Priser for Batch

Jobplanlægning og beregningsstyring i clouden

Azure Batch tilbyder jobplanlægning og klyngeadministration, så en stor mængde applikationer eller algoritmer kan køre parallelt.

Der er ikke noget gebyr for selve Batch, men kun for den underliggende beregning og andre ressourcer, der forbruges for at køre batchjobbene, herunder gældende priser for softwarelicenser. Cloud Services, virtuelle Linux-maskiner eller virtuelle Windows-maskiner kan benyttes af Batch til beregningen. Standardpriserne for databehandling gælder, og de kan ses herunder. Desuden ses priserne for softwarelicenser til batchgrafik og gengivelse også herunder. Herudover gør Batch det muligt at bruge virtuelle maskiner (VM'er) med lav prioritet. Reserverede instanser af virtuelle maskiner er tilgængelige, når du anvender Azure Batch Service i programtilstanden Brugerabonnementsgruppe.

VM'er med lav prioritet i Batch

VM'er med lav prioritet fås til en meget lavere pris end normale VM'er og kan reducere omkostningerne til kørsel af bestemte arbejdsprocesser væsentligt eller gøre det muligt at udføre langt mere arbejde til den samme pris. VM'er med lav prioritet har dog forskellige egenskaber og er kun velegnede til bestemte typer applikationer og arbejdsprocesser. VM'er med lav prioritet tildeles fra overskudskapacitet, og tilgængeligheden varierer derfor – nogle gange er der måske ingen tilgængelige VM'er at tildele, og de tildelte VM'er kan af og til miste forrang i forhold til tildelinger med højere prioritet. SLA'en for tilgængelighed for almindelige VM'er gælder derfor ikke for VM'er med lav prioritet.

Hvis applikationer kan tolerere afbrydelser, kan brugen af VM'er med lav prioritet reducere beregningsomkostningerne væsentligt. Velegnede arbejdsprocesser kunne f.eks. være batchbehandling og HPC-job, hvor arbejdet opdeles i mange asynkrone opgaver. Hvis VM'er mister forrang, kan opgaverne blive afbrudt og skal køres igen. Den tid, det tager at fuldføre et job, kan altså blive forøget, hvis kapaciteten falder. VM'er med lav prioritet fås i første omgang kun gennem Azure Batch, som leverer jobplanlægning og ressourcestyring til batchbehandling af arbejdsprocesser. Azure Batch-puljer kan både indeholde normale VM'er og VM'er med lav prioritet. Hvis VM'er med lav prioritet mister forrang, bliver de afbrudte opgaver sat i kø igen, og puljen forsøger automatisk at erstatte den mistede kapacitet.

Virtuelle maskiner faktureres pr. sekund rundet ned til seneste minut.


Generelt formål

Balanceret forhold mellem CPU og hukommelse. Ideel til test og udvikling, små til mellemstore databaser samt webservere med lidt til middel trafik.

Av2 Standard

Av2 Standard er den nyeste generation af virtuelle maskiner i A-serien med en lignende CPU-ydeevne og hurtigere disk. Disse virtuelle maskiner er velegnede til udviklingsbelastninger, buildservere, kodelagre, websteder med lidt trafik samt webprogrammer, mikrotjenester, produkteksperimenter på et tidligt stadie og små databaser. Ligesom den tidligere A Standard-generation, omfatter virtuelle maskiner af typen Av2 justering af balancering og autoskalering uden ekstragebyr.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for Av2-serien.

D2-64 v3 – den nyeste generation

D2-64 v3-instanser er den nyeste hypertrådede generelle generation, som kører på både 2,4 GHz Intel XEON® E5-2673 v3-processoren (Haswell) og 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4-processoren (Broadwell). Dv3 kan nå op på 3,5 GHz ved anvendelse af Intel Turbo Boost Technology 2.0. Størrelser i Dv3-serier tilbyder en kombination af vCPU, hukommelse og den bedst egnede lokale disk til de fleste produktionsarbejdsbelastninger.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D64 v3 64 256 GiB 1.600 GiB $- $- $- $-

D2s-64s v3 – den nyeste generation

Dsv3-serien understøtter Premium Storage og er den nyeste hypertrådede generelle generation, som kører på både 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3-processoren (Haswell) og 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4-processoren (Broadwell). Dsv3 kan nå op på 3,5 GHz ved anvendelse af Intel Turbo Boost Technology 2.0. Størrelser i Dsv3-serier tilbyder en kombination af vCPU, hukommelse og midlertidig lagerplads, der er bedst egnet til de fleste produktionsarbejdsbelastninger.

