Azure Storage-verkenner

Eenvoudig opslag beheren vanaf elke locatie met Windows, macOS en Linux

De productiviteit bij het beheren van Storage verhogen

Beheer gemakkelijk de inhoud van uw opslagaccount met Azure Storage Explorer. Upload, download en beheer blobs, bestanden, wachtrijen, tabellen en Cosmos DB-entiteiten. U krijgt op een gemakkelijke manier toegang om de schijven van uw virtuele machines te beheren. Werk met Azure Resource Manager of klassieke opslagaccounts, en beheer CORS-regels (Cross-Origin Resource Sharing).

Blob-opslag

 • Blobs en mappen bekijken, verwijderen en kopiëren
 • Blobs uploaden en downloaden terwijl de integriteit van de gegevens behouden blijft
 • Momentopnamen voor blobs beheren

Queue Storage

 • De laatste 32 berichten kort weergeven
 • Berichten bekijken, toevoegen en uit de wachtrij verwijderen
 • Wachtrij leegmaken

Table-opslag

 • Entiteiten opvragen met OData of de opbouwfunctie voor query’s
 • Entiteiten toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Tabellen en query-resultaten importeren en exporteren

File-opslag

 • In bestanden navigeren met directory’s
 • Bestanden en directory’s uploaden, downloaden, verwijderen en kopiëren
 • Eigenschappen van bestanden bekijken en bewerken

Azure Cosmos DB-opslag

 • Databases en verzamelingen maken, beheren en verwijderen
 • Documenten genereren, bewerken, verwijderen en filteren
 • Opgeslagen procedures, triggers en door gebruikers gedefinieerde functies beheren

Azure Data Lake-opslag

 • ADLS-resources weergeven in meerdere ADL-accounts
 • Bestanden en mappen uploaden of downloaden
 • Mappen of bestanden kopiëren naar het klembord
 • Bestanden en mappen verwijderen

Vorige versie