Prijzen voor Azure IoT Central

Vermijd ingewikkelde prijsberekeningen voor een IoT-oplossing. Profiteer van de flexibiliteit en eenvoud van meerdere prijsplannen waaruit u kunt kiezen om in te spelen op uw veranderende behoeften.

Prijsinformatie

Nieuwe klanten kunnen de voordelen van IoT Central verkennen met een gratis proef versie van 7 dagen.

Prijscategorie Standard-laag 1 Standard-laag 2
Toepassing Voor apparaten die maar een paar berichten per uur verzenden Voor apparaten die om de paar minuten een bericht verzenden
Prijs per apparaat $- per maand $- per maand
Maandelijkse toewijzing van apparaatberichten* 5,000 berichten 30,000 berichten
Inbegrepen gratis hoeveelheden per IoT Central-toepassing 2 gratis apparaten (10,000 inbegrepen berichten) 2 gratis apparaten (60,000 inbegrepen berichten)
Prijzen voor overschrijding buiten de maandelijkse berichttoewijzing1 $- per 1000 berichten $- per 1000 berichten

* De totale toewijzing van berichten wordt gedeeld door alle apparaten in een IoT Central-toepassing

1 De standaardberichtgrootte is 4 kB. Als met het apparaat een bericht van 4,5 kB wordt verzonden, wordt dit gefactureerd als 2 berichten.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Kies een abonnement.
 • Gegarandeerd 99,9% van de tijd verbinding. De SLA lezen.

Veelgestelde vragen

 • De eerste 2 actieve apparaten in een IoT Central toepassing worden niet in rekening gebracht, zolang het berichtvolume niet hoger is dan 10.000 (plan Standard-laag 1) of 60.000 (plan Standard-laag 2) per maand. Voor berichtvolumes die hoger dan deze drempelwaarden zijn, worden er overschrijdingskosten in rekening gebracht. Daarbuiten worden apparaten pro rata in rekening gebracht op maandbasis. Per uur tijdens de factureringsperiode wordt het hoogste aantal actieve apparaten geteld en gefactureerd.

  Prijsvoorbeeld

  Als een klant Azure IoT Central gebruikt en zich voor het plan Standard-laag 1 registreert en 100 apparaten verbindt die elk 6.000 berichten verzenden, wordt de klant gefactureerd zoals hieronder wordt weergegeven.

  $- voor de eerste 2 apparaten

  De volgende 98 apparaten worden gefactureerd (100 apparaten - 2 gratis apparaten) * ($- per apparaat/maand) = $-

  Voor elk apparaat worden ook maandelijkse overschrijdingskosten in rekening gebracht van $- per bericht dat de huidige maandelijkse toewijzing overschrijdt.

  In dit voorbeeld zijn door elk apparaat 1.000 berichten verzonden buiten de toewijzing (100 apparaten * 1.000 berichten) * $- per bericht = $-

  De totale kosten voor de maand zijn de som van de kosten per apparaat en overschrijding

  $- + $- = $-

 • Een apparaat dat is geregistreerd en waarvoor de aanvangsverbinding met Azure IoT Central is gemaakt, is een actief apparaat en wordt meegeteld voor de facturering. Als een apparaat wel is geregistreerd maar er geen aanvangsverbinding voor is gemaakt, wordt het niet meegeteld voor de facturering. Als een apparaat niet meer in gebruik is, moet het expliciet worden verwijderd om te voorkomen dat het wordt meegeteld voor de facturering.
 • Dit is afhankelijk van het feit of u uw gateway- en downstreamapparaten hebt ingericht in Azure IoT Central.

  Als zowel het gatewayapparaat als de downstreamapparaten in Azure IoT Central zijn ingericht, gelden de prijzen per apparaat, de berichtenlimieten en de overschrijdingen afzonderlijk voor het gateway-apparaat en de downstream-apparaten.

