Gå til hovedindhold
I PRØVEVERSION

Tilknyt Cognitive Services-abonnement for at få ubegrænset kørsel af funktioner

Dato for publicering: 11 december, 2018

I maj 2018 blev muligheden for at trække oplysninger ud af ustrukturerede filer og kørsel af kognitive funktioner introduceret som en del af prøveversionen af Cognitive Search. Dermed kunne du trække billeder ud af ustrukturerede dokumenter, f.eks. PDF'er, og derefter forbedre dokumenterne ved at køre funktioner som f.eks. OCR, udtrækning af nøglesætninger og genkendelse af navngivne objekter for at få større viden om dine data. Indtil nu har både kørslen af funktioner og udtrækningen af billeder været gratis.

Fra og med den 21. december 2018 kan du knytte dit Cognitive Services-abonnement til Azure Search-funktioner. Kørslen af funktioner opkræves som en del af Cognitive Services-abonnementet. Fra og med den 21. december 2018 begynder vi også at fakturere billedudtrækning som en del af vores dokumentbehandlingsfase. Tekstudtrækning fra dokumenter tilbydes fortsat uden yderligere omkostninger.

Kørslen af de integrerede funktioner faktureres i henhold til den eksisterende pris for Cognitive Services, der afregnes som betaling efter forbrug. Priserne for billedudtrækning faktureres i henhold til en prøveversionspris og er beskrevet på siden med priser for Azure Search. Hvis du ikke i øjeblikket anvender Cognitive Search-funktionerne som en del af Azure Search, bliver du ikke berørt af disse prisændringer.

Hvis du vil tilknytte et Cognitive Services-abonnement, skal du følge disse instruktioner.

Fra og med den 1. februar 2019 bliver du begrænset til et vist antal gratis funktionskørsler pr. måned, hvis du ikke har tilknyttet et Cognitive Services-abonnement. Få mere at vide.

  • Azure Cognitive Services
  • Azure Cognitive Search
  • Services