VM-prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Dsv3-størrelser er den samme som for Dv3-serien. Permanente lagerdiske faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for diske.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $-
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $-
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $-

D1-5 v2

D1-5 v2 instances are based on either the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor or the 2.3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D1-5 v2 instances offer a powerful combination of CPU, memory, and local disk for most production applications.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $- $-

DS1-S5 v2

Permanente lagerdiske faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruge Premium Storage-diske, skal du bruge virtuelle maskiner af varianten Dsv2. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Dsv2-størrelser er den samme som ved Dv2-serien. Se priser for diske.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $- $-
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $- $-
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $- $-
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $- $-
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $- $-

DC-serien eksempel

DC-serien er en ny serie af virtuelle maskiner i Azure, der kan hjælpe med at beskytte dine datas og din kodes fortrolighed og integritet, mens de behandles i det offentlige cloudmiljø. Disse maskiner er baseret på den seneste generation af 3,7 GHz Intel XEON E-2176G-processorer med SGX-teknologi. Med Intel Turbo Boost Technology kan disse maskiner gå op til 4,7 GHz. DC-serie-forekomster giver kunderne mulighed for at bygge sikre enklavebaserede programmer for at beskytte deres kode og data, mens de er i brug.
Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
DC2s 2 8 GiB 100 GiB $- $- – – Tom – – Tom
DC4s 4 16 GiB 200 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for Dc-serien.

*Pris for prøveversion kan ændres

D1-4 – v1

D1-4-instanser giver en effektiv kombination af CPU, hukommelse og lokal disk for de fleste produktionsprogrammer. Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes "Ds", for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Ds-størrelser er de samme som med D-serien.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
D1 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $-

A0-7 – Standard

A Standard understøtter programmer, som kræver justering af belastning og automatisk skalering. Disse virtuelle maskiner er velegnede til udviklingsbelastninger, buildservere, kodelagre, websteder med lidt trafik samt webprogrammer, mikrotjenester, produkteksperimenter på et tidligt stadie og små databaser.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A2 2 3,5 GiB 135 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A5 2 14 GiB 135 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A3 4 7 GiB 285 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A6 4 28 GiB 285 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A4 8 14 GiB 605 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A7 8 56 GiB 605 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for A-serien.

Beregningsoptimeret

Højt forhold mellem CPU og hukommelse. God til webservere med middel trafik, netværksenheder, batchprocesser og programservere.

Fsv2-serie

De virtuelle maskiner i Fsv2-serien understøtter 2 GiB RAM og 8 GB lokal midlertidigt lager (SSD) pr. vCPU, og de er optimeret til beregningsintensive arbejdsbelastninger. F-serien er hypertrådet og baseret på Intel Xeon® Platinum 8168-processoren (SkyLake), der kan køre med klokfrekvenser på op til 3,7 GHz for Turbo med en enkelt kerne og op til 3,4 GHz for Turbo med alle kerner vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskiner er egnede til scenarier som batchbehandling, webservere, analyser og spil.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $- $-
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $- $-
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $- $-

F-serie

De virtuelle maskiner i F-serien understøtter 2 GiB RAM og 16 GB lokale SSD (solid state-drev) pr. CPU-kerne, og de er optimeret til beregningsintensive arbejdsbelastninger. F-serien er baseret på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processoren, der kan køre med klokfrekvenser på op til 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskiner er egnede til scenarier som batchbehandling, webservere, analyser og spil.

Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes Fs, for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Fs-størrelser er de samme som med F-serien.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $- $-

Fs-serien

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- $-
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- $-
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- $- $-

Hukommelsesoptimeret

Højt forhold mellem hukommelse og kerne. Rigtig god til relationsdatabaseservere, mellemstore til store cachelagre samt hukommelsesanalyse.

E2-64 v3 – den nyeste generation

E2-64 v3-instanser er den nyeste generation af hypertrådede hukommelsesoptimerede instanser. E2-64 v3-instanser er baseret på 2,3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4-processoren (Broadwell) og kan nå 3,5 GHz vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 V3-instanser er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer.

