Priser for Batch

Jobplanlægning og beregningsstyring i clouden

Azure Batch tilbyder jobplanlægning og klyngeadministration, så en stor mængde applikationer eller algoritmer kan køre parallelt.

Der er ikke noget gebyr for selve Batch, men kun for den underliggende beregning og andre ressourcer, der forbruges for at køre batchjobbene. Cloud Services, virtuelle Linux-maskiner eller virtuelle Windows-maskiner kan benyttes af Batch til beregningen. Standardraterne for beregning er gældende og vises nedenfor. Herudover gør Batch det muligt at benytte VM'er med lav prioritet

Low-priority VMs in Batch

VM'er med lav prioritet fås til en meget lavere pris end normale VM'er og kan reducere omkostningerne til kørsel af bestemte arbejdsprocesser væsentligt eller gøre det muligt at udføre langt mere arbejde til den samme pris. VM'er med lav prioritet har dog forskellige egenskaber og er kun velegnede til bestemte typer applikationer og arbejdsprocesser. VM'er med lav prioritet tildeles fra overskudskapacitet, og tilgængeligheden varierer derfor – nogle gange er der måske ingen tilgængelige VM'er at tildele, og de tildelte VM'er kan af og til miste forrang i forhold til tildelinger med højere prioritet. SLA'en for tilgængelighed for almindelige VM'er gælder derfor ikke for VM'er med lav prioritet.

Hvis applikationer kan tolerere afbrydelser, kan brugen af VM'er med lav prioritet reducere beregningsomkostningerne væsentligt. Velegnede arbejdsprocesser kunne f.eks. være batchbehandling og HPC-job, hvor arbejdet opdeles i mange asynkrone opgaver. Hvis VM'er mister forrang, kan opgaverne blive afbrudt og skal køres igen. Den tid, det tager at fuldføre et job, kan altså blive forøget, hvis kapaciteten falder. VM'er med lav prioritet fås i første omgang kun gennem Azure Batch, som leverer jobplanlægning og ressourcestyring til batchbehandling af arbejdsprocesser. Azure Batch-puljer kan både rumme almindelige VM'er og VM'er med lav prioritet. Hvis VM'er med lav prioritet mister forrang, bliver de afbrudte opgaver sat i kø igen, og puljen forsøger automatisk at erstatte den mistede kapacitet.

Virtual machines are billed per-second rounded down to the last minute.

Low-priority Batch VMs are generally available, but preview pricing is in place until December 2017.


Generelt formål

Balanceret forhold mellem CPU og hukommelse. Ideel til test og udvikling, små til mellemstore databaser samt webservere med lidt til middel trafik.

A0-4 Basic

A Basic er en omkostningseffektiv mulighed for udviklingsbelastninger, testservere, buildservere, kodelagre, websteder med lidt trafik samt webprogrammer, mikrotjenester, produkteksperimenter på et tidligt stadie og små databaser.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
A0 1 0,75 GiB 20 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A1 1 1,75 GiB 40 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A2 2 3,50 GiB 60 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A3 4 7,00 GiB 120 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A4 8 14,00 GiB 240 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
Reserved VM Instances are not available for the A series.

Av2 Standard

Av2 Standard er den nyeste generation af virtuelle maskiner i A-serien med en lignende CPU-ydeevne og hurtigere disk. Disse virtuelle maskiner er velegnede til udviklingsbelastninger, buildservere, kodelagre, websteder med lidt trafik samt webprogrammer, mikrotjenester, produkteksperimenter på et tidligt stadie og små databaser. Ligesom den tidligere A Standard-generation, omfatter virtuelle maskiner af typen Av2 justering af balancering og autoskalering uden ekstragebyr.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
Reserved VM Instances are not available for the Av2 series.

D2-64 v3 – den nyeste generation

D2-64 v3 instances are the latest generation of general purpose instances. D2-64 v3 instances are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor, and can achieve 3.5 GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3 instances offer the combination of CPU, memory, and local disk for most production workloads.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1.600 GiB $- $- $- $- $-

D2s-64s v3 latest generation

Dsv3-series sizes are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.5GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0 and use premium storage. The Dsv3-series sizes offer a combination of vCPU, memory, and temporary storage for most production workloads.

