Tjenesteslutpunkter for virtuelle netværk for Azure Storage og Azure SQL

I prøveversion Dette er nu tilgængeligt som prøveversion.

Opdateringsdato: 26. september 2017

Tjenesteslutpunkter for virtuelle netværk gør det muligt for dig at sikre Azure Storage-konti og Azure SQL-databaser til dit virtuelle netværk ved at fjerne offentlig internetadgang til disse ressourcer fuldstændig. Via tjenesteslutpunkter kan der oprettes direkte forbindelse fra dit virtuelle netværk til en Azure-tjeneste og giver dig mulighed for at bruge dit virtuelle netværks private adresseområde til at oprette adgang til understøttede Azure-tjenester. Trafik til Azure-tjenester gennem tjenesteslutpunkter forbliver altid i Microsoft Azures interne netværk. Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med at aktivere tjenesteslutpunkter i dine virtuelle netværk.  

Få mere at vide om tjenesteslutpunkter for virtuelle netværk.

Learn more about Storage and Virtual Network.
Virtual Network

Relateret feedback