Spring over navigation
I PRØVEVERSION

Eksportér Power BI-rapporter til filformaterne PDF, PPTX eller PNG ved hjælp af REST API

Dato for publicering: 09 marts, 2020

Power BI har nu et ekstra sæt egenskaber, der ved hjælp af et REST-kald giver dig mulighed for at eksportere en Power BI-rapport til følgende filformater – PDF, PPTX (PowerPoint) og PNG.

Brug denne API til eksport til fil på flere forskellige måder:

  • Opret en Send til udskrift-knap – I dit program kan du oprette en knap, som ved tryk på den udløser et eksportjob. Jobbet kan eksportere den viste rapport som en PDF- eller PPTX-fil, og når eksporten er fuldført, kan brugeren modtage filen som en fil til download. Da API'en er asynkron, kan det tage et stykke tid, før filen er tilgængelig.
  • Vedhæftet fil i mail – Send en automatiseret mail med faste intervaller med en vedhæftet PDF-rapport. Det kan være nyttigt, hvis du vil automatisere afsendelse af en ugentlig rapport til lederne.

Når API'en Eksportér til fil kaldes, udløser den et eksportjob. Når eksportjobbet er udløst, skal du bruge API'en Forespørgsel til at spore jobbet, indtil det er fuldført. Når eksportjobbet er fuldført, returnerer API-kaldet Forespørgsel en Power BI URL-adresse til hentning af filen (URL-adressen er tilgængelig i 24 timer). API'en understøtter samtidige anmodninger om eksportjob – det antal job, du kan køre samtidigt, afhænger af, hvilken SKU din rapport er placeret på.

Følgende egenskabssæt leveres med den nye API:

  • Eksportér de markerede rapportsider – Angiv, hvilke sider du vil eksportere og i hvilken rækkefølge.
  • Bogmærker – Eksportér en rapport i en bestemt tilstand, når du har anvendt filtre på den. ved hjælp af bogmærkeegenskaberne.
  • Sikkerhed på rækkeniveau – Brug Sikkerhed på rækkeniveau til at eksportere en rapport, der viser data, som kun er synlige for bestemte brugere. Hvis du f.eks. eksporterer en salgsrapport, der er defineret med områderelaterede roller, kan du filtrere rapporten programmeringsmæssigt, så det kun er et bestemt område, der vises.
  • Databeskyttelse – Formaterne PDF og PPTX understøtter følsomhedsmærkater. Hvis du eksporterer en rapport med et følsomhedsmærkat til en PDF- eller PPTX-fil, viser den eksporterede fil rapporten med den relevante følsomhedsmærkat.
  • Lokalisering – når du bruger API'en, har du mulighed for at overføre din foretrukne landestandard. Indstillingerne for lokalisering påvirker den måde, rapporten vises på, ved f.eks. at ændre formateringen i henhold til den valgte landestandard.

Bemærk, at både rapporten og datasættet for den rapport, du eksporterer, skal være placeret på en Premium- eller Embedded-kapacitet. Andre begrænsninger for prøveversioner er beskrevet i artiklen Eksportér rapport til fil.

Bemærk også, at som med alle andre nye Power BI-API'er inkluderes API'en Eksportér til fil kun i Power BI-API'er til .NET SDK v3.

Få mere at vide.

<p"> </p">
  • Power BI Embedded
  • Features
  • SDK and Tools

Relaterede produkter