Spring over navigation

Automatiseret maskinel indlæring

Byg automatisk modeller til maskinel indlæring både hurtigt og i stor målestok

Byg nemt meget præcise modeller til maskinel indlæring

Giv professionelle og ikke-professionelle dataeksperter mulighed for hurtigt at bygge modeller til maskinel indlæring. Automatiser tidskrævende og iterative opgaver i modeludviklingen ved hjælp af banebrydende forskning – og reducer time to market.

Et eksempel på en præcis model til maskinel indlæring

Skab og udrul automatisk forudsigende modeller ved hjælp af brugergrænsefladen uden kode eller SDK'et

Opret hurtigt nøjagtige modeller, der er tilpasset dine data, og som finjusteres af en lang række algoritmer og hyperparametre

Øg produktiviteten med nem dataudforskning og intelligent udvikling af funktioner ved hjælp af dybe neurale netværk

Skab ansvarlige løsninger med maskinel indlæring ved hjælp af modelfortolkning, og finjuster dine modeller for at forbedre nøjagtigheden

Forudsig nøjagtigt fremtidige forretningsresultater med populære modeller til tidsserier og dyb læring

Byg modeller på din egen måde

Sæt fart på modeloprettelsen med brugergrænsefladen uden kode til automatiseret maskinel indlæring eller SDK. Tilpas dine modeller hurtigt, og anvend kontrolindstillinger for gentagelser, grænser, valideringer, blokerede algoritmer og andre eksperimentkriterier. Brug indbyggede funktioner til almindelige opgaver inden for maskinel indlæring, f.eks. klassificering, regression og tidsserieprognoser, for at håndtere store datasæt og forbedre modellens resultater.

Kontrollér processen for modeloprettelse

Automatiseret maskinel indlæring vælger intelligent fra en lang række algoritmer og hyperparametre, der hjælper med at oprette meget præcise modeller. Opdag almindelige fejl og uoverensstemmelser i dine data via rækværk, og få en bedre forståelse af anbefalede handlinger, og anvend dem automatisk. Brug intelligent standsning for at spare tid på beregning, og prioriter de primære målepunkter for at sætte fart på resultaterne.

Gør produktiviteten bedre med automatisk udvikling af funktioner

Brug indbyggede funktioner til almindelige opgaver inden for maskinel indlæring, f.eks. klassificering, regression og tidsserieprognoser, herunder understøttelse af detaljerede neurale netværk til at håndtere store datasæt og forbedre modellens resultater. Brug det automatiserede udvalg af funktioner og mulighederne for at generere nye funktioner for at spare tid og oprette meget nøjagtige modeller. Automatiseret maskinel indlæring indeholder nu BERT-arkitekturen med dyb læring til oprettelse af funktioner med tekstdata på 100 sprog, som er tilgængelig via brugergrænsefladen og notesbøgerne.

Forstå modellerne bedre

Indbygget understøttelse af oversigter over eksperimentkørsler og detaljerede visualiseringer af målepunkter hjælper dig med at forstå modeller og sammenligne modellers ydeevne. Modelfortolkning hjælper med at evaluere modellens egnethed til rå og udviklede funktioner og giver indsigt i vigtigheden af funktioner. Opdag mønstre, udfør what if-analyser, og få en dybere forståelse af modellerne, så du skabe gennemsigtighed og tillid i din virksomhed.

Understøt en lang række opgaver for maskinel indlæring

Få support til essentielle programmer til maskinel indlæring, f.eks. klassificering, regression og tidsserieprognoser, herunder specielle indbyggede processer til udvikling af funktioner for at konfigurere hver opgave. Brug klassificeringsteknikker til overvåget læring, hvor almindelige programmer omfatter registrering af svindel, genkendelse af håndskrift osv. Skab regressionsmodeller for at forudsige numeriske værdier, f.eks. prisforudsigelse. Du kan også bruge tidsserieprognoser til at skabe modeller, der tager højde for tendenser og sæsonudsving. Evaluer en række populære tidsseriemodeller, herunder ARIMA og Prophet samt andre modeller til dyb læring.

Opbyg dine færdigheder inden for maskinel indlæring med Azure

Få mere at vide at vide om maskinel indlæring i Azure, og deltag i praktiske selvstudier med denne 30-dages læringsrejse. Når denne læringsrejse er slut, er du klar til at tage Azure Data Scientist Associate Certification.

Den er klar, når du er – lad os konfigurere din gratis Azure-konto