Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi

Bulutu benimseme yolculuğunuzu hızlandırmak için Microsoft’un sunduğu, başarısı kanıtlanmış rehber

Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi nedir?

Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi kuruluşunuzun bulutta başarılı olması için gereken iş ve teknoloji stratejilerini oluşturmanıza ve uygulamanıza yardımcı olmak için tasarlanan, başarısı kanıtlanmış bir rehberdir. Bulut mimarlarının, BT profesyonellerinin ve iş karar alıcılarının kısa ve uzun vadeli hedeflerine başarıyla ulaşmak için ihtiyaç duyduğu uçtan uca rehberliği, en iyi deneyimleri, belgeleri ve araçları sağlar.

Kuruluşlar, Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi’ni en iyi deneyimlerini kullanarak başarıya kesin olarak ulaşmak için iş ve teknoloji stratejilerinin daha fazla uyumlu olmasını sağlayabilir.

İş hedeflerinizi gerçekleştirin

Buluttaki kuruluşunuza yönelik fırsatları belirleyin ve bulut teknolojisini kullanarak hedeflerinizi gerçekleştirin.

Kuruluşunuzu bulut için hazırlayın

Kuruluşunuzun iş sonuçlarını iyileştirecek teknoloji değişikliklerini anlayıp benimsemesine yardımcı olacak verimli ve sürdürülebilir yollar belirleyin.

Buluta geçiş yapın ve iyileştirin

Yenilikçi bulut tabanlı teknolojiler ile dijital varlıklarınızı buluta taşıyıp bunları ve işlemsel süreçlerinizi mükemmel düzeyde iyileştirin.

Bulutu benimseme yolculuğu

Bulut benimseme sürecinin, her kuruluşa uygun olan tek bir yolu yoktur. Ancak ana uygulama aşamaları tüm kuruluş ve endüstriler için benzerdir: stratejinizi belirleme, bir plan yapma, kuruluşunuzu hazırlama ve bulutu benimseme.

stratejinizi belirleme, bir plan yapma, kuruluşunuzu hazırlama ve bulutu benimseme.

Etkenleri anlama

Bulutu benimsemeye yönelik birçok sebep ve etken bulunur ve bunları anlamak, etkili bir bulutu benimseme stratejisi geliştirme konusunda büyük önem taşır.

İstenilen işletme açısından sonuçları tanımlayın

Etkenleriniz ile uyumlu olan, iş açısından net sonuçlar belirleyin. Sonuçların önceliğini belirleme konusunda paydaşları ve karar alıcı kişileri uyumlu hale getirmek bu şablonu kullanın.

İş gerekçenizi tanımlayın

Bulutu benimseme stratejinizin işe etkisini yansıtmak için iş durumunuzu tanımlayıp bir finansal model oluşturun.

Dijital varlıklarınızın envanterini çıkarın

Tüm iş yüklerinizi, uygulamalarınızı, veri kaynaklarınızı, sanal makinelerinizi ve diğer BT varlıklarınızı kataloglayıp, bunları bulutta barındırmanın en iyi yolunu belirlemek için değerlendirin.

Bulutu benimseme planı oluşturma

İş yüklerinizi işe etkisine ve teknik karmaşıklığına göre öncelik sırasına dizerek bulutu benimseme planınızı oluşturun.

Becerileri tanımlama ve desteğin hazır olma durumu

Destek ihtiyaçlarını tanımlamak, mevcut boşlukları doldurmak ve iş ve BT çalışanlarının değişiklik ve yeni teknolojilere hazır olduğundan emin olmak için bir becerilerin hazır olma planı oluşturup uygulayın.

Bulut ortamınızı hazırlama

Yeni Azure iş yükleriniz için bulutta bir giriş bölgesi oluşturun.

Bulut benimseme çerçevesi geçiş şemasını kullanarak hızlıca bir bulut ortamı ayarlayın.

