Navigatie overslaan

Azure Duitsland in CSP voor Microsoft Cloud Duitsland

Als Cloud Solution Provider (CSP)-partner voor Microsoft Cloud Duitsland services verwerkt u meerdere Microsoft-cloudservices (zoals Microsoft Azure Duitsland, Office 365 Duitsland en Dynamics 365 Duitsland) via één platform. CSP maakt het partners mogelijk om eigenaar te zijn van de klantlevenscyclus en de end-to-end klantrelatie; prijzen en voorwaarden te stellen en direct te factureren; abonnementen in te richten en te beheren; aanvullende waardetoevoegende services te leveren; en op te treden als eerste aanspreekpunt voor klantenondersteuning.

Als u een klant bent, werkt u direct samen met uw partner aan het ontwerpen en implementeren van een oplossing die tegemoetkomt aan uw unieke behoeften. Neem contact op met uw Microsoft-partner en ontdek hoe uw bedrijf kan profiteren van de cloud. Zoekt u een partner? Bezoek Microsoft Pinpoint om vandaag nog te beginnen.

Aan de slag

CSP maakt partners volledig eigenaar van de klantlevenscyclus en -relatie voor Microsoft Azure. Dit houdt in dat partners zelf de verkopen beheren, de facturering regelen, technische ondersteuning en ondersteuning bij facturering bieden, en optreden als centraal aanspreekpunt. Daarnaast biedt CSP een uitgebreide reeks hulpprogramma’s, zoals een self-serviceportal en de bijbehorende API’s, zodat partners eenvoudig hun klanten en abonnementen kunnen inrichten, beheren en factureren.

Belangrijkste kenmerken van het programma

Volledig end-to-end klantbeheer

CSP-partners zijn het eerste aanspreekpunt voor hun klanten en beheren de klantrelatie. Partners kunnen sterkere relaties bouwen met hun klanten door de complete ervaring te beheren.

 • Verkoop: bundel services met unieke oplossingen of verkoop Azure met controle over de prijs, voorwaarden en facturering.
 • Services met toegevoegde waarde: partners hebben de mogelijkheid CSP te gebruiken voor het toevoegen van beheerde services en/of toepassingen van derden, ter aanvulling op Azure-services.
 • Inrichting: partners kunnen direct services en abonnementen inrichten en beheren voor hun klanten via nieuwe portals en de bijbehorende API’s.
 • Beheer: dankzij de multi-tenantmogelijkheden kunnen partners de abonnementen van hun klanten voor alle services beheren.
 • Facturering: Microsoft factureert de partner direct voor de klantactiviteit. De partner is dus verantwoordelijk voor de doorberekening aan de klanten.
 • Ondersteuning: u functioneert als de eerstelijnsondersteuning en helpt klanten met het garanderen van bedrijfscontinuïteit.

Partnercentrum en API’s

Het Partnercentrum is de portal die de CSP-partners gebruiken voor het inrichten van nieuwe klanten, bestellen en beheren van abonnementen, en uitvoeren van beheertaken namens hun klanten. De belangrijkste voordelen van de nieuwe portal zijn:

 • Gebruiksvriendelijk: de nieuwe portal en API’s zorgen voor het probleemloos inrichten en beheren van klanten en abonnementen.
 • Klanten en abonnementen inrichten: gebruik één gebruiksvriendelijke portal voor het inrichten van klanten en abonnementen.
 • Beheer namens klanten: beheer klantabonnementen via eenmalige aanmelding.
 • Volledig pakket CSP-cloudservices: verwerk meerdere CSP-producten in aanvulling op Azure, zoals beschreven in het Partnercentrum.
 • Multikanaal en multi-CSP: met de multikanaal-mogelijkheden kunnen partners CSP-abonnementen inrichten voor klanten met een bestaande tenant; met de multipartner-mogelijkheden kan een klant samenwerken met meerdere CSP-partners om zo de best passende oplossing samen te stellen.
 • Facturen weergeven: bekijk facturen en de factureringsgeschiedenis.
 • Toegang en voorbereiding van CSP-API’s: gebruik de CSP-API’s om klanten en abonnementen te beheren en de schaal en efficiëntie te vergroten.

Basisconcepten

De partner bepaalt de toegang

Wanneer een nieuw Microsoft Azure-abonnement wordt gemaakt in een klanttenant, krijgt de partner eigenaarsrechten voor dit abonnement. De klant krijgt deze echter niet automatisch. De klant kan zich dus niet aanmelden bij de Microsoft Azure Management Portal en nieuwe Azure-services maken, starten of stoppen voor dat specifieke abonnement. Dit wordt namens de klant gedaan door de partner. De partner kan ervoor kiezen om de klant eigendoms- of bijdragerechten te geven voor het abonnement in de instellingen van de Microsoft Azure Management Portal. Een klant met eigendoms- of bijdragerechten voor een abonnement kan zich aanmelden bij de portal en nieuwe Azure-services maken, starten en stoppen binnen dat abonnement. Belangrijk om te onthouden is dat wanneer klanten eigendoms- of bijdragerechten hebben voor een abonnement, ze wijzigingen kunnen aanbrengen in de services binnen het abonnement die van invloed kunnen zijn op hun verbruik. De partner moet zich hiervan bewust zijn en zeker weten dat er een contract kan worden gesloten met de klanten en zij op de juiste manier kunnen worden beheerd, ondersteund en gefactureerd in het geval dat de partner besluit om ze beheerdersrechten voor de abonnementen te geven. Merk op dat machtigingen op ook serviceniveau kunnen worden toegekend.