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant Dsv3 virtual machines. The pricing and billing meters for Dsv3 sizes are the same as Dv3-series. See pricing for disks.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
D2s v3 2 8,00 GiB 16 GiB $- $- $- $- $-
D4s v3 4 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
D8s v3 8 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $- $-

D1-5 v2

D1-5 v2 instances are based on the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor and can achieve 3.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D1-5 v2 instances offer a powerful combination of CPU, memory, and local disk for most production applications.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-

DS1-S5 v2

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant Dsv2 virtual machines. The pricing and billing meters for Dsv2 sizes are the same as Dv2-series. See pricing for disks.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
DS1 v2 1 3,50 GiB 7 GiB $- $- $- $- $-
DS2 v2 2 7,00 GiB 14 GiB $- $- $- $- $-
DS3 v2 4 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $- $-

D1-4 – v1

D1-4-instanser giver en effektiv kombination af CPU, hukommelse og lokal disk for de fleste produktionsprogrammer. Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes "Ds", for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Ds-størrelser er de samme som med D-serien.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
D1 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
D2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D3 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D4 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-

A0-7 – Standard

A Standard understøtter programmer, som kræver justering af belastning og automatisk skalering. Disse virtuelle maskiner er velegnede til udviklingsbelastninger, buildservere, kodelagre, websteder med lidt trafik samt webprogrammer, mikrotjenester, produkteksperimenter på et tidligt stadie og små databaser.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A2 2 3,50 GiB 135 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A3 4 7,00 GiB 285 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A4 8 14,00 GiB 605 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A5 2 14,00 GiB 135 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A6 4 28,00 GiB 285 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A7 8 56,00 GiB 605 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
Reserved VM Instances are not available for the A series.

Beregningsoptimeret

Højt forhold mellem CPU og hukommelse. God til webservere med middel trafik, netværksenheder, batchprocesser og programservere.

F-serie

De virtuelle maskiner i F-serien understøtter 2 GiB RAM og 16 GB lokale SSD (solid state-drev) pr. CPU-kerne, og de er optimeret til beregningsintensive arbejdsbelastninger. F-serien er baseret på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processoren, der kan køre med klokfrekvenser på op til 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskiner er egnede til scenarier som batchbehandling, webservere, analyser og spil.

Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes Fs, for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Fs-størrelser er de samme som med F-serien.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $- $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-

Hukommelsesoptimeret

Højt forhold mellem hukommelse og kerne. Rigtig god til relationsdatabaseservere, mellemstore til store cachelagre samt hukommelsesanalyse.

E2-64 v3 – den nyeste generation

E2-64 v3-instanser er den nyeste generation af hukommelsesoptimerede instanser. E2-64 v3-instanser er baseret på 2,3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4-processoren (Broadwell) og kan nå 3,5 GHz vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 V3-instanser er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer.

Permanente lagerdiske faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruge Premium Storage-diske, skal du bruge virtuelle maskiner af varianten Esv3. Prisfastsættelsen og faktureringsprocessen i forbindelse med størrelserne i Esv3-serien er de samme som for Ev3-serien generelt. Se priser for diske.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- $- $-

D11-15 v2

D11-15 v2 instances are based on the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor and can achieve 3.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D11-15 v2 are ideal for memory-intensive enterprise applications. D15 v2 instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1.000 GiB $- $- $- $- $-

DS11-S15 v2

For persistent storage, use the variant Dsv2 virtual machines and purchase Premium Storage separately. The pricing and billing meters for Dsv2 sizes are the same as Dv2-series.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
DS11 v2 2 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $- $-
DS12 v2 4 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 224 GiB $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 280 GiB $- $- $- $- $-

D11-14 – v1

D11-14-instanser er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer. Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes "Ds", for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Ds-størrelser er de samme som med D-serien.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
D11 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D12 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D13 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D14 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-

G-serie

Virtuelle maskiner i G-serien anvender processer af typen Intel® Xeon® E5 v3 og giver en uovertruffen computerkraft, som understøtter arbejdsprocesser i forbindelse med store databaser, især SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-instansen er isoleret til hardware, der er dedikeret til en enkelt kunde.

Hvis du har brug for at kunne køre SAP HANA-produktionsmiljøer, der kræver noder, som er større end 0,5 TB, får du med SAP HANA på Azure (store instanser) skræddersyet SAP-certificeret hardware, så du kan udrulle store produktionsmiljøer med SAP-arbejdsbelastninger (OLTP og OLAP). Se flere detaljer om SAP HANA på Azure.

Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes GS, for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med GS-størrelser er de samme som for G-serien.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
G3 8 112,00 GiB 1.536 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
G4 16 224,00 GiB 3.072 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
G5 32 448,00 GiB 6.144 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
Reserved VM Instances are not available for the G series.