Her kuruluşun bulutu benimsemeye yönelik benzersiz sebepleri bulunsa da iki tanesi öne çıkar:

Geçiş

Geçiş etkeni, kuruluşunuzun başlangıca yönelik, kapsamı sınırlı buluta geçiş çalışması ile başlayacağını varsayan artımlı bir işlemi temel alarak mevcut şirket içi uygulamaları buluta taşımaya odaklanır. Bu, siz başlangıç deneyimlerinden öğrenip geçiş işlemlerinizi geliştirdikçe daha fazla iş yükünü taşımak için genişler.

Yenilik

Bu etken, iş ve ürün yeniliklerini mümkün kılmak için dijital varlıkları modernleştirmeye odaklanır. Altyapı dağıtımı, operasyon ve idare alanındaki modern yaklaşımlar, geliştirme ile operasyon arasındaki boşluğun giderek kapatılmasını sağlamaktadır.

İdarenizi kıyaslayın ve geliştirin

Kuruluşunuzun dönüşüm yolculuğundaki boşlukları tanımlayın, zaman içinde idare durumunuzu karşılaştırıp izleyin ve idare kıyaslama aracı ile boşlukları gidermeye yönelik öneriler alın. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, özel önerilere şunlar dahil olabilir:

 • Kullanım örneğinizle ilgili belgeler.
 • Microsoft Learn’deki beceri geliştirme kursları ve öğrenme yolları.
 • İş ortağı çözümleri.
 • Microsoft FastTrack for Azure aracılığıyla Azure mühendislerinden özel rehberlik hizmeti alın.

İdare hakkında daha fazla bilgi edinmek için analizi Microsoft hesabı temsilciniz veya iş ortağı ile paylaşın.

İdare yöntemleri oluşturma

Maliyet yönetimi, güvenlik temeli, kaynak tutarlılığı, kimlik temeli ve dağıtım otomasyonunun bulut idaresi disiplinlerini temel alarak başlangıca yönelik idare yöntemleri oluşturmak için İdare MVP’si (asgari düzeyde uygulanabilir ürün) uygulayın.

İş risklerini tanımlayıp risk toleranslarını belirleyin

İş risklerinizi ve risk toleransınızı tanımlayın ve idare ve uyumluluk ilkeleri ile bu riskleri en aza indirin. İlkeye uyumluluğu izlemek için yinelenen idare işlemlerini çalıştırın.

Yönetim metodolojisi ile tüm iş yükleri, performans düşüşü veya iş kesintileri kaynaklı değer kaybını hesaplayan etki analizi ile ölçülen kritik olma durumlarına ve işletme değerlerine göre sınıflandırılır. Bulut operasyonları ekipleri, gelir üzerindeki bu somut etkileri kullanarak işletme ekibiyle birlikte dayanıklı çözümler çalıştırmaya ve yönetmeye yönelik işlemleri ve araçları kullanarak iyi yönetilen bulut ortamları oluşturur.

Temel uygulamalardan bazıları şunlardır:

Yönetim

 • İş operasyonları açısından kritik operasyonları tanımlayın.
 • Operasyonları hizmetlerle eşleyin.
 • Hizmet bağımlılıklarını analiz edin.
 • Hizmet panoları için üst düzey görünümler oluşturun.

İzleme

 • Veri toplamayı etkinleştirin.
 • Operasyonun ana hatlarını belirleyin.
 • Uyarı oluşturun.
 • Hizmet ölçümü yapın ve SLA oluşturun.

Dayanıklılık

 • Dayanıklı bir platform oluşturun.
 • Doğru koruma düzeyine ulaşmak için dayanıklılık yatırımınızı düzenleyin.
 • Hata durumlarından minimum kesinti süresi ve minimum veri kaybıyla kurtarın.
 • Kademeli olarak yüksek oranda kullanılabilir bir platform oluşturun.

Başlamanıza yardımcı olacak araçlar

Bulutu benimsemenize, stratejinizi tanımlamanıza ve engellerinizi ortadan kaldırmaya yardımcı olacak araçları ve size özel önerileri keşfedin.