  Als u ervoor kiest om alleen een gatewayapparaat in IoT Central in te richten, worden zowel gatewayberichten als downstreamapparaten gezamenlijk weergegeven als berichten van het gatewayapparaat. Er zijn limieten en overschrijdingen van berichten van toepassing.

 • Alle communicatie tussen het apparaat en de cloud (in beide richtingen) telt als een bericht, met inbegrip van communicatie voor telemetrie, cloud-naar-apparaat en apparaat-naar-cloud (inclusief dubbellezen en -bijwerken). Voor verkenning van historische apparaatgegevens worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Als een klant de gedeelde maandelijkse berichttoewijzing overschrijdt, wordt er $- per bericht in rekening gebracht. Dit is gelijk aan $- per 1 miljoen berichten.
 • Berichttoewijzing wordt elk uur verdiend op basis van de geselecteerde SKU en het aantal apparaten.

  Voorbeeld van toewijzing van berichten

  Als een klant een Azure IoT Central-toepassing in het plan Standard-laag 1 registreert, worden elk uur 7 berichten (5.000 berichten/730 uur per maand) verdiend voor gebruik in de factureringsperiode. De factureringsperiode in dit voorbeeld is één maand.

  Verdiende berichten kunnen door elk apparaat in de toepassing worden gebruikt.

  Verdiende berichten kunnen worden gebruikt in elk uur in de factureringsperiode nadat deze zijn verdiend.

  Verdiende berichten moeten in de huidige factureringsperiode worden gebruikt en mogen niet overgaan naar volgende factureringsperioden.

 • De kosten worden pro rata berekend op basis van wanneer u het apparaat toevoegt. Er wordt bijvoorbeeld $- gefactureerd voor een apparaat dat de hele maand bestaat en $- voor een apparaat dat halverwege de maand is toegevoegd.
 • Als u een Azure IoT Central-toepassing maakt, wordt u gevraagd om een SKU te kiezen. Raadpleeg onze documentatie voor het wijzigen van uw abonnement.
 • Gebruikers kunnen zonder Azure-abonnement een proefversie van Azure IoT Central maken. Een gebruiker kan slechts één actieve proefversie hebben. Met de proefversie kunnen gebruikers maximaal 5 apparaten (echt of gesimuleerd) toevoegen. De proefversie is tot 7 dagen na activering geldig. Tijdens deze proefperiode kunnen klanten veel functies van Azure IoT Central verkennen. Sommige externe gegevensintegraties vereisen een Azure-abonnement. Ook kunnen er enkele drempelwaarden van toepassing zijn. Gebruikers kunnen geen apparaten meer maken wanneer de limiet van 5 apparaten of het einde van de proefperiode van 7 dagen is bereikt. De gegevens van de proeftoepassing blijven na afloop van de proefperiode niet bewaard. Gebruikers kunnen de proef-app op elk moment tijdens de proefperiode toevoegen aan hun Azure-abonnement om deze beperkingen op te heffen. De gebruiker wordt dan gefactureerd op basis van de eerder beschreven prijzen.

 • Voor klanten die van een proefversie overstappen, gelden standaard de prijzen van Standard-laag 2. Raadpleeg onze documentatie voor het wijzigen van prijscategorieën.
 • Ja, u kunt het prijsplan voor een Azure IoT Central-toepassing op elk gewenst moment wijzigen. Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie over het wijzigen van plannen.
 • Berichtenquota worden gedeeld tussen de apparaten in uw IoT Central-toepassing, maar worden niet gedeeld tussen andere toepassingen of tussen Azure-abonnementen.
 • Gegevens worden 30 dagen lang bewaard en klanten kunnen hun gegevens op elk gewenst moment exporteren met de exportfunctie in IoT Central.
 • Klanten beheren de gebruikerstoegang tot de toepassing via op rollen gebaseerde toegang in het product. Azure IoT Central-gebruikers kunnen maximaal 200 gebruikers toevoegen aan een toepassing.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure IoT Central

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken