Navigatie overslaan

Azure Redis Cache

Gegevenstoegang met hoge doorvoer en een consistente lage latentie voor snelle, schaalbare Azure-toepassingen

Redis Cache

Azure Redis Cache is gebaseerd op de populaire open source Redis Cache. Azure Redis Cache geeft u toegang tot een beveiligde, toegewezen Redis-cache die wordt beheerd door Microsoft en toegankelijk is vanuit elke toepassing binnen Azure.

Azure Redis Cache is beschikbaar in de volgende lagen:

 • Basic: één knooppunt, diverse groottes, ideaal voor ontwikkelen/testen en voor niet-essentiële workloads. Het Basic-niveau heeft geen SLA.
 • Standard: een gerepliceerde cache in een configuratie met twee knooppunten (primair/secundair) die door Microsoft wordt beheerd, met een SLA met hoge beschikbaarheid.
 • Premium: alle functies van de Standard-laag, zoals een SLA met een hoge beschikbaarheid, maar ook betere prestaties dan caches in de Basic- of Standard-laag, grotere workloads, herstel na noodgevallen, verbeterde beveiliging en meer.

  Extra Premium-laagfuncties zijn:

  • Redis-persistentie, waarmee u in de Redis-cache opgeslagen gegevens persistent kunt maken. U kunt ook momentopnamen maken en een back-up van de gegevens maken die u kunt laden in geval van een storing.
  • Redis-cluster, waarmee gegevens automatisch in shards over meerdere Redis-knooppunten worden verdeeld, zodat u werkbelastingen met grotere geheugens (groter dan 53 GB) kunt maken om betere prestaties te verkrijgen.
  • Implementatie van Microsoft Azure Virtual Network biedt verbeterde beveiliging en isolatie voor Azure Redis Cache, evenals subnetten, toegangsbeheerbeleid en andere functies waarmee de toegang verder kan worden beperkt.

Basic- en Standard-caches zijn beschikbaar in groottes tot 53 GB. Premium-caches zijn beschikbaar in groottes tot 530 GB.

Lees meer over Azure Redis Cache en de Premium-functies.

Hoge prestaties

Met Azure Redis Cache reageert uw toepassing sneller, zelfs als het aantal klanten toeneemt. De cache maakt gebruik van de mogelijkheden van de Redis-engine met zijn lage latentie en hoge doorvoercapaciteit. Door de afzonderlijke gedistribueerde cachelaag kan uw gegevenslaag onafhankelijk worden geschaald voor efficiënter gebruik van rekenbronnen in uw toepassingslaag.

Geweldige functies

Redis is een geavanceerde sleutel-waardeopslag waarbij de sleutels gegevensstructuren kunnen bevatten zoals tekenreeksen, hashes, lijsten, sets en gesorteerde sets. Redis biedt ondersteuning voor een aantal atomische bewerkingen op deze gegevenstypen.

Redis biedt ook ondersteuning voor zogenaamde trivial-to-set-up master/subordinate-replicatie, met een zeer snelle, niet-blokkerende eerste synchronisatie en automatisch opnieuw verbinden bij netsplitsing.

Andere functies zijn transacties, publiceren/abonneren, Lua-scripting, sleutels met beperkte levensduur (time-to-live) en configuratie-instellingen waardoor Redis zich gedraagt als een cache.

U kunt Redis gebruiken met de meeste moderne programmeertalen.

Azure Redis Cache maakt gebruik van Redis-verificatie en biedt ook ondersteuning voor SSL-verbindingen met Redis.

Eenvoudig in gebruik en beheer

Azure Redis Cache is eenvoudig in het gebruik. U hoeft enkel een cache in te richten via de Microsoft Azure Portal en het eindpunt ervan aan te roepen met een willekeurige client die ondersteuning biedt voor Redis. Als u bekend bent met Redis, weet u eigenlijk al hoe u Azure Redis Cache moet gebruiken.

Azure Redis Cache is eenvoudig te beheren. U kunt de status en prestaties van uw cache controleren via de Microsoft Azure-portal. Bovendien kunt u het replicatiebeheer voor de cache overdragen aan Microsoft, om zo de beschikbaarheid van uw cachegegevens in geval van storingen te vergroten.

Een Redis-cache maken en beheren

Een Redis-cache maken met de Microsoft Azure Portal

 1. Klik in Microsoft Azure Portal op Nieuw > Databases > Redis Cache.
 2. Voer de naam in van de cache die u wilt maken, kies waar op de wereld u deze wilt uitvoeren en klik op Maken. De cache is in enkele ogenblikken klaar voor gebruik.

Een Redis-cache maken met de opdrachtregel

U kunt ook een Redis-cache maken vanuit de PowerShell-interface met de volgende opdracht:

New-AzureRmRedisCache -ResourceGroupName myGroup -Name mycache -Location "West US"

Een Redis-cache beheren

Nadat uw Redis-cache is gemaakt, kunt u de portal of de opdrachtregel gebruiken om instellingen te configureren en het gebruik te controleren.

Gerelateerde producten en services

Virtual Machines

Virtuele machines in Windows en Linux binnen enkele seconden inrichten

App Service

Snel krachtige cloud-apps voor web en mobiel maken

Bouw uw volgende app met Azure Redis Cache voor een hoge schaalbaarheid en reactiesnelheid