Hızlıca Bulut Benimseme Çerçevesi'ndeki ilgili içeriğe gidin

Bu bulut yolculuğu izleyici aracında değerlendirme yaparak bulut benimseme alanındaki ihtiyaçlarınızı tanımlayın ve benzersiz bulut yolculuğunuza özgü öneriler alın.

Temel idare düzeyinizi tanımlayın

Bu değerlendirme, kuruluşunuzun mevcut idare durumundaki eksik noktaları tanımlamanıza yardımcı olur. Başlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş kıyaslama raporuna ve rehberliğe ulaşın.

İş yüklerini dayanıklılık en iyi yöntemlerine göre değerlendirin

İş yüklerini beş temel nokta olan dayanıklılık, ölçeklenebilirlik, DevOps, güvenlik ve maliyet açısından değerlendirerek endişeleri azaltın.

İş ortakları, bulut benimseme yolculuğunuzun önemli bir parçasıdır

Bulut benimseme sürecinizin hangi noktasında olursanız olun başlamanıza yardımcı olacak bir iş ortağı bulun.

Belgeler ve kaynaklar

Microsoft Learn

Öğrenme yollarıyla çalışanlarınızın bulut becerilerini geliştirin.

Daha fazla bilgi edinin

FastTrack for Azure

Microsoft mühendislerinden yardım alın.

Kullanmaya başlayın

Azure'a Geçiş Merkezi

Buluta geçiş yolculuğunuza başlayın.

Kullanmaya başlayın

Azure’a Geçiş Programı

İş yüklerinizi buluta geçirmeyle ilgili yardım alın.

Daha fazla bilgi edinin

Çerçeveyi inceleyin

Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi belgelerini okuyun.

Daha fazla bilgi edinin

Azure Hızlı Başlangıç Merkezi

Uygulamaları geçirme, bulut ortamınızı kurma ve yönetme hakkında adım adım rehberlik alın.

Kullanmaya başlayın

Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi Hakkında SSS

 • Bulut yeni olmasa da yeni iş yönetimi ve teknoloji fırsatları oluşturur. Bulut Benimseme Çerçevesi Azure'ı güvenli ve denetimli bir şekilde benimsemek için yalnızca bulut teknolojilerini değil aynı zamanda iş, kişi ve süreç değişikliklerini de uygulamaya yönelik araçlar ve yönergeler sağlar. En iyi yöntemleri ve başarılı müşteri ve iş ortağı deneyimlerini temel aldığından, çerçeve düzenli olarak güncelleştirilir.

 • Bulut Benimseme Çerçevesi dünya genelinde kullanılabilir.
 • Bulutu benimseme tüm şirketi kapsayan bir karar olduğundan her büyüklükteki kuruluşun BT yöneticileri, bulut mimarları ve kurumsal karar alıcıları Bulut Benimseme Çerçevesi'ni kullanmaktan yararlanabilir.
 • Tek bir tane bulut benimseme yolculuğu yoktur; her kuruluş kendi yolunu tanımlar. Öte yandan bu yolculukların bazı ortak adımları vardır ve Bulut Benimseme Çerçevesi bunları modüler olarak kapsadığından yolculuğunuzun neresinde olursanız olun çerçeveden yararlanmaya başlayabilirsiniz. Bulut Yolculuğu İzleyicisi değerlendirmesini yaparak kuruluşunuzun bulutu benimseme yolunda hangi aşamada olduğunu belirleyin veya başlangıç yapmanıza yardımcı olması için bir iş ortağı bulun.

 • Değerlendirmeler, kuruluşunuz için en iyi bulutu benimseme yaklaşımını hızla belirlemenize olanak tanır. İhtiyaçlarınız temelinde öneriler getirir ve kuruluşunuzdaki herkesin kendileri için en uygun zamanda bunları gözden geçirmelerini sağlar. Değerlendirmelerimiz bulutu benimseme gereksinimlerinizi tam olarak saptamaya ek olarak idari karşılaştırma noktalarını tanımlamanıza ve iş yüklerinizi değerlendirmenize de yardımcı olur.

Bulut benimseme yolculuğunuzu hızlandırın

Kullanmaya başlayın