Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan
Een vrouw schrijft met een viltstift op een wit bord

Wat is gegevensintegratie?

Ontdek wat gegevensintegratie betekent, waarom het een integraal onderdeel vormt van je softwareontwikkeling en IT-processen en hoe nieuwe gegevensverbindingen van invloed zijn op relaties tussen hulpprogramma's en teams.

Definitie van gegevensintegratie

Gegevensintegratie is het proces voor het combineren van gegevens uit verschillende bronnen om gebruikers één uniforme weergave te bieden. IntegratieservicesIntegratie is het samenbrengen van kleinere onderdelen in één systeem, zodat het als één systeem kan functioneren. En in een IT-context betekent dit het samenweven van verschillende gegevenssubsystemen om een uitgebreider, completer en meer gestandaardiseerd systeem tussen meerdere teams te bouwen, waardoor uniforme inzichten voor iedereen kunnen worden gebouwd.

Gegevensintegratie helpt bij het aanzienlijk consolideren van alle typen gegevens, rekening houdend met de groei, het volume en alle verschillende indelingen. Door deze te combineren om te werken vanuit één set gegevens, kunnen bedrijven interne afdelingen helpen strategieën en zakelijke beslissingen te bekijken en praktische en aantrekkelijke zakelijke inzichten te genereren voor succes op korte en lange termijn. Als integraal onderdeel van de gegevenspijplijn, kan het combineren van integratie plus gegevensopname, verwerking, transformatie en opslag je bedrijf helpen gegevens samen te voegen, ongeacht het type, de structuur of het volume.

Drie personen die zitten en kijken naar bureaus
Twee vrouwen die discussiëren en een viltstift in hun hand houden

Hoe kunt je gegevens integreren?

Het begrijpen van hoe gegevensintegratie werkt, is van cruciaal belang om te begrijpen hoe jouw mensen, processen en technologie hiervan profiteren. Naarmate organisaties meer gegevensgestuurd worden, wordt het steeds lastiger om één toegangspunt voor gegevensopslag, toegang, beschikbaarheid en kwaliteit te bereiken. Als je gegevens van het ene systeem naar het andere wilt verplaatsen, moet je een gedefinieerd pad maken.

Een veelvoorkomend type gegevensintegratie is gegevensopname, waarbij gegevens van het ene systeem op basis van tijd worden geïntegreerd in een ander systeem. Een ander type gegevensintegratie verwijst naar een specifieke set processen voor datawarehousing, genaamd Extraction, Transformation, and Loading (ETL). ETL bestaat uit drie fasen:

 • Gegevens uit meerdere bronnen extraheren en verplaatsen naar een faseringsgebied.

 • De gegevens transformeren of converteren en deze vervolgens opnieuw ordenen in een geschikte indeling voor het laden in een datawarehouse.

 • De getransformeerde gegevens laden in een analytische datawarehouse-omgeving.

Een ander alternatief is extraheren, laden, transformeren (ELT); ontworpen om de verwerking naar het niveau van de gegevens te pushen voor betere prestaties.

Gegevensintegratie kan ook opschonen, sorteren, verrijken en aanvullende processen omvatten om de gegevens klaar te maken voor gebruik. Er zijn een aantal verschillende manieren om gegevens te integreren, afhankelijk van de behoefte, de grootte van het bedrijf en de beschikbare resources. Naast ETL en ELT zijn enkele andere strategietypen:

 • Gegevensreplicatie

 • Gegevensvirtualisatie

 • Change data capture

 • Integratie van streaminggegevens

De voordelen van gegevensintegratie

Je realiseert het je misschien niet, maar gegevensintegratie is een proces dat gebruikt wordt door veel teams voor softwareontwikkeling en IT-bewerkingen (DevOps). Een voorbeeld hiervan is hoe je denkt over je technologie voor de toekomst. Voortdurend nadenken over hoe je team toepassingen kan bouwen, testen en implementeren, is essentieel voor een succesvol DevOps-programma. Van experimenten tot tactische operationele implementatie, je hebt programma's en toepassingen nodig die geschikt zijn voor je publiek of je riskeert je publiek te verliezen aan je concurrenten. Door gegevens te integreren in je toepassingsstrategieën en inzichten te verkrijgen via het proces, kun je op de hoogte blijven en nauwkeurig blijven.

Twee personen die denken terwijl ze zitten en naar een bureaublad kijken

Gegevensintegratie kan je organisatie zowel op korte als op lange termijn dienen. Enkele voordelen zijn:

Met een vogelperspectief van het bedrijf kan je team bepalen hoe de resultaten van je gegevensintegratie bijdragen aan je succes. Er zijn echter enkele situaties waarbij gegevensintegratie met problemen geconfronteerd kan worden.
Mensen die samen zitten, discussiëren en met hun laptops op tafel werken

De uitdagingen van gegevensintegratie

De explosie van gegevens, gegevensbronnen en gegevensstructuren in combinatie met wijzigingen in infrastructuurservices, rekenkracht, analysehulpprogramma's en machine learning hebben de manier getransformeerd waarop bedrijven gegevens integreren.

Een van de grootste uitdagingen die je tegenkomt wanneer je leert hoe je gegevens in je huidige systemen kunt integreren, bestaat uit de inherente problemen bij het koppelen van een diverse set systemen aan één systeem. Dit kan leiden tot:

Niet in staat zijn je gegevens snel te vinden

Wanneer je niet kunt vinden wat je nodig hebt, zullen jij en je team veel tijd verspillen. Dit is van invloed op de productiviteit omdat groepen gegevens mogelijk niet toegankelijk zijn voor anderen die deze ook nodig hebben of die inzichten uit de gegevens kunnen gebruiken om betere strategieën te ontwikkelen.

Gegevens van lage kwaliteit of verouderde gegevens

Het voortdurend verzamelen van gegevens betekent dat je er altijd veel van hebt en als er geen standaarden zijn voor gegevensinvoer en -onderhoud, kun je veel onnauwkeurige, verouderde, dubbele en onvoldoende gegevens verzamelen. Je hebt een optie nodig waarmee inconsistente gegevens kunnen worden georganiseerd.

Gegevens in combinatie met andere toepassingen

Als gegevens zijn gekoppeld aan en afhankelijk zijn van andere toepassingen, met name verouderde toepassingen, kan het lastig zijn om deze ergens anders te gebruiken.

Verschillende indelingen en bronnen

Je hebt onvermijdelijk toepassingen voor veel verschillende teams, waaronder verkoop, marketing, klantenservice en logistiek. Aangezien deze hulpprogramma's worden geopend, georganiseerd en onderhouden via verschillende teams, zijn gegevensindelingen mogelijk niet consistent voor alle hulpprogramma's. Zelfs iets eenvoudigs als het schrijven van een telefoonnummer voor het binnenland en internationaal kan ertoe leiden dat je gegevens niet goed zijn uitgelijnd.

Je team gebruikt de verkeerde software

Zelfs als je al een integratieoplossing gebruikt, betekent dit niet dat je het juiste type oplossing of zelfs de oplossing zelf op de juiste manier gebruikt. Zorg ervoor dat je verkent wat je nodig hebt om je oplossing voor gegevensintegratie te realiseren en wanneer.

Te veel gegevens

Ja, je kunt te veel gegevens hebben. Als je geen plan hebt voor wanneer en hoe je gegevens verzamelt, kun je uiteindelijk veel informatie krijgen die je niet nodig hebt terwijl je de gegevens die je wel nodig hebt, bedelft.

Hulpprogramma's en technologie voor gegevensintegratie

Er zijn veel technieken voor gegevensintegratie beschikbaar op alle niveaus van je organisatie, van handmatig tot volledig geautomatiseerd. Enkele typische methoden zijn:

Twee personen die naar een bureaublad kijken en één persoon die met een vinger naar het scherm wijst

Handmatig

Omdat er geen uniforme weergave is, hebben alle gebruikers toegang tot alle gegevens die ze nodig hebben via alle bronsystemen.

