Denne video er ikke tilgængelig i Dansk. Denne video er tilgængelig i English (US).

Using Azure Data Factory with ADLS Gen2

In this video, we'll show you how to get data into your new data lake by using Azure Data Factory.