Naar hoofdinhoud gaan

Azure-functies ontwikkelen op elk platform

Publicatiedatum: 25 september, 2017

Azure Functions is overgezet naar .NET Core 2.0. Zowel de runtime als de Azure Functions Core Tools zijn nu platformoverschrijdend.  

U kunt fouten opsporen in C#- en JavaScript-functies op een Mac- of Linux-systeem met de Core Tools en Visual Studio Code. Zowel de runtime als de Core Tools zijn nog in preview. Omdat de 2.0 runtime in preview is, kunnen ook in subversies wijzigingen voorkomen die fouten veroorzaken. Het gebruik van 2.0 runtime in productieworkloads wordt daarom afgeraden.  

Zie Azure Functions lokaal coderen en testen voor meer informatie over het gebruik van Core Tools. Zie Azure Functions runtime 2.0 known issues (Bekende problemen van Azure Functions runtime 2.0) voor informatie over lacunes in functies voor deze previewversie.

  • Azure Functions
  • Features

Verwante producten