Naar hoofdinhoud gaan

Ben je klaar voor onbeperktheid?

Beoordeel de rijpheid van gegevens van je organisatie en bekijk hoe je de digitale transformatie kunt versnellen met Azure-gegevensservices.

Belangrijke inzichten verkrijgen in de gegevensontwikkeling van uw organisatie

Beantwoord deze vragen om inzicht te krijgen in de gegevensontwikkeling van uw organisatie, zoals gedefinieerd in het technische document 'Een nieuwe benadering van de onderneming'. Bekijk de aanbevolen vervolgstappen voor uw organisatie en verken gecureerde resources om uw digitale transformatie te versnellen.

Ontwikkeld in samenwerking met:
Keystone
1. Heb je een gegevensplatform voor het samenvoegen van gegevens van meerdere teams?
2. Ben je in staat om gegevens in real time te verwerken en te analyseren (in tegenstelling tot gegevens in batches verwerken)?
3. Gebruikt u API's of andere systematische methoden om gegevens automatisch extern te delen?
4. Heb je een gecentraliseerde documentatiebron voor interne API's/het delen van gegevens tussen teams?
5. Heb je systemen die automatisch nieuwe gegevensbronnen controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de kwaliteits- en/of indelingsvereisten?
6. Bent u in staat om de levenscyclus of afkomst van gegevens bij te houden wanneer deze worden getransformeerd en door modellen of rapporten worden gebruikt?
7. Beschikt u over een sandbox-omgeving waarin u verschillende functies en modellen kunt testen en hun prestaties kunt optimaliseren?
8. Gebruikt uw organisatie geavanceerde machine learning-technieken, zoals deep learning of bekrachtigend leren?
9. Bent u in staat automatisch machine learning-modellen te implementeren zonder menselijke tussenkomst?
10. Worden ML-artefacten automatisch gearchiveerd, waardoor toekomstige controle van ML-modellen mogelijk is?
11. Gebruikt u prestatiebeoordelingen of andere beheerhulpprogramma's om naleving van machine learning-procedures af te dwingen?

Uw resultaat: Platform

Uw organisatie heeft met succes de digitale transformatie afgerond en is nu een van de leiders op het gebied van technische intensiteit. Naar alle waarschijnlijkheid beschikt uw organisatie over een geïntegreerde basis van gegevens, software en kunstmatige intelligentie die ondersteuning biedt voor een stevig innovatieproces, maar die ook groei en maatregelen de ruimte biedt waarmee medewerkers op grote schaal kunnen samenwerken en individueel beslissingen kunnen nemen die perfect op de strategie van de organisatie zijn afgestemd. Krijg meer informatie en inzichten voor platformorganisaties.

Uw resultaat: Hub

Uw organisatie heeft al grote stappen gezet naar een digitale transformatie en streeft er nu naar om gebruik te gaan maken van al uw organisatie-assets. Op dit punt wil uw organisatie waarschijnlijk uw processen verbeteren en niet de technische basis. Ook kunt u zich richten op de ontwikkeling en verbetering van het gebruik van analyses en machine learning om de bedrijfsprestaties te verbeteren en uw bedrijfscultuur te transformeren, zodat uw medewerkers effectief gebruik kunnen maken van de nieuwe gegevens- en analysehulpprogramma's die voor hun beschikbaar zijn. Krijg meer informatie en inzichten voor huborganisaties.

Uw resultaat: Brug

Uw organisatie heeft al een aantal eerste stappen op weg naar een digitale transformatie gezet. Naarmate u uw gegevensplatform verder ontwikkelt, heeft uw organisatie er wellicht moeite mee om na aanvankelijke successen een stap verder te gaan en om de vervolgstappen voor uw gegevensplatform vast te stellen en te prioriteren. Krijg meer informatie en inzichten voor brugorganisaties.

Uw resultaat: Traditioneel

Uw organisatie bevindt zich pas in een vroeg stadium van de digitale transformatie en krijgt wellicht nog niet iedereen op één lijn wat organisatie-overschrijdende samenwerking, het delen van gegevens en effectief gebruikmaken van uw gegevens betreft. Krijg meer informatie en inzichten voor traditionele organisaties.

Verkrijg belangrijke inzichten om geslaagde gegevensgestuurde transformaties mogelijk te maken

Geleerde analyse-lessen: Hoe vier bedrijven bedrijfsflexibiliteit hebben vergroot met analyse

Bekijk praktijkvoorbeelden van bedrijven die gebruikmaken van gegevensanalyse om responsieve, geïnformeerde en tijdige beslissingen te nemen.

Technisch document lezen

Omgaan met verandering in je digitale transformatietraject

Verken de belangrijkste strategieën voor succesvol wijzigingsbeheer tijdens digitale transformatie.

Technisch document lezen

GigaOm - Forrester Total Economic Impact™ van Azure Machine Learning

Lees meer over de werkelijke impact en voordelen die bedrijven ondervinden door AI-oplossingen te bouwen met behulp van Azure Machine Learning.

Technisch document lezen

Gigaom: de visie van MLOps waarmaken

Meer informatie over het implementeren van MLOps en het inspelen op de invloed van ML in de ontwikkelingscyclus.

Technisch document lezen

Profiteer van onbeperkte schaal, onbeperkte prestaties en onbeperkte mogelijkheden voor uw digitale transformatie, allemaal met Azure-gegevensservices.

