Gå til hovedindhold

Data Factory understøtter Azure AD-godkendelse for SQL Database og SQL Data Warehouse

Dato for publicering: 23 marts, 2018

Azure Data Factory V2 understøtter nu Azure Active Directory (Azure AD)-godkendelse til Azure SQL Database og SQL Data Warehouse som et alternativ til SQL Server-godkendelse. 

To tilstand af Azure AD-godkendelse er blevet aktiveret. Se følgende ACOM-links for forberedende trin.

Til SQL Database:

Til SQL Data Warehouse:

Azure AD-godkendelse er blevet aktiveret både via brugergrænsefladebaseret oprettelse og via JSON:

AAD

JSON-eksempelnyttedata til sammenkædet tjenestedefinition ved hjælp af tjenesteprincipal godkendelse:

{
    "name": "AzureSqlDbLinkedService",
    "properties": {
        "type": "AzureSqlDatabase",
        "typeProperties": {
            "connectionString": {
                "type": "SecureString",
                "value": "Server=tcp:<servername>.database.windows.net,1433;Database=<databasename>;Connection Timeout=30"
            },
            "servicePrincipalId": "<service principal id>",
            "servicePrincipalKey": {
                "type": "SecureString",
                "value": "<service principal key>"
            },
            "tenant": "<tenant info, e.g. microsoft.onmicrosoft.com>"
        },
        "connectVia": {
            "referenceName": "<name of Integration Runtime>",
            "type": "IntegrationRuntimeReference"
        }
    }
}

 

  • Azure Data Factory
  • Azure SQL Database
  • Azure Synapse Analytics
  • Features

Relaterede produkter