Navigatie overslaan

Bing Speech

Audio naar tekst converteren, intentie begrijpen en tekst terugconverteren naar spraak voor natuurlijke reacties

Spraakherkenning

Converteer gesproken audio naar tekst. De API kan de opdracht krijgen om te worden ingeschakeld en audio van de microfoon in realtime te herkennen, audio van een andere realtime audiobron te herkennen of audio vanuit een bestand te herkennen. In alle gevallen is realtime streaming beschikbaar, zodat er terwijl de audio nog naar de server wordt verzonden al gedeeltelijke herkenningsresultaten worden geretourneerd.

U kunt met de Speech to Text-API slimme apps ontwikkelen die door spraak worden geactiveerd. Ervaar hoe dit werkt door uw doeltaal te selecteren en vervolgens op de microfoon te klikken en iets te zeggen. Of klik gewoon op een van de voorbeeldtekstfrasen om te ervaren hoe spraakherkenning werkt. Wanneer u deze demo gebruikt, gaat u ermee akkoord dat uw spraakinvoer ter verbetering van de service naar Microsoft wordt verzonden

Zie het in actie

Als u de demo wilt uitproberen met uw eigen stem via een microfoon, gebruik dan een andere browser met WebRTC-ondersteuning (bijvoorbeeld een recente versie van Microsoft Edge, Firefox of Chrome).

Wilt u dit maken?

Tekst naar spraak

Converteert tekst naar gesproken audio. Wanneer toepassingen moeten kunnen 'praten' met hun gebruikers, kan deze API worden gebruikt om tekst die door de app is gegenereerd, te converteren naar audio die voor de gebruiker kan worden afgespeeld.

U kunt met de Text to Speech-API slimme apps ontwikkelen die kunnen spreken. U kunt dit nu testen. Kies hiervoor uw doeltaal, voeg uw zinnen toe en klik op de afspeelknop om te zien hoe spraaksynthese werkt. Wanneer u deze demo gebruikt, gaat u ermee akkoord dat uw spraakinvoer ter verbetering van de service naar Microsoft wordt verzonden.

Zie het in actie

500 resterende tekens

Wilt u dit maken?

Ontdek de Cognitive Services-API's

Computer Vision

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

Face

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

Video Indexer

Meer inzichten dankzij video

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Custom Vision PREVIEW

U kunt uw eigen geavanceerde Vision-modellen aanpassen met het oog op uw specifieke situatie

Tekstanalyse

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

Translator Text

Gemakkelijk machinevertaling uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Bing Spellingcontrole

Detecteer en corrigeer spelfouten in uw app

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Language Understanding

Leer uw apps opdrachten van uw gebruikers te begrijpen

Sprekerherkenning PREVIEW

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

Spraakservices

Samengevoegde spraakservices voor spraak-naar-tekst en spraakomzetting

QnA Maker

Distilleer informatie in beschrijvende, gemakkelijk te navigeren antwoorden

Klaar om uw app een enorme impuls te geven?