Schalen zonder enige beperking

Schaal een individuele database naar honderden terabytes en biedt tienduizenden gebruikers de mogelijkheid om in realtime inzichten te verkrijgen op petabyteschaal.

Lees het verhaal

Meer informatie over hoe de NBA gegevens en AI gebruikt om miljarden gegevenspunten om te zetten in inzichten die de ervaring van fans verbeteren.

Lees het verhaal

Zie hoe Walgreens met Azure de analyseprestaties heeft verdriedubbeld tegen een derde van de kosten.

Onbeperkte prestaties

Bouw cloudeigen apps met realtime-personalisatie en zeer lage latentie. Profiteer van betere prestatieanalyses tegen lagere kosten in vergelijking met concurrenten.1

Lees het verhaal

Zie hoe P&G gegevens en analyses gebruikt om de flexibiliteit van de toeleveringsketen te verbeteren.

Bekijk de video

Verken hoe Coca-Cola gebruikmaakt van Azure Cosmos DB om petabytes aan afzonderlijke gegevens om te zetten in kritieke inzichten.

Onbeperkte mogelijkheden

Verbeter klantervaringen, transformeer producten, optimaliseer bewerkingen en laat werknemers van alle vaardigheidsniveaus op verantwoorde wijze AI toepassen op hun gegevens met Azure-gegevens en AI-services.

Lees het verhaal

Meer informatie over hoe Land O'Lakes gebruikmaakt van Azure AI-oplossingen voor innovaties op agrarisch gebied.

Lees het verhaal

Bekijk hoe BNY Mellon de gegevensservices van Azure gebruikt om klanten te helpen betere investeringsbeslissingen te nemen.

Haal meer waarde uit uw gegevens tegen lagere kosten

380%

Analyse in Azure is tot 380% sneller dan andere cloudproviders1

59%

Analyse in Azure is tot 59% goedkoper dan andere cloudproviders1

64%

Azure Machine Learning is tot 64% goedkoper dan Google Vertex AI2

Azure-gegevensservices verkennen

Beheerde Azure-databases

Bouw systeemeigen toepassingen in de cloud of moderniseer bestaande toepassingen met volledig beheerde, flexibele databases.

Analyses op cloudschaal

Ontwikkel transformatieve en veilige analyseoplossingen en zet uw gegevens om in tijdige inzichten op bedrijfsniveau.

Azure AI

Bouw bedrijfskritieke oplossingen met bewezen, veilige en verantwoorde AI-mogelijkheden.

Verbinding maken met verkoop

Krijg persoonlijke hulp bij het plannen en implementeren van uw Azure-gegevensservices

1De claims met betrekking tot prestaties, TCO en prijs-prestatieverhouding zijn gebaseerd op gegevens van een onderzoek dat GigaOm in maart 2021 heeft uitgevoerd in opdracht van Microsoft voor het rapport Cloud Analytics Platform Total Cost of Ownership. Volgens het rapport Cloud Analytics Platform Total Cost of Ownership kosten analyses in Azure tot 59 procent minder dan bij andere cloudproviders. Gegevens zijn afkomstig van uit Test-DS afgeleide query's en zijn gebaseerd op prestatietests van 103 query's per leverancier, uitgevoerd door GigaOm in maart 2021; testen zijn uitgevoerd in opdracht van Microsoft. De primaire metrische waarde die werd gebruikt, was het totaal van de beste uitvoeringstijden voor elke query. Er zijn drie poweruitvoeringen voltooid. Elk van de 103 query's (99 plus deel 2 voor 4 query's) is drie keer op volgorde uitgevoerd (1, 2, 3, ... 98, 99) voor elk cloudplatform van de leverancier en de in het geheel snelste van de drie keer werd gebruikt als prestatiemeter. Deze beste tijden zijn vervolgens bij elkaar opgeteld om de totale cumulatieve uitvoeringstijd voor de hele workload te verkrijgen. De prijzen zijn gebaseerd op openbaar beschikbare prijzen voor de Verenigde Staten vanaf maart 2021. De werkelijke prestaties en prijzen kunnen variëren. Lees meer informatie over het TCO-onderzoek van GigaOm.

2Claims voor total cost of ownership, time-to-value en gereedheid voor bedrijfsmogelijkheden op basis van gegevens uit een studie die in opdracht van Microsoft in juli 2021 is uitgevoerd door GigaOm voor het rapport Gereedheid voor bedrijven van cloud-MLOps. De prijzen zijn gebaseerd op openbaar beschikbare prijzen voor de Verenigde Staten vanaf juli 2021. De werkelijke prestaties en prijzen kunnen variëren. Meer informatie over het GigaOm-onderzoek.

Gartner, Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems, 23 november 2020, Donald Feinberg | Merv Adrian | Rick Greenwald | Adam Ronthal | Henry Cook

Gartner doet geen enkele aanbeveling voor leveranciers, producten of services die in zijn onderzoekspublicaties worden vermeld en adviseert IT-gebruikers niet om alleen voor leveranciers met de hoogste beoordeling of een ander predicaat te kiezen. Onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de researchorganisatie van Gartner en dienen niet te worden beschouwd als een uiteenzetting van feiten. Gartner wijst alle garanties, impliciet of expliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

GARTNER en Magic Quadrant zijn gedeponeerde handels- en servicemerken van Gartner, Inc. en/of aan haar gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en internationaal, en worden hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Kunnen we u helpen?