Spring over navigation

Opdatering af Azure API Management den 11. oktober

Dato for publicering: 12 oktober, 2018

Den seneste opdatering af Azure API Management inkluderer følgende fejlrettelser, ændringer og nye funktioner:

  • Problemfrie opgraderinger af Azure API Management. Der genstartes kun én virtuel maskine ad gangen, når du opgraderer til den nyeste version.
  • Aktivitetslogge for forkerte Key Vault-certifikater. Kunder, der bruger Azure Key Vault til administration af brugerdefinerede domænecertifikater i Azure API Management, bør overvåge aktivitetsloggene for fejl. Fejlene vises, når API Management ikke automatisk kan opdatere et certifikat, da der ikke længere er adgang til Key Vault, eller hemmeligheden er blevet overskrevet med en ugyldig eller udløbet forekomst. Kunderne kan konfigurere automatiske beskeder for aktivitetslogge.
  • Forbedret API til angivelse af rapporter efter anmodning. API-kald for angivelse af rapporter efter anmodning understøtter nu filtrering på felterne apiId, operationId, subscriptionId, productId og userId samt feltet timestamp. De nye forespørgselsparametre $skip og $top kan bruges til sideinddeling.
  • Fejlrettelse i analyser. Anmodninger med en ventetid på mere end 120 sekunder tælles på behørig vis fra nu af. Arkivdata forbliver, som de er.
  • Fejlrettelse i sporing. Det er nu muligt at generere anmodningssporinger, når du bruger politikker med udtryk, der returnerer objekter af typen IReponse.
  • Fejlrettelse af gateways med jokertegn i stedet for værtsnavn. Fejlen, der i sjældne tilfælde forårsagede, at gatewayen med jokertegn i stedet for værtsnavnet afviste anmodninger, er nu løst.

Tjenesteopdateringen startede den 11. oktober 2018. Vi opgraderer tjenesteinstanser i batches, og det tager omkring en uge, før opdateringen har er implementeret for alle aktive tjenesteinstanser.

 

  • API Management
  • Features

Relaterede produkter