Spring over navigation
FÅS NU

Tjenestetagget Netværkssikkerhedsgruppe til Azure Backup er nu tilgængeligt

Dato for publicering: 16 maj, 2019

​Netværkssikkerhedsgrupper bruges i stor udstrækning til at sikre ressourcer på et VNet mod forskellige sikkerhedsrelaterede trusler ved at blokere internetforbindelse for udgående data. Sikkerhedskopiering af SQL-servere på VM'er til Azure kræver dog forbindelse fra gæsten til Azure Backup-tjenesten, Azure Storage og Azure Active Directory. Hvis kunderne har brug for at aktivere sikkerhedskopier, skal de anbringe Azure-IP-adresser på en hvidliste, der skal administreres.

Tjenestetagget Netværkssikkerhedsgrupper til Azure Backup, der nu er tilgængeligt, skal lette processen med kørsel af sikkerhedskopier i et miljø, der er låst vha. netværkssikkerhedsgrupper. Dermed har du nu mulighed for ganske enkelt at anvende tagget "AzureBackup" for at tillade, at Azure Backup får adgang til dine udgående data i forbindelse med din arbejdsbelastningsagent (SQL Server), der kører på VM'en, i stedet for at skulle administrere anbringelse af de påkrævede IP-adresser på en hvidliste. Bortset fra sikkerhedskopiering af SQL i VM'er, kan tjenestetagget til Azure Backup-tjenesten også bruges, når der tages sikkerhedskopier af låste VM'er vha. MARS-agenten.

Tjenestetagget ti Azure Backup er tilgængeligt til både offentlige og nationale cloudmiljøer, og reglerne for brugen af dette tag kan i øjeblikket oprettes via PowerShell og kommandolinjegrænsefladen. Ved kørsel af sikkerhedskopier kræves der også adgang til Azure Storage og Azure Active Directory i forbindelse med udgående data, og derfor skal de relevante regler, som indeholder tags for disse data også tilføjes sammen med tagget for Azure Backup. Du kan få flere detaljer om netværksmuligheder og sikkerhedskopiering af SQL i Azure VM'er her

 

  • Azure Backup
  • Features
  • Management
  • Security

Relaterede produkter