Spring over navigation

Azure DDoS-beskyttelse

Beskyt dine Azure-ressourcer mod DoS-angreb

Beskyttelse, der udnytter fordelene ved skalerbarheden og fleksibiliteten i Azure

DDoS-beskyttelse udnytter skalerbarheden og fleksibiliteten i Microsofts SDN til at levere omfattende kapacitet til afhjælpning af DDoS i alle Azure-områder. Microsofts DDoS SDN beskytter dine Azure-programmer ved at rense trafikken på kanten af Azure-netværket, før den kan nå at påvirke tilgængeligheden af din tjeneste.

Nøglefærdig beskyttelse

Simpel konfiguration beskytter øjeblikkeligt alle ressourcer på et virtuelt netværk, lige så snart Azure DDoS-beskyttelse er aktiveret. Konstant trafikovervågning registrerer DDoS-angreb i stort set realtid. Der kræves ingen indgriben. DDoS-beskyttelse afhjælper automatisk angrebet øjeblikkeligt, når det er blevet registreret.

Tilpasset justering

Azure DDoS-beskyttelse kan integreres med Azure-platformen og levere avanceret intelligence, så dine DDoS-beskyttelsesindstillinger konfigureres og justeres automatisk. DDoS-beskyttelse kan aflæse dine ressourcer og konfigurationen af dem. Intelligent trafikprofilering lærer automatisk programmets trafik at kende hen over tid.

Beskyt mod DDoS-angreb på lag 3-7

I kombination med firewallen Azure Application Gateway for webprogram tilbyder DDoS-beskyttelse avanceret beskyttelse på lag 3/4. DDoS-beskyttelsestjenesten beskytter dit program mod et omfattende sæt angreb på netværkslag (lag 3/4). For lag 7-beskyttelse beskytter Azure Application Gateway WAF webprogrammer mod almindelige angreb på programlaget såsom SQL-injektion, scriptingangreb på tværs af websteder og sessionsangreb. AppGW WAF leveres forudkonfigureret med beskyttelse mod trusler, der bliver identificeret af Open Web Application Security Project (OWASP) som de ti mest almindelige sikkerhedsrisici.

Vigtige beskeder og indsigt i DDoS-angrebstelemetri

Oprindelig integration med Azure Monitor blotlægger angrebsmetrikværdier og -telemetri samt anden ressourcetelemetri. Beskedintegrationen i Azure Monitor tilbyder fleksible beskedmekanismer, som giver dig besked, når dine programmer er under angreb.

Beskyttelse mod uforudsete omkostninger

Vores omkostningsbeskyttelse give tjenestekreditering for ressourceomkostninger, der påløber som resultat af et dokumenteret DDoS-angreb.

Relaterede produkter og tjenester

Application Gateway

Byg sikre skalerbare og yderst tilgængelige webfront-ends i Azure

Virtual Network

Klargøring af private netværk eller oprettelse af forbindelse til datacentre i det lokale miljø

Belastningsjustering

Giv dine programmer høj tilgængelighed og netværksydelse

Kom i gang med DDoS-beskyttelse