Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan

Werken met computers zonder servers

Een kennismaking met serverloze technologieën

Wat is serverloze computing?

Dankzij serverloze computing kunnen ontwikkelaars sneller toepassingen bouwen doordat ze geen infrastructuur hoeven te beheren. Met serverloze toepassingen kan de cloudserviceprovider de infrastructuur die vereist is om de code uit te voeren automatisch inrichten, schalen en beheren.

Om de definitie van serverloze computing te begrijpen, is het belangrijk op te merken dat servers de code nog steeds uitvoeren. De naam 'serverloos' is ontleent aan het feit dat de taken die bij het inrichten en beheren van de infrastructuur horen onzichtbaar zijn voor de ontwikkelaar. Door deze benadering kunnen ontwikkelaars zich meer richten op de bedrijfslogica en meer waarde bieden voor de kern van het bedrijf. Serverloze computing helpt teams om hun productiviteit te vergroten en sneller producten op de markt te brengen en stelt organisaties in staat bronnen beter te optimaliseren en zich te blijven richten op innovatie.

De belangrijkste voordelen van serverloze computing

 • Geen infrastructuurbeheer

  Door volledig beheerde services te gebruiken, kunnen ontwikkelaars beheertaken vermijden en zich richten op de belangrijkste bedrijfslogica. Met een serverloos platform implementeer je alleen je eigen code. Deze wordt met grote beschikbaarheid uitgevoerd.

 • Dynamische schaalbaarheid

  Met serverloze computing kan de infrastructuur in enkele seconden dynamisch worden omhoog en omlaag geschaald om te voldoen aan de eisen van elke werkbelasting.

 • Snellere introductie op de markt

  Serverloze toepassingen verminderen de operationele afhankelijkheid van elke ontwikkelingscyclus, waardoor de wendbaarheid van teams toeneemt om meer functies in minder tijd te realiseren.

 • Efficiënter gebruik van bronnen

  De overstap op serverloze technologieën helpt organisaties om hun TCO te verminderen en bronnen opnieuw toe te wijzen om het tempo van hun innovaties te versnellen.

Serverloze toepassingspatronen

Ontwikkelaars bouwen serverloze toepassingen aan de hand van tal van toepassingspatronen. Veel van die patronen zijn afgestemd op bekende methoden en bedoeld om te voldoen aan specifieke eisen en zakelijke behoeften.

Serverloze functies

Serverloze functies versnellen de ontwikkeling aan de hand van een door gebeurtenissen aangedreven model, met triggers die automatisch code uitvoeren om te reageren op evenementen en bindingen voor naadloze integratie van extra services. Een model met betaling per uitvoerbewerking en facturering per deel van een seconde brengt alleen geld in rekening voor de tijd en bronnen die nodig zijn om de code uit te voeren.

Serverloze Kubernetes

Ontwikkelaars brengen hun eigen containers naar volledig beheerde, door Kubernetes georkestreerde, clusters die automatisch omhoog en omlaag kunnen schalen bij plotselinge veranderingen in verkeer bij grillige werkbelastingen.

Serverloze processen

Serverloze processen vereisen weinig tot geen code om de orkestratie van gecombineerde taken te vereenvoudigen. Ontwikkelaars kunnen verschillende services (hetzij in de cloud of op locatie) integreren zonder deze interacties te programmeren, pleisters te plakken of nieuwe API's of specificaties te leren.

Serverloze toepassingsomgevingen

Met een serverloze toepassingsomgeving worden zowel de back-end als front-end gehost op volledig beheerde services die kunnen voldoen aan de eisen voor schaalaanpassing, beveiliging en naleving.

Serverloze API-gateway

Een serverloze API-gateway is een gecentraliseerd en volledig beheerd invoerpunt voor serverloze back-endservices. Hierdoor kunnen ontwikkelaars API's op wereldwijde schaal publiceren, beheren, beveiligen en analyseren.

Het belang van een end-to-end serverloos platform

Een serverloze methode biedt ontwikkelaars, teams en organisaties een mate van abstractie waardoor ze de tijd en bronnen die in infrastructuurbeheer zijn geïnvesteerd kunnen minimaliseren. Elke component van een toepassing heeft baat bij deze methode - van berekeningen en de database-engine tot berichten, analyses en AI. Het gebruik van een end-to-end serverloos platform dat een uitgebreide reeks serverloze technologieën biedt is de beste manier om te waarborgen dat de organisatie maximaal profiteert van de overstap naar een serverloze infrastructuur.

Ga aan de slag met het bouwen van serverloze toepassingen  
Gratis starten