Azure Functions

Gebeurtenissen verwerken met een serverloze codearchitectuur

Een op gebeurtenissen gebaseerde, serverloze compute-ervaring die helpt sneller te ontwikkelen. Schaal op basis van de vraag en betaal alleen voor de bronnen die u verbruikt.

Probeer het gratis

Sign in to your account

Een gratis account maken

Manage your apps instead of infrastructure

Focus on building great apps. Don’t worry about provisioning and maintaining servers, especially when your workload grows. Functions provides a fully managed compute platform with high reliability and security. With scale on demand, you get the resources you need—when you need them.

Ontwikkelen op uw eigen wijze

Maak functies in diverse talen, waaronder JavaScript, C# en F#, en scriptopties als Python, PHP, Bash, Batch en PowerShell. En maak daarbij gebruik van een handige webinterface. Of upload en activeer vooraf gecompileerde code die is gebouwd met uw favoriete ontwikkelprogramma.

Bind into services

Build rich, serverless scenarios by capitalizing on a range of Azure and external services. Easily interact with Azure Cosmos DB, Storage, and more, and external services including Twilio, SendGrid, and others—by adding input/output bindings to Functions. Save costs with less code to maintain.

Customers executing serverless code with Azure Functions

Veelvoorkomende scenario's voor Azure Functions

Op een timer gebaseerde verwerking

Azure Functions ondersteunt een op een timer gebaseerde gebeurtenis door gebruik te maken van de Cron job-syntaxis. U kunt bijvoorbeeld met code werken die elk kwartier wordt uitgevoerd en een databasetabel opschoont op basis van aangepaste bedrijfslogica.

Azure Functions-verwerking op basis van timers

Gebeurtenisverwerking door Azure-service

Azure Functions ondersteunt het activeren van een gebeurtenis op basis van een activiteit in een Azure-service. U kunt bijvoorbeeld serverloze code uitvoeren waarmee onlangs ontdekte testlogboekbestanden in een Azure Blob-opslagcontainer worden gelezen en deze omzetten in een rij in een Azure SQL Database-tabel.

C# Azure Function voor reacties op Azure Insights Events

Gebeurtenisverwerking van Azure Functions

SaaS-gebeurtenissen verwerken

Azure Functions ondersteunt triggers op basis van een activiteit in een SaaS-service. Wanneer u bijvoorbeeld een bestand opslaat in OneDrive, wordt een functie geactiveerd die de Microsoft Graph API gebruikt om de spreadsheet te wijzigen, waarbij extra grafieken en berekende gegevens worden gemaakt.

Verwerking van SaaS-gebeurtenissen en functies voor serverloze code

Serverloze webtoepassingarchitecturen

Azure Functions kunnen een app van één pagina aansturen. De app roept functies aan met behulp van de WebHook-URL, waarbij gebruikersgegevens worden opgeslagen en een keuze wordt gemaakt uit de gegevens die zullen worden weergegeven. U kunt ook eenvoudige aanpassingen uitvoeren, zoals het wijzigen van de targeting van advertenties door een functie aan te roepen en daaraan informatie uit gebruikersprofielen door te geven.

Serverloze architectuur in Azure Functions

Serverloze mobiele back-ends

Een mobiele back-end kan bestaan uit een reeks HTTP-API's die vanaf een mobiele client worden aangeroepen met behulp van de WebHook-URL. Een mobiele toepassing kan bijvoorbeeld een afbeelding vastleggen en vervolgens een Azure Function aanroepen voor een toegangstoken om te uploaden naar Blob Storage. Er wordt een tweede Azure Function geactiveerd door de blob-upload en de grootte van de afbeelding wordt aangepast aan de mobiele omgeving.

Node.js Azure Function voor het genereren van SAS-tokens C# Azure Function voor het genereren van SAS-tokens

Serverloze mobiele back-ends

Streamverwerking in realtime

Een voorbeeld. (IoT)-apparaten (Internet of Things) versturen berichten naar Azure Stream Analytics, die vervolgens een Azure Function aanroept om het bericht om te zetten. Deze functie verwerkt de gegevens en maakt een nieuwe record in een Azure SQL Database.

Realtime streamverwerking

Real-time botberichten

Gebruik Azure Functions voor het aanpassen van de werking van een bot met behulp van een WebHook. Maak bijvoorbeeld een Azure Function die een bericht verwerkt met behulp van Cortana Analytics en roep deze functie vervolgens aan met behulp van Microsoft Bot Framework.

Realtime botberichten in Azure Functions

Gerelateerde producten en services

Logische apps

Automatiseer de toegang en het gebruik van gegevens in clouds zonder code te schrijven

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB uitproberen voor een wereldwijd gedistribueerde, multi-model database

Event Grid

Get reliable event delivery at massive scale

Het uitvoeren van code is opeens een stuk eenvoudiger geworden