Blockchain

Maak slimmere, efficiëntere toeleveringsketens, verminder fraude, controleer transacties sneller en maak nieuwe baanbrekende bedrijfsmodellen met Azure-blockchainservices.

Aan de slag

Slaag met blockchain door de bewezen aanpak in drie stappen van Azure te gebruiken

Vereenvoudig en versnel het bijhouden van gegevens en verificaties tussen partners in uw gehele workflow door gegevens en logica direct te delen op een onveranderlijk, gedeeld netwerk. Implementeer de aanpak in drie stappen voor blockchain van Azure om uw consortiumnetwerk op te bouwen, de governance en het beheer te vereenvoudigen en uw blockchainoplossing te integreren met de systemen en hulpprogramma's die u vandaag de dag gebruikt.

Maak de basis van uw blockchaintoepassing door uw consortiumnetwerk te implementeren, een grootboek te implementeren, leden uit te nodigen en machtigingen in te stellen:

 • Configureer, implementeer en beheer uw app met behulp van vooraf geconfigureerde netwerken en beheerde infrastructuur met Azure Blockchain ServicePREVIEW-VERSIE.

Digitaliseer de bedrijfsworkflow van uw consortium met slimme contracten om ervoor te zorgen dat uw gedeelde gegevens onveranderlijk zijn:

 • Gebruik de intuïtieve gebruikersinterface in de Azure Blockchain-extensie voor VS Code om uw slimme contracten te maken en te compileren voordat u ze inzet met Azure Blockchain Service.
 • Vereenvoudig versiebeheer en updates met Azure DevOps.
 • Herhaal en valideer blockchainscenario's snel met behulp van ingebouwde verbindingen met Azure en hulpprogramma's die u al kent met Azure Blockchain Workbench.

Nadat de infrastructuur en het slimme contract zijn opgezet, is de laatste stap om uw app te bouwen en uit te breiden om te werken met de hulpprogramma's die uw bedrijf vandaag de dag gebruikt:

 • Gebruik Azure Blockchain Service om uw bronnen te verbinden, gegevens van en naar het grootboek te vertalen en slimme contractresultaten te publiceren naar databases en toepassingen. Of gebruik een Azure Blockchain Workbench-sjabloon als u voor het eerst blockchain-apps bouwt.
 • Verbind en integreer uw blockchaintoepassing met uw bestaande apps en databases met de Azure Blockchain Development Kit.

Architecturen voor Azure Blockchain-oplossingen

Ontdek hoe blockchaintechnologie, inclusief Ethereum-netwerken, werkt om uw gegevens te beveiligen en uw workflows te digitaliseren in deze geïllustreerde architectuurscenario's.

BlokkædearbejdsprocesprogramVirksomheder bruger blokkæde til at digitalisere arbejdsprocesser, som de deler med andre organisationer, f.eks. flytning af fysiske aktiver på tværs af forsyningskæder. Anatomien i blokkædeapps er den samme på tværes af use cases. Her bruger vi Azure Blockchain Service som det grundlæggende administrerede blokkædenetværk, og vi bygger et konsortieprogram, der kan indtage signaler fra relevante brugergrænseflader og kommunikere hovedbogsdata til forbrugende apps på tværs af konsortiet.11234456
 1. Overzicht
 2. Stroom

Werkstroomtoepassing voor blockchain

Overzicht

Bedrijven gebruiken blockchain voor het digitaliseren van werkstromen die ze met andere organisaties delen, zoals de verplaatsing van fysieke assets in toeleveringsketens. De anatomie van blockchain-apps is vergelijkbaar voor de verschillende gebruiksscenario's. Hier gebruiken we de service Azure Blockchain als het fundamentele beheerde blockchainnetwerk en bouwen we een consortiumtoepassing waarmee signalen van de relevante gebruikersinterfaces kunnen worden opgenomen en grootboekgegevens kunnen worden doorgegeven aan de apps in het consortium die de gegevens verbruiken.

