Spring over navigation

Udfasning af VM'er i G-serien for Azure HDInsight – overfør inden den 31. oktober 2019

Dato for publicering: 30 september, 2019

Azure HDInsight udfaser virtuelle maskiner (VM'er) i G-serien den 31. oktober 2019. Efter denne dato kan du ikke oprette nye klynger vha. VM'er i G-serien eller opskalere klynger, der indeholder G-serienoder.

Overfør dine nuværende arbejdsbelastninger fra G-serienoder til andre VM-typer, f.eks. Ev3-serien og Dv2-serien, inden den 31. oktober 2019.

  • HDInsight
  • Features
  • Services
  • Retirements

Relaterede produkter