Priser for Batch

Jobplanlægning og beregningsstyring i clouden

Azure Batch tilbyder jobplanlægning og klyngeadministration, så en stor mængde applikationer eller algoritmer kan køre parallelt.

Der er ikke noget gebyr for selve Batch, men kun for den underliggende beregning og andre ressourcer, der forbruges for at køre batchjobbene. Cloud Services, virtuelle Linux-maskiner eller virtuelle Windows-maskiner kan benyttes af Batch til beregningen. Standardraterne for beregning er gældende og vises nedenfor. Herudover gør Batch det muligt at benytte VM'er med lav prioritet

VM'er med lav prioritet i Batch (prøveversion)

VM'er med lav prioritet fås til en meget lavere pris end normale VM'er og kan reducere omkostningerne til kørsel af bestemte arbejdsprocesser væsentligt eller gøre det muligt at udføre langt mere arbejde til den samme pris. VM'er med lav prioritet har dog forskellige egenskaber og er kun velegnede til bestemte typer applikationer og arbejdsprocesser. VM'er med lav prioritet tildeles fra overskudskapacitet, og tilgængeligheden varierer derfor – nogle gange er der måske ingen tilgængelige VM'er at tildele, og de tildelte VM'er kan af og til miste forrang i forhold til tildelinger med højere prioritet. SLA'en for tilgængelighed for almindelige VM'er gælder derfor ikke for VM'er med lav prioritet.

Hvis applikationer kan tolerere afbrydelser, kan brugen af VM'er med lav prioritet reducere beregningsomkostningerne væsentligt. Velegnede arbejdsprocesser kunne f.eks. være batchbehandling og HPC-job, hvor arbejdet opdeles i mange asynkrone opgaver. Hvis VM'er mister forrang, kan opgaverne blive afbrudt og skal køres igen. Den tid, det tager at fuldføre et job, kan altså blive forøget, hvis kapaciteten falder. VM'er med lav prioritet fås i første omgang kun gennem Azure Batch, som leverer jobplanlægning og ressourcestyring til batchbehandling af arbejdsprocesser. Azure Batch-puljer kan både rumme almindelige VM'er og VM'er med lav prioritet. Hvis VM'er med lav prioritet mister forrang, bliver de afbrudte opgaver sat i kø igen, og puljen forsøger automatisk at erstatte den mistede kapacitet.

Priserne for VM'er med lav prioritet gælder prøveversionen. Priserne kan blive ændret, når tjenesten bliver offentlig tilgængelig.


A0-4 – Basic

A Basic er en omkostningseffektiv mulighed for udviklingsbelastninger, testservere, buildservere, kodelagre, websteder med lidt trafik samt webprogrammer, mikrotjenester, produkteksperimenter på et tidligt stadie og små databaser.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
A0 1 0,75 GiB 20 GiB $- $-
A1 1 1,75 GiB 40 GiB $- $-
A2 2 3,50 GiB 60 GiB $- $-
A3 4 7,00 GiB 120 GiB $- $-
A4 8 14,00 GiB 240 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

Av2 Standard

Av2 Standard er den nyeste generation af virtuelle maskiner i A-serien med en lignende CPU-ydeevne og hurtigere disk. Disse virtuelle maskiner er velegnede til udviklingsbelastninger, buildservere, kodelagre, websteder med lidt trafik samt webprogrammer, mikrotjenester, produkteksperimenter på et tidligt stadie og små databaser. Ligesom den tidligere A Standard-generation, omfatter virtuelle maskiner af typen Av2 justering af balancering og autoskalering uden ekstragebyr.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $-
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $-
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $-
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $-
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $-
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $-
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

D2-64 v3 – den nyeste generation

D2-64 v3-instanser er den nyeste generation af generelle instanser. D2-64 v3-instanser er baseret på 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4-processoren (Broadwell) og kan nå 3,5 GHz vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3-instanser giver en kombination af CPU, hukommelse og lokal disk for de fleste produktionsarbejdsbelastninger.