Beschikbaarheid van services

Azure in CSP is gebouwd op het Azure-implementatiemodel genaamd Azure Resource Manager (ARM). De meeste services zijn beschikbaar via ARM en dus via Azure in CSP. Naarmate meer services ondersteuning bieden voor ARM, worden deze ook beschikbaar via CSP. De beschikbare services worden bekendgemaakt via het document Opmerkingen bij de release van Azure in CSP, dat wordt gepubliceerd op de pagina Prijzen en aanbiedingen van het Partnercentrum en kan worden gedownload door partners. Klanten kunnen contact opnemen met hun partner voor informatie over de beschikbare Azure-services.

Beschikbaarheid van programma

Het CSP-programma is beschikbaar voor bedrijven met vestigingen in de hier genoemde landen/regio's, gegroepeerd per markt. Partners in het CSP-programma kunnen verkopen aan andere landen binnen dezelfde markt, ook al hebben ze geen vestiging op deze locaties.

Betalen per gebruik

Azure in CSP is een service die wordt gefactureerd op basis van gebruik. Dit houdt in dat partners alleen betalen voor het gebruik van services binnen het abonnement van een klant. Er gelden geen minimumbedragen of verplichtingen, en abonnementen kunnen te allen tijde worden beëindigd. Betaling is vereist voor gefactureerde openstaande kosten.

CSP-inhoud en -bronnen

Bekijk een uitgebreide set inhoud en bronnen voor het effectief beheren en optimaal benutten van het CSP-programma.

De partner biedt ondersteuning

CSP-partners bieden technische ondersteuning en ondersteuning bij facturering voor hun resellers en klanten. In het geval dat de CSP-partner ondersteuning van Microsoft nodig heeft, kan deze een aanvraag indienen via het Partnercentrum. Resellers en klanten kunnen geen directe ondersteuning van Microsoft krijgen, dit is alleen mogelijk voor CSP-partners.

CSP-modellen

Er zijn twee modellen van het CSP-programma beschikbaar voor resellers die direct met commerciële klanten werken:

 • Tier-1 Cloud Solution Provider: Voor partners met die MSP of oplossingen bieden en hun klanten op schaal kunnen factureren en ondersteunen.
 • Tier-2 reseller: Voor partners die cloudservices van Microsoft willen verkopen door gebruik te maken van de facturerings-, ondersteunings- en waardetoevoegende services van een tier-2 Cloud Distribution Partner.

Microsoft werkt ook met Tier-2 Cloud Distribution Partners die een cloudresellerkanaal op schaal kunnen opzetten, inrichten en uitbouwen. Deze optie is alleen beschikbaar voor Microsoft-partners die zich hebben bewezen en een uitstekende reputatie hebben. De selectie vindt plaats op basis van nominatie.

Zie CSP documents and learning resources (CSP-documenten en -leerbronnen) voor meer informatie over de partnerovereenkomst en andere programmavereisten.

Betalingsvoorwaarden

Partners ontvangen iedere maand een factuur voor het gebruik binnen al hun klantabonnementen. De partners sturen een factuur naar hun klanten.

Beschikbaarheid van het aanbod

Azure in CSP is beschikbaar in de hier vermelde landen/regio’s. Voor partners wordt de gehanteerde valuta vastgelegd in de overeenkomst met Microsoft. Voor klanten wordt de gehanteerde valuta vastgelegd in hun overeenkomst met de partner.

Tier-1 CSP-partners:

Tier-1 CSP-partners:

 • Microsoft stuurt maandelijks een factuur naar de CSP-partner voor de activiteit van reseller- en klantabonnementen die door de partner zijn verschaft. Partners ontvangen een factuur voor alle kosten en een afstemmingsbestand met details. Meer informatie over facturering vindt u hier.
 • Azure-prijzen in CSP zijn afhankelijk van de services die worden gebruikt. Een gedetailleerd prijsoverzicht voor Azure-services is beschikbaar voor partners op de pagina Prijzen en aanbiedingen van het Partnercentrum of via de RateCard API.
 • Partners kunnen het document Opmerkingen bij de release van Azure in CSP op de pagina Prijzen en aanbiedingen van het Partnercentrum raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van services. Deze informatie mag worden verspreid onder resellers en klanten.
 • Standaard heeft alleen de CSP-partner toegang tot het abonnement, maar ook klanten (groepen of afzonderlijke gebruikers) kunnen worden toegevoegd aan een abonnement. Meer informatie over het beheren van toegang, vindt u hier. In het algemeen adviseren we om klanten niet toe te voegen in de rol van Eigenaar, omdat gebruikers met die rol andere gebruikers kunnen toevoegen en verwijderen.
 • Abonnementen kunnen op verschillende manieren worden beheerd, bijvoorbeeld met de Microsoft Azure Management Portal, PowerShell, X-Plat CLI’s en de REST-API Resource Management.

Tier-2 resellers die kopen via CSP-distributeurs:

 • CSP-distributeurs beheren de facturering voor resellers. Resellers werken samen met hun distributeur voor inzicht in de facturering.
 • CSP-distributeurs beheren de prijsstelling voor resellers. Resellers werken samen met hun distributeur voor inzicht in de prijzen.
 • Microsoft publiceert een document genaamd Opmerkingen bij de release van Azure in CPS met informatie over de beschikbaarheid van services. Resellers kunnen contact opnemen met hun distributeur voor inzicht in de beschikbaarheid van services.
 • Het krijgen van toegang tot het abonnement van een klant is een proces dat uit twee stappen bestaat. Eerst moet een CSP-reseller een resellerrelatie opbouwen met de klant. Zodra deze relatie aanwezig is, kan de distributeur de resellergroep toevoegen aan de juiste rol binnen het abonnement van de klant.