Op toepassing gebaseerd

Deze methode is het meest geschikt voor kleine teams en vereist dat elke toepassing integratie implementeert.

Middleware-gegevens

Deze methode fungeert als een bemiddelaar voor het normaliseren van de gegevens die aan de hoofdpool moeten worden toegevoegd. Middleware kan helpen bij het overdragen van gegevens van verouderde toepassingen wanneer ze geen verbinding kunnen maken met andere, nieuwere toepassingen.

Uniforme toegang

Gegevens blijven in de bronsystemen met verschillende gedefinieerde weergaven die een uniforme weergave bieden voor alle gebruikers.

Algemene gegevensopslag

Met deze methode wordt een nieuw systeem gemaakt waarmee gegevens uit de primaire bron worden gekopieerd terwijl aanvullende gegevens buiten de oorspronkelijke bron worden beheerd.

Een vrouw die op het bureaublad werkt met meerdere beeldschermen

Hulpprogramma's voor gegevensintegratie zijn hulpprogramma's op basis van software die gegevens van de oorspronkelijke bron opnemen, consolideren, transformeren en overdragen naar een bestemming, toewijzingen uitvoeren en gegevens opschonen.

De hulpprogramma's die je toevoegt, kunnen je proces vereenvoudigen. Maar eerst moet je de kenmerken identificeren die maken dat een hulpprogramma voor gegevensintegratie goed is. Enkele van de functies die je nodig hebt in je hulpprogramma voor gegevensintegratie zijn:

 • Eenvoudig te begrijpen en te gebruiken
 • Veel vooraf gebouwde connectors voor aanpassingsmogelijkheden
 • Open source voor meer flexibiliteit
 • Draagbaarheid
 • Cloudmogelijkheden voor alle niveaus

Platformen voor gegevensintegratie bevatten doorgaans de volgende hulpprogramma's:

Gegevenscatalogi

Bedrijven helpen bij het vinden en inventariseren van gegevensassets in meerdere silo's.

Het opschonen van gegevens

Hulpprogramma's voor het detecteren en corrigeren van gegevens door middel van vervanging, aanpassing of verwijdering.

Gegevensconnectors

Gegevens van de ene database naar de andere verplaatsen en transformaties verwerken.

Gegevensopname

Hiermee kun je gegevens verzamelen en importeren om direct te gebruiken of op te slaan voor later gebruik.

Gegevensbeheer

Hulpprogramma's die de beschikbaarheid, beveiliging, bruikbaarheid en integriteit van gegevens garanderen.

Gegevensmigratie

Gegevens verplaatsen tussen computers, opslagsystemen of toepassingen.

ETL-hulpprogramma

Zoals eerder vermeld, is dit de meest voorkomende integratiemethode.

Beheer van hoofdgegevens

Bedrijven helpen zich te houden aan standaardgegevensdefinities, classificaties en categorieën via taxonomie om één bron van waarheid tot stand te brengen.

Een integratieplan maken

Volg deze vijf stappen om ervoor te zorgen dat je integratie-implementatie zo soepel mogelijk verloopt:

Je gegevens opschonen

Voordat je iets doet, moet je je gegevens opschonen. Als je gegevens niet schoon zijn, kunnen ze niet worden gebruikt. Bekijk je bestaande toepassingen en verwijder duplicaten; zorg ervoor dat je geen verouderde of ongeldige gegevens hebt en optimaliseer de kanalen waaruit je je gegevens verzamelt.

Eenvoudig te begrijpen processen introduceren

Je hebt bedrijfsbrede standaarden nodig voor gegevensinvoer en -onderhoud. Je kunt één team of persoon de verantwoordelijkheid toewijzen om de kwaliteits- en beheerprocessen op hun plaats te houden. Als je geen persoon of team kunt kiezen, wijs je processen aan die iedereen moet volgen om ervoor te zorgen dat gegevens schoon, bijgewerkt en georganiseerd blijven en documenteer je hoe je toepassingen zijn verbonden voor totale transparantie.

Een back-up maken van je gegevens

Als extra veiligheidsmaatregel moet je ervoor zorgen dat je een back-up maakt van je gegevens in de cloud of op een fysiek station. Het bewaren van je getransformeerde informatie in een data factory helpt je je strategieën te realiseren.

Kies de juiste software

Het automatiseren van je gegevensbeheertaken voor synchronisatie vermindert automatisch de noodzaak van handmatige gegevensinvoer, integreert gegevensindelingen en vermindert fouten. Wanneer je je hulpprogramma kiest, moet je jezelf het volgende afvragen:

 • Welke gegevens moeten worden geïntegreerd?

 • Welke toepassingen moeten worden geïntegreerd?

 • Welke organisatiegegevensstromen heb je nodig? Moet het een eenrichtingscommunicatie of een tweerichtingsstroom van informatie zijn?

 • Hebt je gegevens nodig om in realtime of vanwege een bepaalde actie te synchroniseren?

Je gegevens beheren en onderhouden

Het opschonen van gegevens is een doorlopend proces. Als je de juiste hulpprogramma's op de juiste plaats hebt, met de mogelijkheid om mee te groeien met je bedrijf, wordt je successtrategie versterkt. Als je ervoor zorgt dat je up-to-date en consistente gegevens hebt, krijgt je team betere gegevensgestuurde inzichten in wat je gebruikers nodig hebben.

Hoewel gegevensintegratie begon met organisaties die zich realiseerden dat zij meer dan één oplossing nodig hebben om alle gegevens die ze ontvangen te sorteren en te beheren, hebben we sindsdien ontdekt hoe we de complexiteit en uitdagingen van het koppelen van meerdere gegevenssets kunnen beheren. Het gebruik van technieken die bewerkingen consolideren en de technische en analytische behoeften van je bedrijf ondersteunen, vormt de kern van elke succesvolle oplossing voor gegevensintegratie.

Met gegevensintegratie kunt je software verbinden om een continue en effectieve gegevensstroom van end-to-end binnen je organisatie tot stand te brengen, zodat alle belangrijke spelers toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben.

Veelgestelde vragen

 • Het proces van het combineren van gegevens uit verschillende bronnen om gebruikers één uniforme weergave te bieden.

  Meer informatie over gegevensintegratieMeer informatie over gegevensintegratie.

 • Gegevensintegratie omvat opschonen, sorteren en verrijken om de gegevens voor te bereiden voor gebruik.

  Meer informatie over het proces van gegevensintegratieMeer informatie over het proces van gegevensintegratie.

 • Door gegevens te extraheren, transformeren en te laden in een datawarehouse.

  Meer informatie over de typen gegevensintegratiesMeer informatie over de typen gegevensintegraties.

 • Om praktische en aantrekkelijke zakelijke inzichten te produceren voor succes op korte en lange termijn.

  Meer informatie over de voordelen van het integreren van gegevensMeer informatie over de voordelen van het integreren van gegevens.

 • Gegevens kunnen van lage kwaliteit, verouderd, te veel of inconsistent zijn. Mogelijk heb je ook het verkeerde type software.

  Meer informatie over de uitdagingen van gegevensintegratieMeer informatie over de uitdagingen van gegevensintegratie.

 • Azure Functions, Azure Data Factory en Azure Logic Apps zijn slechts enkele van de Microsoft-services die je kunnen helpen bij het efficiënt oplossen van complexe gegevensuitdagingen.

  Meer informatie over Azure-integratieservices.

Aan de slag met een gratis Azure-account

Geniet 12 maanden lang van populaire gratis analyseservices, meer dan 25 services die altijd gratis zijn en een tegoed van USD 200 dat je in je eerste 30 dagen kunt gebruiken.

Neem contact op met een Azure-verkoopspecialist

Ontvang advies om aan de slag te gaan met analyse in Azure. Stel vragen; krijg meer informatie over prijzen en best practices en krijg hulp bij het ontwerpen van een oplossing die aan je behoeften voldoet.