Navigatie overslaan

Tekstanalyse

Een verzameling functies van Cognitive Service for Language die tekst in documenten extraheert, classificeert en begrijpt

Inzichten verkrijgen uit tekst met behulp van natuurlijke taalverwerking (NLP)

Mijn inzichten in ongestructureerde tekst met behulp van NLP (geen machine learning-expertise vereist) met behulp van tekstanalyse, een verzameling functies van Cognitive Service for Language. Krijg dieper inzicht in meningen van klanten met sentimentanalyse. Zoek naar sleuteltermen en entiteiten zoals personen, plaatsen en organisaties om populaire onderwerpen en trends te begrijpen. Classificeer medische terminologie met behulp van domeinspecifieke, vooraf getrainde modellen. Evalueer tekst in een groot aantal talen.

Brede entiteitsherkenning

Identificeer belangrijke concepten in tekst, waaronder sleuteltermen en benoemde entiteiten, zoals personen, gebeurtenissen en organisaties.

Krachtige sentimentanalyse

Bekijk wat klanten zeggen over uw merk en analyseer welk sentimenten er bestaan rond specifieke onderwerpen met behulp van meninganalyse.

Documentoverzicht

Extraheer zinnen die gezamenlijk de essentie van een document overbrengen.

Medische tekst verwerken

Realtime extraheren en verwerken en batchanalyse van inzichten die zijn opgeslagen in ongestructureerde medische tekst.

Belangrijke concepten identificeren en categoriseren

Extraheer uit documenten een breed scala aan vooraf samengestelde entiteiten zoals personen, plaatsen, organisaties, data/tijden, cijfers en meer dan 100 soorten persoonsgegevens (PII), waaronder beschermde gezondheidsinformatie, met behulp van herkenning van benoemde entiteiten.

Snel de belangrijkste punten in ongestructureerde tekst identificeren

Evalueer en identificeer snel de belangrijkste punten in ongestructureerde tekst. Haal een lijst op met relevante woordgroepen die het beste een tekst beschrijven met behulp van sleuteltermextractie. Of gebruik extraherende samenvatting (preview) om zinnen te identificeren die het beste het kernidee van een document aangeven.

Krijg meer inzicht in de perceptie van de klant

Analyseer positieve en negatieve sentimenten in sociale media, klantbeoordelingen en andere bronnen om uit te vinden hoe over uw merk wordt gedacht. Gebruik meninganalyse om de klantperceptie van specifieke kenmerken van producten of services te verkennen in tekst.

Niet-gestructureerde medische gegevens verwerken

Extraheer inzichten uit ongestructureerde klinische documenten, zoals notities van artsen, elektronische gezondheidsdossiers en intakeformulieren van patiënten met Text Analytics voor de gezondheidszorg. Hiermee kunt u medische concepten, zoals diagnose, symptomen en dosering en frequentie van medicatie herkennen, classificeren en de relaties tussen deze concepten bepalen.

Een gesprekslaag over uw gegevens maken

Krijg antwoorden op vragen op basis van semi-gestructureerde en niet-gestructureerde inhoud zoals URL's, veelgestelde vragen, producthandleidingen, blogs, ondersteuningsdocumenten en meer.

Uw werkstroom automatiseren

Classificeer automatisch ongestructureerde tekst en documenten met aangepaste tekstclassificatie met behulp van uw domeinspecifieke labels om de besluitvorming te verbeteren.

Uitgebreide privacy en beveiliging

  • Uw gegevens blijven van u. Microsoft gebruikt de training die op uw tekst is uitgevoerd niet voor het verbeteren van modellen.
  • Kies met behulp van containers waar Cognitive Services uw gegevens verwerkt.
  • Text Analytics wordt ondersteund door de infrastructuur van Azure en biedt een uitstekende beveiliging, beschikbaarheid, naleving en beheerbaarheid.

Profiteer van de kracht en controle en het aanpassingsvermogen dat u nodig hebt met flexibele prijzen

  • Betalen naar gebruik op basis van het aantal transacties, zonder kosten vooraf.

Resources en documentatie voor Text Analytics

Populaire resources voor ontwikkelaars verkennen

Vertrouwd door bedrijven van elke omvang

KPMG stroomlijnt fraudeanalyse

KPMG helpt financiële instellingen miljoenen te besparen op kosten die gemoeid zijn met het al dan niet naleven van regelgeving. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van de oplossing Customer Risk Analytics, met tekstanalyse om patronen en sleutelwoorden te detecteren voor markering van nalevingsrisico's.

KPMG

Wilson Allen verkrijgt inzichten uit ongestructureerde gegevens

Wilson Allen heeft een AI-oplossing gemaakt die juridische en professionele dienstverleners over de wereld kunnen gebruiken om een ongekende mate van inzicht te krijgen in gegevens die eerder afgebakend en ongestructureerd waren.

Wilson Allen

Gezondheidszorgbedrijf verbetert de patiëntenzorg

Kepro verbetert het gezondheidszorgproces met snelle en nauwkeurige inzichten uit tekstanalyse voor de gezondheidszorg.

Kepro

LaLiga verhoogt de betrokkenheid van fans

LaLiga is in staat om miljoenen fans individueel te woord te staan en zo hun betrokkenheid te vergroten door het inzetten van persoonlijke digitale assistenten. Deze gebruiken Text Analytics voor het verwerken van binnenkomende query's in meerdere talen en zijn in staat om de intenties van gebruikers te bepalen.

LaLiga

Gebruikerservaring verbeteren

Progressive Insurance verhoogt het chatbottraject en verbetert de klantervaring met Azure AI.

Progressive

Text Request begrijpt stemmingen op schaal

Softwareprovider reageert op klantsentiment en creëert positieve marketingervaringen.

Text Request

Veelgestelde vragen over Text Analytics

  • Text Analytics kan een groot aantal talen, taalvarianten en dialecten detecteren. Zie voor meer informatie de documentatie over taalondersteuning.
  • Natuurlijk. Sentimentanalyse en extractie van sleuteltermen zijn beschikbaar voor een geselecteerd aantal talen, en u kunt aanvragen voor extra talen indienen bij het Text Analytics-forum.
  • Bij de extractie van sleuteltermen worden niet-essentiële woorden en losstaande bijvoeglijke naamwoorden geëlimineerd. Combinaties van zelfstandig naamwoorden, zoals 'spectaculaire panorama's' of 'mistig weer' worden in zijn geheel geretourneerd. Normaal gesproken bestaat uitvoer uit zelfstandige naamwoorden en onderwerpen in de zin die in volgorde van belangrijkheid worden weergegeven. Belangrijkheid wordt gemeten op basis van het aantal keren dat een bepaald concept wordt vermeld, of op basis van de relatie van dat element met andere elementen in de tekst.
  • Verbeteringen aan modellen en algoritmen worden aangekondigd als het om een ingrijpende wijziging gaat, en worden aan de service toegevoegd als de update minder ingrijpend is. Het kan gebeuren dat u na verloop van tijd, als u dezelfde tekst invoert, een andere sentimentscore krijgt te zien of dat er een andere sleutelterm wordt geretourneerd. Dit is een normaal en een bewust gevolg van het gebruik van beheerde machine learning-resources in de cloud.
  • Ja, u kunt u de analysefunctie in de preview-versie gebruiken om meerdere Text Analytics-functies te combineren in dezelfde asynchrone aanroep. De analysebewerking is momenteel alleen beschikbaar in de prijscategorie Standard en volgt dezelfde prijscriteria.

Ga aan de slag met Text Analytics

Kunnen we u helpen?