Navigatie overslaan

Een webtoepassing maken

Uw ontwikkelplatform kiezen

Een ASP.NET-webtoepassing implementeren op Azure met behulp van Visual Studio
Een nieuwe Java-webtoepassing maken voor Tomcat of Jetty op Azure
Een Express Node.js-webtoepassing maken en implementeren op Azure via de opdrachtregel
Een Python-webtoepassing maken met MySQL en implementeren op Azure met behulp van Visual Studio
Een Lavarel-webtoepassing implementeren en configureren op Azure via de opdrachtregel