QnA Maker

Zet informatie om in handige veelgestelde vragen.

Een Veelgestelde vragen-service maken op basis van bestaande inhoud

In de demo hieronder kunt u zien hoe QnA Maker omgaat met bestaande inhoud.

Zie het in actie

 1. Preview
 2. JSON

Antwoord:

You can login with your Microsoft account.

Score:

100

Overeenkomende vragen:

 • How do I login to the QnA Maker Portal?
 • how do I login?
 • how do i login
{
 "answers": [
  {
   "answer": "You can login with your [Microsoft account](https://account.microsoft.com/account).",
   "score": 100.0,
   "questions": [
    "How do I login to the QnA Maker Portal?",
    "how do I login?",
    "how do i login"
   ]
  }
 ]
}

Wilt u dit maken?

Haal snel vragen en antwoorden uit uw bestaande content

Gebruik uw bestaande content om een eenvoudige vraag-en-antwoord-bot te ontwikkelen en te trainen die op een natuurlijke manier in een gesprek met gebruikers antwoord geeft. Verwerk URL's voor veelgestelde vragen, gestructureerde documenten en producthandleidingen en haal alle mogelijke vraag-en-antwoord combinaties uit de content.

Train en verbeter eenvoudig uw botservice met vragen en antwoorden

U kunt combinaties van vraag en antwoord bewerken, toevoegen of verwijderen met de gebruiksvriendelijke interface en vervolgens uw knowledge base publiceren als een API-eindpunt voor een botservice. Test en train de bot eenvoudig met een vertrouwde chatinterface.

Schaal uw service naargelang uw bedrijfsbehoeften en nalevingsvereisten

Omdat de QnA Maker-service een gehost model is, worden de gegevens en runtimeonderdelen ervan gehost als onderdeel van uw Azure-abonnement. Kies productlagen naargelang uw behoeften voor grootte en doorvoer en wees er zeker van dat alle onderdelen binnen de grens voor naleving van Azure vallen.

Uw keuzemogelijkheden uitbreiden door te integreren met andere API's

Integreer QnA Maker naadloos met andere API's, zoals Language Understanding-service en Speech-API's om gebruikersvragen op verschillende manieren te interpreteren en te beantwoorden.

QnA Maker-scenario verkennen

Arquitetura de Chatbot de FAQCom a ferramenta Criador de FAQ, é fácil aos proprietários de conteúdos manter as respetivas bases de dados de conhecimento de Perguntas e Respostas. Combinando o Serviço Bot e o Language Understanding, torna-se fácil configurar um chatbot de FAQ que responde a partir de diferentes bases de dados de conhecimento, dependendo da intenção da consulta.1234567
 1. Overzicht
 2. Stroom

Veelgestelde vragen Chatbot-architectuur

Overzicht

Met het hulpprogramma QnA Maker kunnen de eigenaren van inhoud hun Knowledge Base met vragen en antwoorden eenvoudig onderhouden. In combinatie met Bot Service en Language Understanding kunt u eenvoudig een FAQ-chatbot instellen. Deze reageert vanuit verschillende Knowledge Bases, afhankelijk van de intentie van de query.

Stroom

 1. 1 FAQ-bot voor werknemers
 2. 2 Azure Active Directory valideert de identiteit van de medewerker
 3. 3 Intentie van de query wordt bepaald door deze naar een LUIS-model te verzenden
 4. 4 Op basis van de intentie wordt de query doorgestuurd naar de juiste Knowledge Base
 5. 5 QnA Maker geeft de beste overeenkomst op de inkomende query
 6. 6 Het resultaat wordt aan de werknemer getoond
 7. 7 Data Champions beheren en werken hun Knowledge Base voor Q&A bij op basis van de feedback uit het gebruikersverkeer
Accenture

"QnAMaker enabled Accenture to build corpus at speed to quickly launch an HR chatbot for 100,000+ people. We were able to leverage Q&A Maker and LUIS to build our conversation hierarchy, getting us the best of both."

Sangita Agarwal, Managing Director – Human Resources Technology Platforms, Accenture

Ontdek de Cognitive Services-API's

Computer Vision

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

Face

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

Ink Recognizer PREVIEW

Een AI-service die digitale handgeschreven inhoud herkent, zoals handschriften, vormen en de opmaak van handgeschreven inhoud

Video Indexer

Meer inzichten dankzij video

Custom Vision

U kunt uw eigen geavanceerde Vision-modellen aanpassen met het oog op uw specifieke situatie

Form Recognizer PREVIEW

De documentextractieservice met AI die uw formulieren begrijpt

Tekstanalyse

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

Translator Text

Gemakkelijk machinevertaling uitvoeren door eenvoudig een REST API aan te roepen

Bing Spellingcontrole

Detecteer en corrigeer spelfouten in uw app

QnA Maker

Distilleer informatie in beschrijvende, gemakkelijk te navigeren antwoorden

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Language Understanding

Leer uw apps opdrachten van uw gebruikers te begrijpen

Spraakservices

Samengevoegde spraakservices voor spraak-naar-tekst en spraakomzetting

Sprekerherkenning PREVIEW

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

Content Moderator

Geautomatiseerd afbeeldings-, tekst- en videotoezicht

Anomaly Detector PREVIEW

Eenvoudig mogelijkheden voor het detecteren van afwijkingen aan uw toepassingen toevoegen.

Personalizer PREVIEW

Een AI-service die een gepersonaliseerde gebruikerservaring biedt

Klaar om uw app een enorme impuls te geven?