Blockchain

Veilige blockchain-apps ontwikkelen, testen en implementeren

Wat is een blockchain?

Een blockchain is een transparant en controleerbaar systeem dat zal leiden tot een verandering in de wijze waarop mensen denken over het uitwisselen van waarde en assets, het afdwingen van contracten en het delen van gegevens. De technologie is een gedeeld, veilig grootboek met transacties die over een netwerk van computers wordt verdeeld en niet maar bij één provider blijft. Bedrijven gebruiken blockchains als algemene gegevenslaag om een nieuwe klasse van toepassingen mogelijk te maken. Nu kunnen bedrijfsprocessen en gegevens met meerdere organisaties worden gedeeld, waardoor een einde wordt gemaakt aan verspilling, het risico op fraude wordt verkleind en nieuwe omzetstromen worden ontwikkeld.

Bedrijfsprestaties versnellen en slimme economie stimuleren met blockchains

'Wanneer blockchain volledig is geautomatiseerd, kunnen we dit gebruiken voor consistente uitvoering, hulp bieden bij het oplossen van geschillen, onze aansprakelijkheid uitbreiden en volledige transparantie bieden op basis waarvan we betere zakelijke beslissingen kunnen nemen'

Lees meer

Wat doen bedrijven met blockchain?

Ontdek hoe blockchain de financiële dienstverleningssector transformeert

Lees hoe blockchain wordt toegepast in het bankwezen, de kapitaalmarkten en de verzekeringsbranche. Zie hoe blockchain financiële dienstverleners kan helpen een einde te maken aan tussenpersonen, efficiënter samen te werken en unieke nieuwe bedrijfsmodellen te maken.

Ontdek hoe u met blockchain slimmere, efficiëntere toeleveringsketens kunt maken

Lees over de manier waarop blockchain kan helpen geschillen snel en inzichtelijk op te lossen. Ontdek hoe de zakelijke toeleveringsketen met blockchain zichtbaarder kan worden gemaakt met behulp van één realtime weergave die voor iedereen gelijk is.

Leer hoe blockchains digitale identiteiten en gegevensuitwisseling opnieuw definiëren.

A digital identity is everything that defines a person in the digital world. People want more control over the data they share and how long companies can hold on to it. See how businesses are using blockchain to give users autonomy over their personal data.

Waarom blockchains gebruiken in Azure?

Ontwikkelingen vereenvoudigen

Wees minder tijd kwijt aan ontwikkeling en experimenteer met modulaire, vooraf geconfigureerde netwerken en infrastructuur.

Snel aan de slag

Herhaal en valideer blockchainscenario’s snel met behulp van ingebouwde verbindingen met Azure en hulpmiddelen die u al kent.

Vol vertrouwen innoveren

Houd uw gegevens veilig en pas waar nodig een schaal toe, op een open, vertrouwd en wereldwijd beschikbaar cloudplatform.

Klanten doen geweldige dingen met blockchain in Azure

Baanbrekende blockchainoplossing van verzekering wordt uitgevoerd in Microsoft Azure

Het verhaal lezen

Insurwave

Webjet gebruikt Azure als basis voor Rezchain, een betalingsafstemmingsservice voor de onlinereisbranche

Het verhaal lezen

Webjet

Microsoft zet blockchain in om royaltyoverzichten snel en met minder inspanning te leveren aan Xbox-game-uitgevers

Het verhaal lezen

Xbox

Bühler gebruikt blockchaintechnologie om gewassen te volgen van boerderij tot keukentafel

Het verhaal lezen

Buhler

De Monetary Authority of Singapore gebruikt blockchain in Azure om effecten te vereffenen en af te wikkelen

Het verhaal lezen

Project Ubin

Interswitch gebruikt Azure Blockchain Workbench om meer welvaart in Afrika te realiseren

Het verhaal lezen

Interswitch

3M gebruikt Azure Blockchain voor een nieuwe label-as-a-service-methode voor beveiliging van de toeleveringsketens

Het verhaal lezen

3M

NASDAQ maakt blockchain voor kapitaalmarkten mogelijk dankzij Microsoft Azure

Het verhaal lezen

Nasdaq

Architecturen voor oplossingen

Blockchain workflow applicationBusinesses use blockchain to digitise workflows they share with other organisations, such as moving physical assets across supply chains. The anatomy of blockchain apps is similar across use cases. Here, we use Azure Blockchain Service as the foundational managed blockchain network and build a consortium application that can ingest signals from relevant user interfaces and communicate ledger data to consuming apps across the consortium.11234456
 1. Overzicht
 2. Stroom

Werkstroomtoepassing voor blockchain

Overzicht

Bedrijven gebruiken blockchain voor het digitaliseren van werkstromen die ze met andere organisaties delen, zoals de verplaatsing van fysieke assets in toeleveringsketens. De anatomie van blockchain-apps is vergelijkbaar voor de verschillende gebruiksscenario's. Hier gebruiken we de service Azure Blockchain als het fundamentele beheerde blockchainnetwerk en bouwen we een consortiumtoepassing waarmee signalen van de relevante gebruikersinterfaces kunnen worden opgenomen en grootboekgegevens kunnen worden doorgegeven aan de apps in het consortium die de gegevens verbruiken.

