin en önemli özellikleri

İş akışı üretkenlik araçları

Kanban, Scrum ve çevik geliştirmenin sunduğu diğer popüler planlama araçları işlerin izlenmesine ve gereksinimlerin, görevlerin ve ilerleme durumunun düzenlenmesine yardımcı olur.

Artımlı ilerleme

Sprint’lerin veya diğer zaman kutulu üretim yaklaşımlarının kullanılması tutarlı bir geliştirme temposunun oluşturulmasına yardımcı olur.

Müşterinin ihtiyaçları

Çevik geliştirmenin hızlı ve erken başarısız olan yapısı, tutarlı bir geri bildirim döngüsü sağlanmasına yardımcı olarak müşteri beklentilerini ön plana çıkarır.

DevOps ve çevik geliştirme için araçlar

Yaklaşımınızı ve yazılım geliştirme yönteminizi oluştururken iş akışınıza en iyi şekilde uyan çeşitli araçlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Azure DevOps, modern geliştirme hizmetleriyle daha akıllı planlar yapmak, daha verimli şekilde birlikte çalışmak ve daha hızlı gönderim sunmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

Azure DevOps, ekipleriniz arasında işleri planlamanıza, izlemenize ve tartışmanıza yardımcı olan araç dizisi Azure Boards’u da içerir. Scrum için hazır ve Kanban özelliğine sahip Azure Boards, çevik yazılım geliştirmeyi DevOps yaklaşımınıza getirmeyi kolaylaştırır.

Azure DevOps, deneyiminizi iş akışlarınıza uyacak biçimde özelleştirmenize olanak tanır. Sürekli tümleştirme ve sürekli teslim ile derleyin, test edin ve dağıtın, işleri planlayıp izlemek için kanıtlanmış çevik araçları kullanın ve güvenle test edip gönderin. Çeşitli biçimlerde birleştirerek kullanabileceğiniz modüler araçlar içeren bu kapsamlı paket, tüm platformlarda yazılım geliştirmenize olanak tanıyacak esnekliğe sahiptir.