Gå til hovedindhold
I PRØVEVERSION

Offentlig prøveversion: Replikering på tværs af zoner i Azure NetApp Files

Dato for publicering: 15 december, 2022

Funktionen til replikering  på tværs af zoner giver dig mulighed for at replikere dine Azure NetApp Files-diskenheder asynkront fra én Azure-tilgængelighedszone (AZ)  til en anden i samme område. Den bruger en kombination af SnapMirror®-teknologien, der anvendes med replikering på tværs af områder, og den nye funktion til placering af diskeenheder i tilgængelighedszonen, til at replikere data i området. Det er kun ændrede blokke, der sendes via netværket i et komprimeret, effektivt format. Den hjælper dig med at beskytte dine data mod uforudsigelige zonefejl, uden at der er behov for værtsbaseret datareplikering. Denne funktion minimerer den mængde data, der kræves for at replikere på tværs af zonerne, og derfor begrænses de påkrævede dataoverførsler og replikeringstiden forkortes, så du kan nå et mindre mål for gendannelsespunktet. Replikering ’på tværs af zoner medfører ingen omkostninger for netværksoverførsel , og derfor er det en yderst omkostningseffektiv løsning. 

Den offenlige prøveversion af funktionen er i øjeblikket tilgængelig i følgende områder: Det østlige Australien, Det sydlige Brasilien, Det centrale Canada, Det centrale USA, Det østlige Asien, Det østlige USA, Det østlige USA 2, Det centrale Frankrig, Det vestlige centrale Tyskland, Det østlige Japan, Det nordlige Europa, Det østlige Norge, Det sydøstlige Asien, Det sydcentrale USA, Det sydlige Storbritannien, Det vestlige Europa, Det vestlige USA 2 og Det vestlige USA 3.

I fremtiden er denne funktion planlagt til udrulning i andre områder, der er aktiveret til Azure-tilgængelighedszoner med tilstedeværelse af Azure NetApp Files

Få mere at vide: 

  • Azure NetApp Files
  • Features
  • Regions & Datacenters

Relaterede produkter