Azure Storage-verkenner

Storage gemakkelijk beheren via elk platform, waar u ook bent

De productiviteit bij het beheren van Storage verhogen

Beheer gemakkelijk de inhoud van uw opslagaccount met Azure Storage Explorer. Upload, download en beheer blobs, bestanden, wachtrijen en tabellen. U krijgt op een gemakkelijke manier toegang om de schijven van uw virtuele machines te beheren. Werk met Azure Resource Manager of klassieke opslagaccounts, en beheer CORS-regels (Cross-Origin Resource Sharing).

Blob-opslag

 • Blobs en mappen bekijken, verwijderen en kopiëren
 • Blobs uploaden en downloaden terwijl de integriteit van de gegevens behouden blijft
 • Momentopnamen voor blobs beheren

Queue Storage

 • De laatste 32 berichten kort weergeven
 • Berichten bekijken, toevoegen en uit de wachtrij verwijderen
 • Wachtrij leegmaken

Table-opslag

 • Entiteiten opvragen met OData of de opbouwfunctie voor query’s
 • Entiteiten toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Tabellen en query-resultaten importeren en exporteren

File-opslag

 • In bestanden navigeren met directory’s
 • Bestanden en directory’s uploaden, downloaden, verwijderen en kopiëren
 • Eigenschappen van bestanden bekijken en bewerken

Azure Cosmos DB storage

 • Create, manage, and delete databases and collections
 • Generate, edit, delete, and filter documents
 • Manage stored procedure, triggers, and user-defined functions

Vorige versie