Permanente lagerdiske faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruge Premium Storage-diske, skal du bruge virtuelle maskiner af varianten Dsv3. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Dsv3-størrelser er den samme som ved Dv3-serien. Du kan få vist priser på diske her.

Flere oplysninger

Instans vCPU RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
D2 v3 2 8,00 GiB 16 GiB $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 32 GiB $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 64 GiB $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 128 GiB $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 256 GiB $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 512 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

D1-5 v2

D1-5 v2-instanser er baseret på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3-processoren (Haswell) og kan nå 3,1 GHz vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. D1-5 v2-instanser giver en effektiv kombination af CPU, hukommelse og lokal disk for de fleste produktionsprogrammer.

Permanente lagerdiske faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruge Premium Storage-diske, skal du bruge virtuelle maskiner af varianten Dsv2. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Dsv2-størrelser er den samme som ved Dv2-serien. Du kan få vist priser på diske her.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

D1-4 – v1

D1-4-instanser giver en effektiv kombination af CPU, hukommelse og lokal disk for de fleste produktionsprogrammer. Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes "Ds", for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Ds-størrelser er de samme som med D-serien.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
D1 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
D2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
D3 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
D4 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

A0-7 – Standard

A Standard understøtter programmer, som kræver justering af belastning og automatisk skalering. Disse virtuelle maskiner er velegnede til udviklingsbelastninger, buildservere, kodelagre, websteder med lidt trafik samt webprogrammer, mikrotjenester, produkteksperimenter på et tidligt stadie og små databaser.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $-
A2 2 3,50 GiB 135 GiB $- $-
A3 4 7,00 GiB 285 GiB $- $-
A4 8 14,00 GiB 605 GiB $- $-
A5 2 14,00 GiB 135 GiB $- $-
A6 4 28,00 GiB 285 GiB $- $-
A7 8 56,00 GiB 605 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

F-serie

De virtuelle maskiner i F-serien understøtter 2 GiB RAM og 16 GB lokale SSD (solid state-drev) pr. CPU-kerne, og de er optimeret til beregningsintensive arbejdsbelastninger. F-serien er baseret på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processoren, der kan køre med klokfrekvenser på op til 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskiner er egnede til scenarier som batchbehandling, webservere, analyser og spil.

Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes Fs, for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Fs-størrelser er de samme som med F-serien.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

E2-64 v3 – den nyeste generation

E2-64 v3-instanser er den nyeste generation af hukommelsesoptimerede instanser. E2-64 v3-instanser er baseret på 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4-processoren (Broadwell) og kan nå 3,5 GHz vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 V3-instanser er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer.

Permanente lagerdiske faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruge Premium Storage-diske, skal du bruge virtuelle maskiner af varianten Esv3. Prisfastsættelsen og faktureringsprocessen i forbindelse med størrelserne i Esv3-serien er de samme som for Ev3-serien generelt. Du kan få vist priser på diske her.

Flere oplysninger

Instans vCPU RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

D11-15 v2

D11-15 v2-instanser er baseret på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3-processoren (Haswell) og kan nå 3,1 GHz vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. D11-15 v2-instanser er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer. D15 v2-instansen er isoleret til hardware, der er dedikeret til en enkelt kunde.

Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes Dsv2, for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Dsv2-størrelser er den samme som ved Dv2-serien.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1.000 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

D11-14 – v1

D11-14-instanser er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer. Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes "Ds", for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Ds-størrelser er de samme som med D-serien.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
D11 2 14,00 GiB 100 GiB $- $-
D12 4 28,00 GiB 200 GiB $- $-
D13 8 56,00 GiB 400 GiB $- $-
D14 16 112,00 GiB 800 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

G-serie

Virtuelle maskiner i G-serien anvender processer af typen Intel® Xeon® E5 v3 og giver en uovertruffen computerkraft, som understøtter arbejdsprocesser i forbindelse med store databaser, især SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-instansen er isoleret til hardware, der er dedikeret til en enkelt kunde.

