Denne video er ikke tilgængelig i Dansk. Denne video er tilgængelig i English (US).

Query Azure Cosmos DB data by using the MongoDB shell

Learn how to connect the MongoDB shell to Azure Cosmos DB and how to query data.