Spring over navigation
FÅS NU

Tjenesteslutpunkter for virtuelle netværk til Azure Database for MariaDB er nu generelt tilgængelige

Dato for publicering: 25 februar, 2019

Tjenesteslutpunkter for virtuelle netværk til Azure Database for MariaDB fås nu som prøveversion i alle tilgængelige områder. Med tjenesteslutpunkterne for virtuelle netværk kan du isolere netværksmuligheden til din logiske server fra kun et specifik undernetværk eller en gruppe af undernetværk i dit virtuelle netværk. Trafikken til Azure Database for MariaDB fra tjenesteslutpunkterne på det virtuelle netværk forbliver inden for Azure-netværket, idet den direkte rute foretrækkes frem for eventuelle specifikke ruter, der fører internettrafikken gennem virtuelle anvendelser eller anvendelser på stedet.

Der påløber ikke ekstra gebyrer for adgang til virtuelle netværk via tjenesteslutpunkter.

Få mere at vide om slutpunkter for virtuelle netværk, og hvordan du kan konfigurere dem vha. Azure Portal eller Azure CLI.

 

 

  • Azure Database for MariaDB
  • Virtual Network
  • Features