Permanente lagerdiske faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruge Premium Storage-diske, skal du bruge virtuelle maskiner af varianten Esv3. Prisfastsættelsen og faktureringsprocessen i forbindelse med størrelserne i Esv3-serien er de samme som for Ev3-serien generelt. Se priser for diske.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
E2 v3 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $-
E4 v3 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $-
E8 v3 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $-
E16 v3 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $-
E20 v3 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $-
E32 v3 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432 GiB 1.600 GiB $- $- $- I/T
E64 v3 64 432 GiB 1.600 GiB $- $- $- $-
1 Azure Compute tilbyder størrelser på virtuelle maskiner, der er isoleret til en bestemt hardwaretype og skræddersyet til en enkelt kunde. Disse størrelser på virtuelle maskiner er mest velegnede til arbejdsbelastninger, der kræver en høj grad af isolering fra andre kunder til arbejdsbelastninger, der involverer elementer som overholdelse af angivne standarder og lovmæssige bestemmelser.

E2s-64s v3 – den nyeste generation

Instanser i ESv3-serien er baseret på 2,3 GHz Intel Xeon ® E5-2673 v4-processoren (Broadwell) og kan nå 3,5 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0 og bruge Premium-lagerplads. Instanser i Ev3-serien er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer.

Permanente lagerdiske faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruge Premium Storage-diske, skal du bruge virtuelle maskiner af varianten Esv3. Prisfastsættelsen og faktureringsprocessen i forbindelse med størrelserne i Esv3-serien er de samme som for Ev3-serien generelt. Se priser for diske.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
E2s v3 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $-
E4s v3 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $-
E20s v3 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $-
E64is v3 1 64 432 GiB 864 GiB $- $- $- I/T
E64s v3 64 432 GiB 864 GiB $- $- $- $-
1 Azure Compute tilbyder størrelser på virtuelle maskiner, der er isoleret til en bestemt hardwaretype og skræddersyet til en enkelt kunde. Disse størrelser på virtuelle maskiner er mest velegnede til arbejdsbelastninger, der kræver en høj grad af isolering fra andre kunder til arbejdsbelastninger, der involverer elementer som overholdelse af angivne standarder og lovmæssige bestemmelser.

D11-15 v2

D11-15 v2 instances are based on either the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor or the 2.3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D11-15 v2 are ideal for memory-intensive enterprise applications. D15 v2 instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
D11 v2 2 14 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 v2 4 28 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 v2 8 56 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 v2 16 112 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D15 v2 20 140 GiB 1.000 GiB $- $- $- $-

DS11-S15 v2

Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes Dsv2, for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Dsv2-størrelser er den samme som ved Dv2-serien.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
DS11 v2 2 14 GiB 28 GiB $- $- $- $-
DS12 v2 4 28 GiB 56 GiB $- $- $- $-
DS13 v2 8 56 GiB 112 GiB $- $- $- $-
DS14 v2 16 112 GiB 224 GiB $- $- $- $-
DS15 v2 20 140 GiB 280 GiB $- $- $- $-

D11-14 – v1

D11-14-instanser er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer. Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes "Ds", for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Ds-størrelser er de samme som med D-serien.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
D11 2 14 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 4 28 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 8 56 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 16 112 GiB 800 GiB $- $- $- $-

G-serie

Virtuelle maskiner i G-serien anvender processer af typen Intel® Xeon® E5 v3 og giver en uovertruffen computerkraft, som understøtter arbejdsprocesser i forbindelse med store databaser, især SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-instansen er isoleret til hardware, der er dedikeret til en enkelt kunde.

Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes GS, for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med GS-størrelser er de samme som for G-serien.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
G1 2 28 GiB 384 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G2 4 56 GiB 768 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G3 8 112 GiB 1.536 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G4 16 224 GiB 3.072 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G5 32 448 GiB 6.144 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for G-serien.

M-serien

De virtuelle maskiner i M-serien er hypertrådet og har en processor af typen Intel® Xeon® E7-8890 v3 2,5 GHz (Haswell). M-serien har op til 128 kerner og 4,0 TiB hukommelse, hvilket giver en uovertruffen computerkraft, som understøtter meget hukommelseskrævende arbejdsbelastninger.

Alle størrelser på virtuelle maskiner i M-serien har mulighed for at bruge både standarddiske og permanente premiumdiske. Prisfastsættelsen og faktureringsprocessen i forbindelse med størrelserne i M-serien er de samme som for M-serien generelt.

VM'er i M-serien er certificeret af SAP til SAP HANA OLTP- og OLAP-arbejdsbelastninger. Du kan finde flere oplysninger om kørsel af SAP HANA på Azure under SAP-løsningerne.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
M8ms 8 219 GiB 256 GiB $- $- $- $-
M16ms 16 438 GiB 512 GiB $- $- $- $-
M32ts 32 192 GiB 1.024 GiB $- $- $- $-
M32ls 32 256 GiB 1.024 GiB $- $- $- $-
M32ms 32 875 GiB 1.024 GiB $- $- $- $-
M64ls 64 512 GiB 2.048 GiB $- $- $- $-
M64s 64 1.024 GiB 2.048 GiB $- $- $- $-
M64 1 64 1.024 GiB 7.168 GiB $- $- $- $-
M64ms 64 1.792 GiB 2.048 GiB $- $- $- $-
M64m 1 64 1.792 GiB 7.168 GiB $- $- $- $-
M128s 128 2.048 GiB 4.096 GiB $- $- $- $-
M128 1 128 2.048 GiB 14.336 GiB $- $- $- $-
M128ms 128 3.892 GiB 4.096 GiB $- $- $- $-
M128m 1 128 3.892 GiB 14.336 GiB $- $- $- $-
1 Virtuelle maskiner til Azure Compute har den samme vCPU, RAM og samlede lagerplads med forskellige lagerstørrelser af lokale cachediske og XIO-cachediske. På den måde får kunderne fleksibiliteten til at vælge forskellige diskfordelinger, så de kan opfylde deres krav til arbejdsbelastninger.

Ekstremt hukommelsesoptimeret

Disse nye VM-størrelser er optimeret til databasearbejdsmængder som SQL Server eller Oracle, der ofte kræver meget hukommelse, lager og en stor I/O-båndbredde, men ikke et højt antal CPU-kerner. De begrænser vCPU-antallet for VM'en for at reducere omkostningerne for softwarelicenser, samtidig med at samme hukommelse, lager og I/O-båndbredde bevares. De licenser, der opkræves for SQL Server eller Oracle, begrænses til antallet af aktive vCPU-, samtidig med at databehandlingsomkostningerne inkl. OS-licens, forbliver den samme som for den oprindelige størrelse baseret på den "underliggende vCPU". Disse nye VM-størrelser, der kun er tilgængelige på Azure, muliggør arbejdsbelastninger for at pushe en højere CPU-udnyttelse til en brøkdel af licensomkostningerne (pr. kerne).

Føj til
beregn
Instans vCPU
Underliggende vCPU
RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
M64-16ms 16 / 64 1.750 GiB 2.048 GiB $- $- $- $-
M64-32ms 32 / 64 1.750 GiB 2.048 GiB $- $- $- $-
M128-32ms 32 / 128 3.800 GiB 4.096 GiB $- $- $- $-
M128-64ms 64 / 128 3.800 GiB 4.096 GiB $- $- $- $-

Lageroptimeret

Høj dataoverførselshastighed og IO på disk. Ideel til Big Data, SQL- og NoSQL-databaser.

Lsv2-serien

Lsv2-serien omfatter højt gennemløb og lav ventetid og er direkte tilknyttet et lokalt NVMe-lager, der kører ved hjælp af AMD EPYCTM 7551-processoren med en kerneeffektivitet på 2.55GHz og en maksimal effektivitet på 3.0GHz. VM'er i Lsv2-serien kommer i størrelser, der strækker sig fra 8 til 80 vCPU i en konfiguration med flere tråde samtidigt. Der er 8 GiB hukommelse pr. vCPU og 1 1.92TB NVMe SSD M.2-enhed pr. 8 vCPU'er med op til 19,2 TB (10 x 1,92 TB) tilgængeligt på L80s v2.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
NVMe-disk
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
L8s v2 8 64 GiB 80 GiB 1 x 1,9 TB $- $- $- $-
L16s v2 16 128 GiB 160 GiB 2 x 1,9 TB $- $- $- $-
L32s v2 32 256 GiB 320 GiB 4 x 1,9 TB $- $- $- $-
L64s v2 64 512 GiB 640 GiB 8 x 1,9 TB $- $- $- $-
L80s v2 80 640 GiB 800 GiB 10 x 1,9 TB $- $- $- $-

GPU

Specialiserede virtuelle maskiner, der er beregnet til gengivelse af avanceret grafik og videoredigering, som er tilgængelig med én eller flere GPU'er.

NC-serie

Virtuelle maskiner i N-serien er ideelle til beregnings- og grafikintensive arbejdsbelastninger, der hjælper kunderne med at understøtte innovationen i scenarier som avanceret fjernvisualisering, deep learning og forudsigende analyser. Virtuelle maskiner i N-serien er udstyret med den accelererede NVIDIA Tesla-platform samt NVIDIA GRID 2.0-teknologi, der giver den mest avancerede grafikunderstøttelse, der er tilgængelig i cloudmiljøet i dag. Desuden har N-serien en NC24r-konfiguration, som har en netværksgrænseflade med kort ventetid og høj ydeevne, der er optimeret til tæt sammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
NC6 6 56 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $-
NC12 12 112 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $-
NC24r 24 224 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $- $- $-
NC24 24 224 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $- $- $-

NCv2-serie

Virtuelle maskiner i NCv2-serien er en ny tilføjelse til GPU-produktserien, der tilbyder næste generation af maskiner i vores populære NC-serie, som drives af NVIDIA Tesla P100 GPU'er. Kunderne kan udnytte disse opdaterede GPU'er i forbindelse med traditionelle HPC-arbejdsbelastninger, som vil drage fordel af en boostet ydeevne, effektive scenarier som beholdermodeller, DNA-rækkefølge, proteinanalyse, Monte Carlo-simuleringer med mere. Disse nye GPU'er har en beregningsydeevne, der er mere end dobbelt så høj som den aktuelle NC-serie. Ligesom med NC-serien tilbyder vi konfiguration med InfiniBand-netværk til arbejdsbelastninger, der kræver hurtig forbindelse, f.eks. olie- og gas-industrien, bilindustrien og genomikområdet, for også at sætte skub i skaleringsmulighederne samt give en forbedret ydeevne for enkeltinstanser. Desuden har N-serien en NC24r-konfiguration, som har en netværksgrænseflade med kort ventetid og høj ydeevne, der er optimeret til tætsammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
NC6 v2 6 112 GiB 736 GiB 1X P100 $- $- $- $-
NC12 v2 12 224 GiB 1.474 GiB 2X P100 $- $- $- $-
NC24r v2 24 448 GiB 2.948 GiB 4X P100 $- $- $- $-
NC24 v2 24 448 GiB 2.948 GiB 4X P100 $- $- $- $-

NCv3-serie

Virtuelle maskiner i NCv3-serien er en ny tilføjelse til GPU-produktserien, der tilbyder næste generation af maskiner i vores populære NC-serie, som drives af NVIDIA Tesla V100 GPU'er. Kunderne kan udnytte disse opdaterede GPU'er i forbindelse med traditionelle HPC-arbejdsbelastninger, som vil drage fordel af en boostet ydeevne, effektive scenarier som beholdermodeller, DNA-rækkefølge, proteinanalyse, Monte Carlo-simuleringer med mere. Disse nye GPU'er har en beregningsydeevne, der er 1,5 gange højere end i den aktuelle NCv2-serie. Ligesom med andre NC-serier tilbyder vi en konfiguration, NC24r v3, med InfiniBand-netværk til arbejdsbelastninger, der kræver hurtig forbindelse, f.eks. olie- og gas-industrien, bilindustrien og genomikområdet, for også at sætte skub i skaleringsmulighederne samt give en forbedret ydeevne for enkeltinstanser.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
NC6 v3 6 112 GiB 736 GiB 1X V100 $- $- $- $-
NC12 v3 12 224 GiB 1.474 GiB 2X V100 $- $- $- $-
NC24r v3 24 448 GiB 2.948 GiB 4X V100 $- $- $- $-
NC24 v3 24 448 GiB 2.948 GiB 4X V100 $- $- $- $-

NV-serie

Virtuelle maskiner i N-serien er ideelle til beregnings- og grafikintensive arbejdsbelastninger, der hjælper kunderne med at understøtte innovationen i scenarier som avanceret fjernvisualisering, deep learning og forudsigende analyser. Virtuelle maskiner i N-serien er udstyret med den accelererede NVIDIA Tesla-platform samt NVIDIA GRID 2.0-teknologi, der giver den mest avancerede grafikunderstøttelse, der er tilgængelig i cloudmiljøet i dag.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
NV6 6 56 GiB 340 GiB 1X M60 $- $- $- $-
NV12 12 112 GiB 680 GiB 2X M60 $- $- $- $-
NV24 24 224 GiB 1.440 GiB 4X M60 $- $- $- $-

NVv2-serien eksempel

De virtuelle maskiner i NVv2-serien kører med NVIDIA Tesla M60-grafikprocessorer og NVIDIA GRID-teknologi med Intel Broadwell-processorer. Disse virtuelle maskiner er målrettet programmer, der udnytter grafikprocessoren, samt virtuelle maskiner, hvor kunderne vil visualisere deres data, simulere resultater, arbejde med CAD eller gengive og streame indhold. Desuden kan disse virtuelle maskiner køre arbejdsbelastninger med enkeltpræcision, f.eks. kodning og gengivelse. De virtuelle maskiner i NV_v2-serien understøtter Premium Storage og leveres med dobbelt så meget systemhukommelse (RAM) sammenlignet med forgængeren i NV-serien.

Tilmeld dig, og få adgang til en prøveversion af disse maskiner.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
NV6s v2 6 112 GiB 736 GiB 1X M60 $- $- – – Tom – – Tom
NV12s v2 12 224 GiB 1.474 GiB 2X M60 $- $- – – Tom – – Tom
NV24s v2 24 448 GiB 2.948 GiB 4X M60 $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for NVv2-serien.

ND-serien

ND-seriens virtuelle maskiner er en ny tilføjelse til GPU-serien, der er specifikt designet til behovene i forbindelse med AI- og Deep Learning-arbejdsbelastninger, og som har fremragende ydeevne til træning og udledning. De drives af NVIDIA Tesla P40 GPU'er baseret på den nye Pascal-arkitektur. Disse forekomster leverer fremragende ydelse til FP32 (handlinger med enkeltpræcisions flydende tal), til AI-arbejdsbelastninger, der bruger CNTK, TensorFlow, Caffe og andre strukturer. ND-serien har desuden en meget større GPU-hukommelsesstørrelse (24 GB), så den kan tilpasses meget større neurale netmodeller. I lighed med NC-serien har ND-serien en konfiguration med en sekundær kort ventetid, netværk med høj ydeevne via RDMA og mulighed for InfiniBand-forbindelse, så du kan køre træningsopgaver i stor målestok, der spænder over mange GPU'er. Desuden har N-serien en ND24r-konfiguration, som har en netværksgrænseflade med kort ventetid og høj ydeevne, der er optimeret til tætsammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
ND6 6 112 GiB 736 GiB 1X P40 $- $- $- $-
ND12 12 224 GiB 1.474 GiB 2X P40 $- $- $- $-
ND24r 24 448 GiB 2.948 GiB 4X P40 $- $- $- $-
ND24 24 448 GiB 2.948 GiB 4X P40 $- $- $- $-

NDv2-serien eksempel

Virtuelle maskiner i NDv2-serien er en ny tilføjelse til GPU-serien, der er specifikt udviklet til behovene ved arbejdsbelastninger i forbindelse med databehandling med høj ydeevne, AI og maskinel indlæring. Det leveres af 8 indbyrdes sammenkoblede NVIDIA Tesla V100 NVLINK GPU'er og 40 Intel Skylake-kerner samt en systemhukommelse på 672 GiB. NDv2-instansen indeholder en fremragende ydeevne på FP32 og FP64 i forbindelse med databehandling med høj ydeevne og AI-arbejdsbelastninger, der gør brug af Cuda, TensorFlow, Pytorch, Caffe og andre strukturer.

Tilmeld dig, og få adgang til en prøveversion af disse maskiner.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
ND40 v2 40 672 GiB 1.344 GiB 8X V100 (NVlink) $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for NDv2-serien.

Databehandling med høj ydeevne

Vores hurtigste og mest effektive CPU virtuelle maskiner med valgfrie netværksgrænseflader med høj dataoverførselshastighed (RDMA).

H-serie

H-serien er en ny serie, der er specifikt udviklet til at kunne håndtere databehandlingsbelastninger med høj ydeevne, såsom økonomisk risikomodellering, seismisk simulering og beholdersimulering, molekylær modellering og genomisk research. De er baseret på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz med turbo) med DDR 4-hukommelse. Turbo er altid aktiveret for H-serieinstanser. To af H-seriekonfigurationerne (H16r og H16mr) har desuden en lav ventetid i sekunder, er RDMA-optimeret og har en høj ydeevne, der er justeret til tæt sammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning, f.eks. MPI-programmer.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
H8 8 56 GiB 1.000 GiB $- $- $- $-
H8m 8 112 GiB 1.000 GiB $- $- $- $-
H16r 16 112 GiB 2.000 GiB $- $- $- $-