Functions

Bouw apps sneller met een serverloze architectuur

Versnel het ontwikkelproces met een gebeurtenisgestuurde, serverloze rekenervaring. Schaal op aanvraag en betaal alleen voor de bronnen die u verbruikt.

Beheer uw apps in plaats van uw infrastructuur

Concentreer u op het bouwen van geweldige apps. U hoeft zich geen zorgen te maken over het inrichten en onderhouden van servers, ook niet wanneer de werkbelasting toeneemt. Functions biedt een volledig beheerd rekenplatform met hoge beschikbaarheid en beveiliging. Met schalen op aanvraag krijgt u de resources die u nodig hebt, wanneer u ze nodig hebt.

Ontwikkelen op uw eigen wijze

Maak functies in de programmeertaal van uw keuze, zoals JavaScript, C# en F#, en met scriptopties zoals PHP, Bash, Batch en PowerShell. Schrijf code in een gebruiksvriendelijke webinterface of upload vooraf gecompileerde code die u hebt gebouwd met uw favoriete ontwikkelomgeving. Doe uw voordeel met continue implementatie voor integratie met uw DevOps-pijplijn en gebruik controleprogramma's om problemen op te lossen.

Verbinding maken met services

Bouw geavanceerde, serverloze scenario's door gebruik te maken van een reeks Azure-services en externe services. Voeg invoer-/uitvoerbindingen toe aan Functions voor eenvoudige interactie met Azure Cosmos DB, Storage en meer, en met externe services zoals Twilio en SendGrid. Bespaar kosten met minder code om te onderhouden.

Klanten die serverloze code uitvoeren met Azure Functions

Wat u kunt doen met Azure Functions

Op een timer gebaseerde verwerking

Azure Functions ondersteunt een op een timer gebaseerde gebeurtenis door gebruik te maken van de Cron job-syntaxis. U kunt bijvoorbeeld met code werken die elk kwartier wordt uitgevoerd en een databasetabel opschoont op basis van aangepaste bedrijfslogica.

Azure Functions-verwerking op basis van timers

Gebeurtenisverwerking door Azure-service

Azure Functions ondersteunt het activeren van een gebeurtenis op basis van een activiteit in een Azure-service. U kunt bijvoorbeeld serverloze code uitvoeren waarmee onlangs ontdekte testlogboekbestanden in een Azure Blob-opslagcontainer worden gelezen en deze omzetten in een rij in een Azure SQL Database-tabel.

C# Azure Function voor reacties op Azure Insights Events

Gebeurtenisverwerking van Azure Functions

SaaS-gebeurtenissen verwerken

Azure Functions ondersteunt triggers op basis van een activiteit in een SaaS-service. Wanneer u bijvoorbeeld een bestand opslaat in OneDrive, wordt een functie geactiveerd die de Microsoft Graph API gebruikt om de spreadsheet te wijzigen, waarbij extra grafieken en berekende gegevens worden gemaakt.

Verwerking van SaaS-gebeurtenissen en functies voor serverloze code

Serverloze webtoepassingarchitecturen

Azure Functions kunnen een app van één pagina aansturen. De app roept functies aan met behulp van de WebHook-URL, waarbij gebruikersgegevens worden opgeslagen en een keuze wordt gemaakt uit de gegevens die zullen worden weergegeven. U kunt ook eenvoudige aanpassingen uitvoeren, zoals het wijzigen van de targeting van advertenties door een functie aan te roepen en daaraan informatie uit gebruikersprofielen door te geven.

Serverloze architectuur in Azure Functions

Serverloze mobiele back-ends

Een mobiele back-end kan bestaan uit een reeks HTTP-API's die vanaf een mobiele client worden aangeroepen met behulp van de WebHook-URL. Een mobiele toepassing kan bijvoorbeeld een afbeelding vastleggen en vervolgens een Azure Function aanroepen voor een toegangstoken om te uploaden naar Blob Storage. Er wordt een tweede Azure Function geactiveerd door de blob-upload en de grootte van de afbeelding wordt aangepast aan de mobiele omgeving.

Node.js Azure Function voor het genereren van SAS-tokens C# Azure Function voor het genereren van SAS-tokens

Serverloze mobiele back-ends

Streamverwerking in realtime

Een voorbeeld. (IoT)-apparaten (Internet of Things) versturen berichten naar Azure Stream Analytics, die vervolgens een Azure Function aanroept om het bericht om te zetten. Deze functie verwerkt de gegevens en maakt een nieuwe record in een Azure SQL Database.

Realtime streamverwerking

Real-time botberichten

Gebruik Azure Functions voor het aanpassen van de werking van een bot met behulp van een WebHook. Maak bijvoorbeeld een Azure Function die een bericht verwerkt met behulp van Cortana Analytics en roep deze functie vervolgens aan met behulp van Microsoft Bot Framework.

Realtime botberichten in Azure Functions

Gerelateerde producten en services

Logische apps

Automatiseer de toegang en het gebruik van gegevens in clouds zonder code te schrijven

Azure Cosmos DB

Wereldwijd gedistribueerde, multi-modeldatabase voor elke schaalgrootte

Event Grid

Betrouwbare bezorging van gebeurtenissen op zeer grote schaal

Het uitvoeren van code is opeens een stuk eenvoudiger geworden