Stroom

 1. 1 Relevante apps, apparaten en gegevensbronnen verzenden gebeurtenissen of gegevens naar een berichtbroker (Azure Service Bus).
 2. 2 De technologie voor gedistribueerde grootboeken (DLT; Distributed Ledger Technology) Logic App haalt de gegevens op bij de Service Bus en verzendt deze naar transactiemaker die de transactie bouwt en ondertekent.
 3. 3 De ondertekende transactie wordt gerouteerd naar Azure Blockchain Service (volledig beheerd Ethereum-consortiumnetwerk) via een grootboekspecifieke Logic App-connector.
 4. 4 De Blockchain Data Manager legt blok- en transactiegegevens van geconfigureerde transactieknooppunten vast, decodeert gebeurtenissen en eigenschappen en verzendt de gegevens naar geconfigureerde doelen.
 5. 5 Berichtbroker verzendt grootboekgegevens naar verbruikende zakelijke toepassingen en databases buiten de keten.
 6. 6 De informatie wordt geanalyseerd en gevisualiseerd met hulpprogramma's als Power BI door verbinding te maken met de database buiten de blockchain.
Supply Chain Track and TraceLearn how to use the Azure Blockchain Workbench. Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.12345678
 1. Overzicht
 2. Stroom

Toeleveringsketen bijhouden en volgen

Overzicht

Een veelgebruikt blockchainpatroon is het bewaken van een asset via IoT, terwijl het zich verplaatst in een toeleveringsketen met meerdere partijen. Een goed voorbeeld van dit patroon is gekoeld transport van bederfelijke goederen, zoals voedsel of geneesmiddelen, waarvoor strenge vereisten gelden voor het transport. In dit scenario stelt een initiërende tegenpartij (zoals een leverancier) de contractuele voorwaarden op, zoals de vereiste luchtvochtigheid en het temperatuurbereik, waaraan de bewaarders in de toeleveringsketen moeten voldoen. Als de luchtvochtigheid of de temperatuur op welk moment dan ook buiten het gestelde bereik valt, wordt de status van het slimme contract bijgewerkt om aan te geven dat niet aan de voorwaarde(n) is voldaan, waarbij een transactie in de blockchain wordt opgenomen en verder in de keten treffende maatregelen kunnen worden genomen.

Stroom

 1. 1 IoT-apparaten communiceren met IoT Hub. IoT Hub is geconfigureerd als een route waarmee specifieke berichten worden verzonden naar een Service Bus die gekoppeld is aan de betreffende route. Het bericht heeft nog steeds de systeemeigen indeling van het apparaat en moet worden geconverteerd naar de indeling die gebruikt wordt door Azure Blockchain Workbench. Deze transformatie wordt uitgevoerd met een logische app van Azure. Deze app wordt geactiveerd wanneer een nieuw bericht wordt toegevoegd aan de Service Bus die gekoppeld is aan IoT hub. Vervolgens wordt het bericht getransformeerd en aan de Service Bus geleverd die wordt gebruikt om berichten te leveren aan Azure Blockchain Workbench. De eerste Service Bus fungeert in feite als een Postvak UIT voor IoT Hub en de tweede Service Bus als een Postvak IN voor Azure Blockchain Workbench.
 2. 2 Met DLT Consumer worden de gegevens opgehaald van de berichtenbroker (Service Bus) en verzonden naar Transaction Builder - Signer.
 3. 3 Transaction Builder compileert en ondertekent de transactie.
 4. 4 De ondertekende transactie wordt gerouteerd naar de blockchain (Private Ethereum Consortium Network).
 5. 5 DLT Watcher ontvangt bevestiging van de toewijzing van de transactie aan de blockchain en stuurt de bevestiging naar de berichtenbroker (Service Bus).
 6. 6 DB-consumenten versturen bevestigde blockchaintransacties naar databases buiten de blockchain (Azure SQL Database).
 7. 7 De informatie wordt geanalyseerd en gevisualiseerd met hulpprogramma's als Power BI door verbinding te maken met de database buiten de blockchain (Azure SQL Database).
 8. 8 Gebeurtenissen uit het grootboek worden aan Event Grid en Service Bus geleverd voor gebruik door downstreamconsumers. Voorbeelden van downstreamconsumers zijn onder andere logische apps, functies of andere code die is ontworpen om acties uit te voeren op basis van de gebeurtenissen. Met een Azure-functie kan bijvoorbeeld een gebeurtenis worden ontvangen die vervolgens in een gegevensopslag zoals SQL Server wordt geplaatst.

Begin je blockchain meteen goed met Azure

Lees het laatste nieuws in de Azure-blog.

Accelerating blockchain adoption in the enterprise

The mission for our blockchain investments has remained steadfast since the beginning, with the goal of democratizing complex technologies and creating connections across organizational boundaries to solve shared problems in a trusted manner.

General Manager, Microsoft Azure

Introducing Corda Enterprise on Azure Blockchain Service

Providing our customers with choice and flexibility is central to our mission around blockchain in Azure. Today, we are pleased to introduce that we are bringing managed Corda Enterprise to Azure Blockchain Service.

Principal Program Manager, Blockchain Engineering

12 TB VMs, Expanded SAP partnership on Blockchain, Azure Monitor for SAP Solutions

A few months back, at SAP’s SAPPHIRE NOW event, we announced the availability of Azure Mv2 Virtual Machines (VMs) with up to 6 TB of memory for SAP HANA. We also reiterated our commitment to making Microsoft Azure the best cloud for SAP HANA.

Corporate Vice President, Microsoft Azure

Gerelateerde oplossingen

Internet of Things

Internet of Things

Versterk uw digitale transformatie, verzamel ongebruikte gegevens en krijg nieuw inzicht door uw apparaten, assets en sensoren te verbinden

Big data en analyse

Neem optimale beslissingen door alle gegevens die u nodig hebt in realtime te analyseren

Serverloze computing

Serverloze computing

Bouw sneller apps en richt u op innovatie in plaats op beheer van de infrastructuur