Stroom

 1. 1 Relevante apps, apparaten en gegevensbronnen verzenden gebeurtenissen of gegevens naar een berichtbroker (Azure Service Bus).
 2. 2 De technologie voor gedistribueerde grootboeken (DLT; Distributed Ledger Technology) Logic App haalt de gegevens op bij de Service Bus en verzendt deze naar transactiemaker die de transactie bouwt en ondertekent.
 3. 3 De ondertekende transactie wordt gerouteerd naar Azure Blockchain Service (volledig beheerd Ethereum-consortiumnetwerk) via een grootboekspecifieke Logic App-connector.
 4. 4 De Blockchain Data Manager legt blok- en transactiegegevens van geconfigureerde transactieknooppunten vast, decodeert gebeurtenissen en eigenschappen en verzendt de gegevens naar geconfigureerde doelen.
 5. 5 Berichtbroker verzendt grootboekgegevens naar verbruikende zakelijke toepassingen en databases buiten de keten.
 6. 6 De informatie wordt geanalyseerd en gevisualiseerd met hulpprogramma's als Power BI door verbinding te maken met de database buiten de blockchain.
Sporing af forsyningskædeFå mere at vide om, hvordan du bruger Azure Blockchain Workbench. Udarbejd et program til sporing af aktiver i forsyningskæden ved hjælp af et trinvist rutediagram.12345678
 1. Overzicht
 2. Stroom

Toeleveringsketen bijhouden en volgen

Overzicht

Een veelgebruikt blockchainpatroon is het bewaken van een asset via IoT, terwijl het zich verplaatst in een toeleveringsketen met meerdere partijen. Een goed voorbeeld van dit patroon is gekoeld transport van bederfelijke goederen, zoals voedsel of geneesmiddelen, waarvoor strenge vereisten gelden voor het transport. In dit scenario stelt een initiërende tegenpartij (zoals een leverancier) de contractuele voorwaarden op, zoals de vereiste luchtvochtigheid en het temperatuurbereik, waaraan de bewaarders in de toeleveringsketen moeten voldoen. Als de luchtvochtigheid of de temperatuur op welk moment dan ook buiten het gestelde bereik valt, wordt de status van het slimme contract bijgewerkt om aan te geven dat niet aan de voorwaarde(n) is voldaan, waarbij een transactie in de blockchain wordt opgenomen en verder in de keten treffende maatregelen kunnen worden genomen.

Stroom

 1. 1 IoT-apparaten communiceren met IoT Hub. IoT Hub is geconfigureerd als een route waarmee specifieke berichten worden verzonden naar een Service Bus die gekoppeld is aan de betreffende route. Het bericht heeft nog steeds de systeemeigen indeling van het apparaat en moet worden geconverteerd naar de indeling die gebruikt wordt door Azure Blockchain Workbench. Deze transformatie wordt uitgevoerd met een logische app van Azure. Deze app wordt geactiveerd wanneer een nieuw bericht wordt toegevoegd aan de Service Bus die gekoppeld is aan IoT hub. Vervolgens wordt het bericht getransformeerd en aan de Service Bus geleverd die wordt gebruikt om berichten te leveren aan Azure Blockchain Workbench. De eerste Service Bus fungeert in feite als een Postvak UIT voor IoT Hub en de tweede Service Bus als een Postvak IN voor Azure Blockchain Workbench.
 2. 2 Met DLT Consumer worden de gegevens opgehaald van de berichtenbroker (Service Bus) en verzonden naar Transaction Builder - Signer.
 3. 3 Transaction Builder compileert en ondertekent de transactie.
 4. 4 De ondertekende transactie wordt gerouteerd naar de blockchain (Private Ethereum Consortium Network).
 5. 5 DLT Watcher ontvangt bevestiging van de toewijzing van de transactie aan de blockchain en stuurt de bevestiging naar de berichtenbroker (Service Bus).
 6. 6 DB-consumenten versturen bevestigde blockchaintransacties naar databases buiten de blockchain (Azure SQL Database).
 7. 7 De informatie wordt geanalyseerd en gevisualiseerd met hulpprogramma's als Power BI door verbinding te maken met de database buiten de blockchain (Azure SQL Database).
 8. 8 Gebeurtenissen uit het grootboek worden aan Event Grid en Service Bus geleverd voor gebruik door downstreamconsumers. Voorbeelden van downstreamconsumers zijn onder andere logische apps, functies of andere code die is ontworpen om acties uit te voeren op basis van de gebeurtenissen. Met een Azure-functie kan bijvoorbeeld een gebeurtenis worden ontvangen die vervolgens in een gegevensopslag zoals SQL Server wordt geplaatst.

Ontvang het laatste nieuws en resource voor Azure Blockchain

Klanten doen geweldige dingen met Azure Blockchain

GE Aviation

GE Aviation gebruikt blockchain om het traceren van vliegtuigonderdelen van de fabriek naar de werkvloer te stroomlijnen.

