NU BESCHIKBAAR

Toegang tot wijzigingen van de HDInsight-clusterconfiguratie

Bijgewerkt: 24 april, 2019

Er worden een aantal belangrijke wijzigingen geïntroduceerd voor ondersteuning van gedetailleerdere, op rollen gebaseerde toegang tot gevoelige configuratiegegevens uit HDInsight-clusters zoals HTTP-referenties en opslagaccountsleutels. Als onderdeel van deze wijzigingen is mogelijk actie vereist als u een van de betreffende entiteiten/scenario's gebruikt:

 • API: Gebruikers die de /configurations- of /configurations/{configurationName}-eindpunten gebruiken.
 • Azure HDInsight-hulpprogramma's voor Visual Studio Code versie 1.1.1 of lager.
 • Azure Toolkit voor IntelliJ versie 3.20.0 of lager.
 • SDK voor .NET
  • versies 1.x of 2.x: Gebruikers die de methode GetClusterConfigurationsGetConnectivitySettingsConfigureHttpSettingsEnableHttp of DisableHttp gebruiken uit de ConfigurationsOperationsExtensions-klasse.
  • versie 3.x en hoger: Gebruikers die de methode GetUpdateEnableHttp, of DisableHttp uit de ConfigurationsOperationsExtensions-klasse gebruiken.
 • SDK voor Python: Gebruikers die de methode get of update uit de ConfigurationsOperations-klasse gebruiken.
 • SDK voor Java: Gebruikers die de methode update of get uit de ConfigurationsInner-klasse gebruiken.
 • SDK voor Go: Gebruikers die de methode Get of Update uit de ConfigurationsClient-struct gebruiken.
 • Zie de onderstaande secties (of gebruik de bovenstaande koppelingen) om de migratiestappen voor uw scenario te bekijken.

Volgende stappen

Raadpleeg onze documentatie Migreren naar gedetailleerde, op rollen gebaseerde toegang voor clusterconfiguraties voor meer informatie over deze wijzigingen en de vereiste stappen voor migratie.

Nog vragen? Neem contact op.

 • HDInsight
 • SDK and Tools
 • Security

Related Products