Naar hoofdinhoud gaan
IN PREVIEW

Azure SQL Database: potentiële databaseproblemen opsporen en oplossen

Publicatiedatum: 25 september, 2017

Evaluatie van beveiligingsproblemen is een scanningservice die is ingebouwd in de Azure SQL Database-service. De service maakt gebruik van een kennisdatabase met regels om op basis van best practices beveiligingsproblemen en afwijkingen te identificeren, zoals onjuiste configuraties, te hoge bevoegdheden en toegankelijke vertrouwelijke gegevens. Resultaten van de evaluatie bestaan uit te nemen stappen voor het oplossen van de gevonden problemen en aangepaste herstelscripts indien van toepassing. Het evaluatierapport kan worden aangepast voor elke omgeving en worden afgestemd op specifieke behoeften.

Lees de Azure-blog voor meer informatie.

  • Azure SQL Database
  • Features