Spring over navigation
FÅS NU

Standard Load Balancer er nu generelt tilgængelig

Dato for publicering: 10 april, 2018

 

Azure Standard Load Balancer er nu generelt tilgængelig i alle offentlige områder.

Med Standard Load Balancer kan du skalere dine apps og skabe høj tilgængelighed for udvikling i lille skala til store og komplekse arkitekturer med flere zoner.  Du får modstandsdygtighed til alle dine ressourcer på virtuelle maskiner på et virtuelt netværk. Den understøtter forbindelse med både indgående og udgående data, har en lav ventetid og et højt gennemløb, og den kan skaleres op til millioner af flows for alle TCP- og UDP-programmer.

Med Standard Load Balancer kan du bruge tilgængelighedszoner med zoneredundante og zoneinddelte frontends samt justering af belastning på tværs af zoner til offentlige og interne scenarier. Du kan skalere Network Virtual Appliance-scenarier og gøre dem mere modstandsdygtige ved at bruge regler for intern justering af belastning for HA Ports.  Standard Load Balancer giver ny indsigt i diagnosticering med flerdimensionelle målinger i Azure Monitor.

Vi opfordrer kunderne til at evaluere denne nye funktion i deres scenarier og til at besøge siden med dokumentation til Standard Load Balancer for at få mere at vide.

​Få mere at vide

 

 

 

 

  • Features