Starbucks

Starbucks gebruikt Azure om kleine boeren te helpen en de producten te volgen, van boon tot barista.

Insurwave

Insurwave maakt gebruik van gedistribueerde grootboeken om risico's en blootstelling voor verzekeringsklanten, makelaars, verzekeraars en derden te beperken.

Buhler

Bühler gebruikt blockchaintechnologie om gewassen van boer tot bord te volgen, waardoor het voedsel voor twee miljard mensen elke dag gezond en veilig blijft.

Singapore Airlines

Singapore Airlines gebruikt Azure om de airline miles van klanten om te zetten in blockchaintokens die bij een netwerk van retailpartners kunnen worden ingewisseld.

Webjet

Webjet gebruikt Azure als basis voor Rezchain, een betalingsafstemmingsservice voor de onlinereisbranche.

3M

3M gebruikt Azure Blockchain voor een nieuwe label-as-a-service-methode voor beveiliging van de toeleveringsketens.

Nasdaq

Nasdaq brengt blockchaintechnologie naar de kapitaalmarkten om de levering, betaling en afwikkeling van transacties vanuit meerdere blockchains en betalingsmechanismen te beheren.

Xbox

Microsoft zet blockchainoplossingen in om royaltyoverzichten in uren in plaats van maanden te berekenen voor Xbox-game-uitgevers.

Veelgestelde vragen

 • Blockchain is een technologie voor het bijhouden van gegevens en het handhaven van contracten die gebaseerd is op complexe cryptografie. Organisaties kunnen hiermee gedeelde werkstromen, zoals toeleveringsketens, stroomlijnen door activa en transacties uit te wisselen en te volgen in een gedeeld grootboek (vaak ook wel distributed ledger technology, of DLT genoemd).

  Blockchainnetwerken worden verdeeld over alle computers van de partners (het zogenaamde consortiumnetwerk), waardoor elke partner in realtime zicht heeft op elke transactie die plaatsvindt op het netwerk. Elke partner heeft ook de mogelijkheid om onjuiste transacties af te wijzen voordat ze worden toegepast op het grootboek, wat de controle vereenvoudigt en het risico op fraude aanzienlijk vermindert.

  Naast toepassingen voor toeleveringsketens en gedeelde werkstromen, stimuleren ontwikkelaars nieuwe inkomstenstromen door het maken van producten en services op basis van blockchains.

 • Een 'block' is een cluster met gegevens binnen de blockchain dat zowel een unieke id als geschiedenis heeft. 'Blocks' slaan transactiegegevens op zoals datum, tijd of dollarbedragen, evenals de digitale handtekening (vergelijkbaar met een gebruikersnaam) van de deelnemers aan de transactie.

 • Er zijn drie hoofdtypen blockchains: openbaar, privé en consortium.

  • Openbare blockchain is volledig gedecentraliseerd, zonder één autoriteit op het netwerk. Alle transacties in de chain zijn zichtbaar via alle knooppunten in het netwerk.
  • Privé-blockchain is het eigendom van een individu en knooppunten hebben toestemming nodig voor toegang tot het netwerk.
  • Consortium-blockchain is een privé-blockchain met gedistribueerde autoriteit die handelt in het belang van het netwerk.
 • Blockchain is een transparant en verifieerbaar systeem. Als een gedeeld, veilig grootboek van transacties verdeeld over een netwerk van computers, elimineert blockchain verspilling, vermindert het risico van fraude en maakt het mogelijk om nieuwe inkomstenstromen te maken.

 • Azure Blockchain Service gebruikt verschillende Azure-functionaliteiten om uw gegevens veilig en beschikbaar te houden. Gegevens worden beveiligd door middel van isolatie, versleuteling en verificatie. De gedecentraliseerde en onveranderlijke eigenschappen van de blockchain maken deze zeer veilig.

Azure Blockchain Service gebruiken

Implementeer volledig beheerde blockchainnetwerken in een paar klikken en beheer op schaal met codevrij consortiumbeheer.

Block Talk kijken

Bekijk demo's en blijf op de hoogte van de nieuwste blockchaintechnologie op Block Talk op Channel 9.

Door Azure Marketplace bladeren

Ontdek tientallen kant-en-klare blockchainoplossingen van Microsoft en partners.