Navigatie overslaan

Azure DDoS-beveiliging

Bescherm uw Azure-resources tegen DDoS-aanvallen (gedistribueerde Denial-of-Service)

 • Voortdurende controle van het netwerk en automatische beperking van de risico's van een netwerkaanval
 • Adaptieve afstemming op basis van platforminzichten in Azure
 • Beveiliging van de toepassingslaag met Azure Application Gateway Web Application Firewall
 • Integratie met Azure Monitor voor analyses en inzichten
 • Bescherming tegen onvoorziene kosten van een DDoS-aanval

Bescherming tegen DDoS-aanvallen met de schaal en elasticiteit van Azure

DDoS Protection wordt ondersteund door het wereldwijde Microsoft-netwerk en voegt aan elke Azure-regio enorme capaciteit voor het oplossen van DDoS-problemen toe. Schoon verkeer op aan de Azure-netwerkrand voordat dit de beschikbaarheid van de service kan beïnvloeden.

Kant-en-klare verdediging

Schakel Azure DDoS Protection in via een vereenvoudigde configuratie om alle resources in een virtueel netwerk te beschermen. Doordat het verkeer voortdurend wordt gecontroleerd, wordt een DDoS-aanval vrijwel in realtime gedetecteerd en is er geen tussenkomt vereist. Zodra een aanval wordt gedetecteerd, wordt deze automatisch opgelost met DDoS Protection.

Adaptieve afstemming

DDoS Protection voorziet in geavanceerde intelligentie waarmee de instellingen voor DDoS Protection automatisch kunnen worden geconfigureerd en afgestemd. Met de DDoS-service worden uw resources en resourceconfiguratie geanalyseerd om in de loop van de tijd informatie over patronen van toepassingsverkeer te verzamelen.

Meerlaagse bescherming

DDoS Protection wordt geïmplementeerd met Azure Application Gateway Web Application Firewall en voorziet in bescherming tegen een uitgebreide verzameling netwerklaagaanvallen (Layer 3/4) en beveiliging van web-apps tegen algemene toepassingslaagaanvallen (Layer 7), zoals SQL-injectie, XSS-aanvallen en sessiekapingen. Web Application Firewall is vooraf geconfigureerd om bedreigingen af te handelen die door het Open Web Application Security Project zijn aangegeven als de tien belangrijkste kwetsbaarheden.

Near realtime metrische gegevens en waarschuwingen

Door de systeemeigen integratie met Azure Monitor beschikt u naast andere telemetriegegevens over resources ook over statistieken en telemetriegegevens over aanvallen. Dankzij flexibele waarschuwingsmechanismen ontvangt u een melding wanneer een toepassing wordt aangevallen.

Aanvalsanalyse

Ontvang tijdens een aanval gedetailleerde rapporten met een interval van vijf minuten en een volledig overzicht na afloop van de aanval. Stream logboeken voor de DDoS-oplossingsstroom naar een offline SIEM-systeem (Security Information and Event Management) voor near realtime bewaking tijdens een aanval.

Rapid Response

Betrek het DDoS Protection Rapid Response-team voor hulp bij aanvalsonderzoek, aangepaste migratie en analyse.

Bescherming tegen ongeplande resourcekosten

Ontvang servicetegoed voor gemaakte resourcekosten als gevolg van een gedocumenteerde DDoS-aanval.

Waarom vertrouwen op Azure DDoS-beveiliging?

 • Microsoft investeert meer dan USD1 miljard per jaar in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cyberbeveiliging.

 • Er werken meer dan 3500 beveiligingsexperts bij ons die allemaal zijn toegewijd aan de beveiliging en privacy van uw gegevens.

 • Azure heeft meer nalevingscertificeringen dan enige andere cloudprovider. Bekijk de uitgebreide lijst.

Prijzen voor Azure DDoS-beveiliging

 • Geen kosten vooraf
 • Geen kosten voor beëindiging
 • Betaal alleen voor wat u gebruikt

Alles wat u nodig hebt om snel aan de slag te kunnen

Registreer u voor een gratis Azure-account voor directe toegang en een tegoed van $200.

Leer hoe u Azure DDoS Protection gebruikt met quickstart-zelfstudies van vijf minuten en documentatie.

Breid Azure DDoS Protection uit met aanvullende functies en producten, zoals services voor beveiliging en back-up.

Documentatie en resources

Gerelateerde producten en services

Application Gateway

Veilige, schaalbare web-front-ends met hoge beschikbaarheid bouwen in Azure

Virtual Network

Privénetwerken inrichten, optioneel verbinding maken met on-premises datacenters

Taakverdeling

Azure-taakverdelingsservices verkennen en de beste oplossing voor uw workloads vinden met behulp van een eenvoudig te gebruiken hulpprogramma voor het selecteren van services

Meer informatie

Bent u er klaar voor? Stel een gratis Azure-account in