Hvis du har brug for at kunne køre SAP HANA-produktionsmiljøer, der kræver noder, som er større end 0,5 TB, får du med SAP HANA på Azure (store instanser) skræddersyet SAP-certificeret hardware, så du kan udrulle store produktionsmiljøer med SAP-arbejdsbelastninger (OLTP og OLAP). Du kan få flere oplysninger her.

Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes GS, for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med GS-størrelser er de samme som for G-serien.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $-
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $-
G3 8 112,00 GiB 1.536 GiB $- $-
G4 16 224,00 GiB 3.072 GiB $- $-
G5 32 448,00 GiB 6.144 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

NC-serie

Virtuelle maskiner i N-serien er ideelle til beregnings- og grafikintensive arbejdsbelastninger, der hjælper kunderne med at understøtte innovationen i scenarier som avanceret fjernvisualisering, deep learning og forudsigende analyser. Virtuelle maskiner i N-serien er udstyret med den accelererede NVIDIA Tesla-platform samt NVIDIA GRID 2.0-teknologi, der giver den mest avancerede grafikunderstøttelse, der er tilgængelig i cloudmiljøet i dag. Desuden har N-serien en NC24r-konfiguration, som har en netværksgrænseflade med kort ventetid og høj ydeevne, der er optimeret til tæt sammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager GPU Pris Pris for lav prioritet
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

NV-serie

Virtuelle maskiner i N-serien er ideelle til beregnings- og grafikintensive arbejdsbelastninger, der hjælper kunderne med at understøtte innovationen i scenarier som avanceret fjernvisualisering, deep learning og forudsigende analyser. Virtuelle maskiner i N-serien er udstyret med den accelererede NVIDIA Tesla-platform samt NVIDIA GRID 2.0-teknologi, der giver den mest avancerede grafikunderstøttelse, der er tilgængelig i cloudmiljøet i dag.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager GPU Pris Pris for lav prioritet
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X M60 $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

H-serie

H-serien er en ny serie, der er specifikt udviklet til at kunne håndtere databehandlingsbelastninger med høj ydeevne, såsom økonomisk risikomodellering, seismisk simulering og beholdersimulering, molekylær modellering og genomisk research. De er baseret på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz med turbo) med DDR 4-hukommelse. Turbo er altid aktiveret for H-serieinstanser. To af H-seriekonfigurationerne (H16r og H16mr) har desuden en lav ventetid i sekunder, er RDMA-optimeret og har en høj ydeevne, der er justeret til tæt sammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning, f.eks. MPI-programmer.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
H8 8 56,00 GiB 1.000 GiB $- $-
H16 16 112,00 GiB 2.000 GiB $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1.000 GiB $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2.000 GiB $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2.000 GiB $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2.000 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

A8-11

A8-11 instanser omfatter Intel® Xeon® E5-processorer, som er ideelle i forbindelse med klynger med høj ydeevne, modellering og simulering, videokodning og andre beregningstunge eller netværksintensive scenarier. Desuden er der en meget kort ventetid i sekunder, optimerede konfigurationer af virtuelle maskiner (A8, A9) med en netværksgrænseflade med høj dataoverførselshastighed (RDMA), som er klargjort til MPI-programmer (Message Passing Interface) og andre netværkskrævende scenarier.

Flere oplysninger

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris Pris for lav prioritet
A8 8 56,00 GiB 382 GiB $- $-
A9 16 112,00 GiB 382 GiB $- $-
A10 8 56,00 GiB 382 GiB $- $-
A11 16 112,00 GiB 382 GiB $- $-

1 Bemærk, at Software Assurance-omkostninger ikke er inkluderet i beregningen.
Gælder Windows Server-licenser med Software Assurance. Få mere at vide om Azure Hybrid Use Benefit.

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement
  • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find en plan
  • SLA: Vi garanterer, at vi mindst 99,9 % af tiden vil fuldføre behandling af anmodninger om at udføre handlinger på Batch-konti.

Ressourcer

Beregner

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Ofte stillede spørgsmål om køb

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Produktoplysninger

Få mere at vide om Batch

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag