Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

Analyse

Een uitgebreide set oplossingen die je gegevens in inzichten omzet waarop actie ondernomen kan worden.

Vind het analyseproduct dat je nodig hebt

Als je dit wilt Gebruik dan dit
Grenzeloze analyses met ongeëvenaarde tijd tot inzicht Azure Synapse Analytics
Een volledig beheerd, snel, eenvoudig en op Apache® Spark™ gebaseerd analyseplatform in samenwerkingsverband dat is geoptimaliseerd voor Azure Azure Databricks
Een volledig beheerde Hadoop- en Spark-cloudservice ondersteund door een SLA van 99,9% voor je bedrijf HDInsight
Een data-integratieservice die gegevensverplaatsing en -transformatie arrangeert en automatiseert Azure Data Factory
Open en elastische AI-ontwikkeling voor zowel de cloud als de edge Azure Machine Learning
Realtime verwerking van gegevensstromen vanaf miljoenen IoT-apparaten Azure Stream Analytics
Een volledig beheerde analyseservice op aanvraag en betaald per opdracht met beveiliging, controle en ondersteuning op bedrijfsniveau Data Lake Analytics
Geavanceerde analyse-engine als een service Azure Analysis Services
Een hyperschaalservice voor telemetrieopname die miljoenen gebeurtenissen verzamelt, transformeert en opslaat Event Hubs
Snelle en zeer schaalbare service voor gegevensverkenning Azure Data Explorer
Een gebruiksvriendelijke en veilige service voor het delen van big data met externe organisaties Azure Data Share
End-to-end IoT-analyseplatform om je industriële IoT-gegevens op schaal te bewaken, analyseren en visualiseren Azure Time Series Insights
Een beveiligde connector met hoge doorvoer die is ontworpen om bepaalde Microsoft 365-productiviteitsgegevenssets naar je Azure-tenant te kopiëren Microsoft Graph Data Connect
Verbeterde bestendigheid van je apps door gecontroleerde experimenten waarbij fouten worden gesimuleerd Azure Chaos Studio
Vereenvoudig beheertaken voor opslaggegevens op enorme schaal Azure Opslagacties

Klanten doen geweldige dingen met Azure-analyseproducten