Event Grid

Betrouwbare bezorging van gebeurtenissen op zeer grote schaal

Bouw reactieve, gebeurtenisgestuurde apps met een volledig beheerde service voor gebeurtenisroutering. Ontwerp geavanceerdere app-scenario's door serverloze logica te koppelen aan gebeurtenissen uit verschillende bronnen.

Gebruik Event Grid als krachtbron voor uw gebeurtenisgestuurde en serverloze apps

Vereenvoudig uw op gebeurtenissen gebaseerde apps met Event Grid, een geïntegreerde service voor het beheer van de routering van alle gebeurtenissen, vanuit elke bron naar elke bestemming. Event Grid is ontworpen voor een hoge beschikbaarheid, consistente prestaties en dynamische schaal. Hierdoor kunt u zich volledig richten op de logica van uw app en hoeft u zich niet bezig te houden met infrastructuur.

Eenvoudig verbruik van gebeurtenissen

Geen polling meer nodig, en dus ook geen bijbehorende kosten en latentie. Met Event Grid kunnen uw apps luisteren naar en reageren op gebeurtenissen uit vrijwel alle Azure-services, evenals aangepaste bronnen. Eenvoudige, op HTTP gebaseerde reactieve gebeurtenisafhandeling maakt het mogelijk om efficiënte oplossingen te bouwen met behulp van intelligente filtering en routering van gebeurtenissen.

Bouw betrouwbare cloud-apps

Groei dynamisch naar een zeer grote schaal, met bijna real-time bezorging van gebeurtenissen. Hiervoor wordt een model van publiceren-abonneren gehanteerd. Bouw betere, betrouwbaardere apps via reactieve programmering, waarbij u kunt rekenen op gegarandeerde gebeurtenisbezorging en de hoge beschikbaarheid van de cloud.

Focus op productinnovatie

Ontwikkel geavanceerdere app-scenario's door serverloze logica te laten triggeren door verschillende services en gebeurtenissen. Het model van betalen per bewerking van Event Grid is een aanvulling op moderne serverloze architecturen, zodat u zich volledig kunt richten op innovatie en probleemoplossing en niet op uw infrastructuur.

Praktijkvoorbeelden voor Event Grid

Architecturen voor serverloze toepassingen

Event Grid verbindt gegevensbronnen en gebeurtenis-handlers. Gebruik Event Grid bijvoorbeeld om direct een serverloze functie te triggeren voor het uitvoeren van beeldanalyse zodra er een nieuwe foto wordt toegevoegd aan de container voor blob-opslag.

Ops-automatisering

Met Event Grid kunt u sneller automatiseren en makkelijker beleid afdwingen. Zo kan Event Grid een melding sturen naar Azure Automation wanneer er een virtuele machine is gemaakt of wanneer er een SQL-database in gebruik wordt genomen. Deze gebeurtenissen kunnen worden gebruikt om automatisch te controleren of serviceconfiguraties compatibel zijn, metagegevens aan te bieden aan tools voor bewerkingen, virtuele machines te taggen of werkitems te archiveren.

Integratie van toepassingen

Event Grid verbindt uw app met andere services. Maak bijvoorbeeld een toepassingsonderwerp om de gebeurtenisgegevens van uw app naar Event Grid te versturen en zo uw voordeel te doen met de betrouwbare bezorging, geavanceerde routering en directe integratie met Azure. U kunt Event Grid ook gebruiken met Logic Apps om op elke locatie gegevens te verwerken, zonder dat u hiervoor code hoeft te schrijven.

Webinar

Gebeurtenisgestuurde apps bouwen met serverloze architectuur

Meld u aan

Video

Gebeurtenisgestuurde oplossingen maken met Azure Event Grid

Nu bekijken

Video

Azure Friday: Azure Event Grid

Nu bekijken

Analistenrapport

De economische aspecten van cloud computing zonder server

Het rapport lezen

Gerelateerde producten en services

Functions

Gebeurtenissen verwerken met serverloze code

Logische apps

Automatiseer de toegang en het gebruik van gegevens in clouds zonder code te schrijven

Event Hubs

Telemetrie ontvangen van miljoenen apparaten

Ga razendsnel aan de slag met serverloze computing met volledig beheerde gebeurtenisroutering