GPU

Specialiserede virtuelle maskiner, der er beregnet til gengivelse af avanceret grafik og videoredigering, som er tilgængelig med én eller flere GPU'er.

NC-serie

Virtuelle maskiner i N-serien er ideelle til beregnings- og grafikintensive arbejdsbelastninger, der hjælper kunderne med at understøtte innovationen i scenarier som avanceret fjernvisualisering, deep learning og forudsigende analyser. Virtuelle maskiner i N-serien er udstyret med den accelererede NVIDIA Tesla-platform samt NVIDIA GRID 2.0-teknologi, der giver den mest avancerede grafikunderstøttelse, der er tilgængelig i cloudmiljøet i dag. Desuden har N-serien en NC24r-konfiguration, som har en netværksgrænseflade med kort ventetid og høj ydeevne, der er optimeret til tæt sammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
GPU
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $- $- $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $- $- $- $-

NV-serie

Virtuelle maskiner i N-serien er ideelle til beregnings- og grafikintensive arbejdsbelastninger, der hjælper kunderne med at understøtte innovationen i scenarier som avanceret fjernvisualisering, deep learning og forudsigende analyser. Virtuelle maskiner i N-serien er udstyret med den accelererede NVIDIA Tesla-platform samt NVIDIA GRID 2.0-teknologi, der giver den mest avancerede grafikunderstøttelse, der er tilgængelig i cloudmiljøet i dag.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
GPU
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $- $- $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $- $- $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X M60 $- $- $- $- $-

Databehandling med høj ydeevne

Vores hurtigste og mest effektive CPU virtuelle maskiner med valgfrie netværksgrænseflader med høj dataoverførselshastighed (RDMA).

H-serie

H-serien er en ny serie, der er specifikt udviklet til at kunne håndtere databehandlingsbelastninger med høj ydeevne, såsom økonomisk risikomodellering, seismisk simulering og beholdersimulering, molekylær modellering og genomisk research. De er baseret på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz med turbo) med DDR 4-hukommelse. Turbo er altid aktiveret for H-serieinstanser. To af H-seriekonfigurationerne (H16r og H16mr) har desuden en lav ventetid i sekunder, er RDMA-optimeret og har en høj ydeevne, der er justeret til tæt sammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning, f.eks. MPI-programmer.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
H8 8 56,00 GiB 1.000 GiB $- $- $- $- $-
H16 16 112,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1.000 GiB $- $- $- $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $- $-

A8-11

A8-11 instanser omfatter Intel® Xeon® E5-processorer, som er ideelle i forbindelse med klynger med høj ydeevne, modellering og simulering, videokodning og andre beregningstunge eller netværksintensive scenarier. Desuden er der en meget kort ventetid i sekunder, optimerede konfigurationer af virtuelle maskiner (A8, A9) med en netværksgrænseflade med høj dataoverførselshastighed (RDMA), som er klargjort til MPI-programmer (Message Passing Interface) og andre netværkskrævende scenarier.

Add to
estimate
Instans vCPU RAM Temporary
storage
Pay as you go
(Low priority)
Pay as you go
(normal priority)
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
A8 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A9 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A10 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
A11 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank ‐ ‐ Blank
Reserved VM Instances are not available for the A series.

Grafik og licens til programgengivelse

Azure Batch-puljer kan valgfrit konfigureres med grafik og gengive de installerede programmer, hvor programlicensen håndteres af Batch, og programomkostningerne faktureres af Batch sammen med VM-omkostningerne. Som det er tilfældet med VM-omkostningerne, opkræves prisen for programmerne pr. minut for hver enkelt VM's levetid. Du kan finde flere oplysninger om gengivelser vha. Azure batch i dokumentationen til Azure Batch.

Bemærk, at der ikke ydes rabat på programomkostninger for VM'er med lav prioritet. Der ydes kun rabat på VM-omkostningerne.

Nedenstående priser træder i kraft den 1. december 2017.

Program Pris
Autodesk Maya $0.625 pr. VM pr. time
Autodesk 3ds Max $0.625 pr. VM pr. time
Autodesk Arnold $0.025 pr. kerne pr. time

Support og SLA 

  • Free billing and subscription management support.
  • Flexible support plans starting at $29/month. Find a plan.
  • SLA—We guarantee at least 99.9% of the time, we will successfully process requests to perform operations against Batch accounts.

FAQ

  • Azure Batch has two modes: User subscription and Batch Service. RIs are available only with the User subscription mode. RIs will apply to the VMs deployed by the batch service.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Batch

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto