Azure Stream Analytics

Een realtime-analyseservice op aanvraag ter ondersteuning van intelligente actie

Ontwikkel eenvoudig enorme parallelle realtime-analyses op meerdere IoT- of niet-IoT-gegevensstromen met behulp van eenvoudige SQL-achtige taal en voer ze eenvoudig uit. Gebruik aangepaste code voor geavanceerde scenario’s. Doordat u geen infrastructuur hoeft te beheren, kunt u gegevens op aanvraag verwerken en direct schalen, waarbij u gewoon per taak betaalt.

Start in seconden, schaal direct, betaal per taak

Ga binnen seconden aan de slag: er is geen infrastructuur waarover u hoeft na te denken en er zijn geen servers, virtuele machines of clusters die u moet beheren. U kunt het verwerkingsvermogen van een van de honderden stroomeenheden direct opschalen voor welke taak dan ook. U betaalt alleen voor de verwerkingscapaciteit die u per taak hebt gebruikt.

Ontwikkel eenvoudig enorme parallelle Complex Event Processing-pijplijnen (CEP)

Krachtige analyse in realtime voor auteurs aan de hand van een heel eenvoudige, verklarende SQL-achtige taal met ingebedde ondersteuning voor temporele logica. Uitgebreide reeks kant-en-klare connectoren, geavanceerde foutopsporing en taakcontrolemogelijkheden helpen om de kosten laag te houden door de benodigde vaardigheden van ontwikkelaars aanzienlijk te reduceren.

Ondersteuning voor aangepaste code met door de gebruiker gedefinieerde JavaScript-functies breidt de stroomlogica die in SQL is geschreven nog verder uit. Toelichtingen voor Azure Machine Learning helpen bij voorspellende scores voor stroomgegevens.

Analyseer direct gegevens van al uw IoT-apparaten en -gateways

Nu er steeds meer gegevens door tal van verbonden apparaten en sensoren worden gegenereerd, is het bijna realtime transformeren van deze gegevens in praktische inzichten en voorspellingen een operationele noodzaak geworden.

Azure Stream Analytics integreert naadloos in Azure IoT Hub en Azure IoT Suite om krachtige realtime-analyse van gegevens van uw IoT-apparaten en -toepassingen mogelijk te maken.

Daarnaast is Azure Stream Analytics op randapparaten nu beschikbaar in een persoonlijke preview. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Bouw realtimedashboards in een handomdraai

Bouw snel realtimedashboards met Power BI voor een live-overzicht voor opdrachten en beheer. Realtimedashboards helpen om actuele gegevens om te zetten in praktische en inzichtelijke visuele overzichten, zodat u zich kunt richten op dat wat u het belangrijkst vindt.

Beschikbaarheid, controle en ondersteuning van bedrijfskwaliteit

Gegarandeerde levering van gebeurtenissen en een SLA voor ondernemingen die drie 9’s beschikbaarheid biedt, maken Azure Stream Analytics geschikt voor essentiële workloads. Geautomatiseerde controlepunten maken fouttolerantie bewerkingen mogelijk, waarbij snel opnieuw kan worden gestart zonder gegevensverlies. Stream Analytics voldoet aan alle belangrijke regels op het gebied van naleving en is beschikbaar in 19 Azure-regio’s over de hele wereld, waaronder China en Duitsland.

Klanten die Azure Stream Analytics gebruiken

Gerelateerde producten en services

Event Hubs

Telemetrie ontvangen van miljoenen apparaten

Machine Learning Studio

Ontwikkel, implementeer en beheer heel eenvoudig predictive analytics-oplossingen.

IoT Hub

Verbind, bewaak en beheer miljarden IoT-apparaten

Stream Analytics gratis uitproberen