Spring over navigation

Priser for Batch

Jobplanlægning og beregningsstyring i clouden

Azure Batch tilbyder jobplanlægning og klyngeadministration, så en stor mængde applikationer eller algoritmer kan køre parallelt.

Der er ikke noget gebyr for selve Batch, men kun for den underliggende beregning og andre ressourcer, der forbruges for at køre batchjobbene, herunder gældende priser for softwarelicenser. Cloud Services, virtuelle Linux-maskiner eller virtuelle Windows-maskiner kan benyttes af Batch til beregningen. Standardpriserne for databehandling gælder, og de kan ses herunder. Desuden ses priserne for softwarelicenser til batchgrafik og gengivelse også herunder. Herudover gør Batch det muligt at bruge virtuelle maskiner (VM'er) med lav prioritet. Reserverede instanser af virtuelle maskiner er tilgængelige, når du anvender Azure Batch Service i programtilstanden Brugerabonnementsgruppe.

VM'er med lav prioritet i Batch

VM'er med lav prioritet fås til en meget lavere pris end normale VM'er og kan reducere omkostningerne til kørsel af bestemte arbejdsprocesser væsentligt eller gøre det muligt at udføre langt mere arbejde til den samme pris. VM'er med lav prioritet har dog forskellige egenskaber og er kun velegnede til bestemte typer applikationer og arbejdsprocesser. VM'er med lav prioritet tildeles fra overskudskapacitet, og tilgængeligheden varierer derfor – nogle gange er der måske ingen tilgængelige VM'er at tildele, og de tildelte VM'er kan af og til miste forrang i forhold til tildelinger med højere prioritet. SLA'en for tilgængelighed for almindelige VM'er gælder derfor ikke for VM'er med lav prioritet.

Hvis applikationer kan tolerere afbrydelser, kan brugen af VM'er med lav prioritet reducere beregningsomkostningerne væsentligt. Velegnede arbejdsprocesser kunne f.eks. være batchbehandling og HPC-job, hvor arbejdet opdeles i mange asynkrone opgaver. Hvis VM'er mister forrang, kan opgaverne blive afbrudt og skal køres igen. Den tid, det tager at fuldføre et job, kan altså blive forøget, hvis kapaciteten falder. VM'er med lav prioritet fås i første omgang kun gennem Azure Batch, som leverer jobplanlægning og ressourcestyring til batchbehandling af arbejdsprocesser. Azure Batch-puljer kan både indeholde normale VM'er og VM'er med lav prioritet. Hvis VM'er med lav prioritet mister forrang, bliver de afbrudte opgaver sat i kø igen, og puljen forsøger automatisk at erstatte den mistede kapacitet.

Virtuelle maskiner faktureres pr. sekund rundet ned til seneste minut.


Generelt formål

Balanceret forhold mellem CPU og hukommelse. Ideel til test og udvikling, små til mellemstore databaser samt webservere med lidt til middel trafik.

Av2 Standard

Av2 Standard er den nyeste generation af virtuelle maskiner i A-serien med en lignende CPU-ydeevne og hurtigere disk. Disse virtuelle maskiner er velegnede til udviklingsbelastninger, buildservere, kodelagre, websteder med lidt trafik samt webprogrammer, mikrotjenester, produkteksperimenter på et tidligt stadie og små databaser. Ligesom den tidligere A Standard-generation, omfatter virtuelle maskiner af typen Av2 justering af balancering og autoskalering uden ekstragebyr.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for Av2-serien.

D2-64 v3 – den nyeste generation

D2-64 v3-instanser er den nyeste hypertrådede generation af generelle instanser. D2-64 v3-instanser er baseret på 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4-processoren (Broadwell) og kan nå 3,5 GHz (gigahertz) vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3-instanser giver en kombination af CPU, hukommelse og lokal disk for de fleste produktionsarbejdsbelastninger.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1.600 GiB $- $- $- $-

D1-5 v2

D1-5 v2-instanser er baseret på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3-processoren (Haswell) og kan nå 3,1 GHz vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. D1-5 v2-instanser giver en effektiv kombination af CPU, hukommelse og lokal disk for de fleste produktionsprogrammer.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-

DC-serien eksempel

DC-serien er en ny serie af virtuelle maskiner i Azure, der kan hjælpe med at beskytte dine datas og din kodes fortrolighed og integritet, mens de behandles i det offentlige cloudmiljø. Disse maskiner er baseret på den seneste generation af 3,7 GHz Intel XEON E-2176G-processorer med SGX-teknologi. Med Intel Turbo Boost Technology kan disse maskiner gå op til 4,7 GHz. DC-serie-forekomster giver kunderne mulighed for at bygge sikre enklavebaserede programmer for at beskytte deres kode og data, mens de er i brug.
Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
DC2s 2 8,00 GiB 100 GiB $- $- – – Tom – – Tom
DC4s 4 16,00 GiB 200 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for Dc-serien.

*Pris for prøveversion kan ændres

D1-4 – v1

D1-4-instanser giver en effektiv kombination af CPU, hukommelse og lokal disk for de fleste produktionsprogrammer. Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes "Ds", for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Ds-størrelser er de samme som med D-serien.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
D1 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-

A0-7 – Standard

A Standard understøtter programmer, som kræver justering af belastning og automatisk skalering. Disse virtuelle maskiner er velegnede til udviklingsbelastninger, buildservere, kodelagre, websteder med lidt trafik samt webprogrammer, mikrotjenester, produkteksperimenter på et tidligt stadie og små databaser.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A2 2 3,50 GiB 135 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A5 2 14,00 GiB 135 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A3 4 7,00 GiB 285 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A6 4 28,00 GiB 285 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A4 8 14,00 GiB 605 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A7 8 56,00 GiB 605 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for A-serien.

Beregningsoptimeret

Højt forhold mellem CPU og hukommelse. God til webservere med middel trafik, netværksenheder, batchprocesser og programservere.

Fsv2-serie

De virtuelle maskiner i Fsv2-serien understøtter 2 GiB RAM og 8 GB lokal midlertidigt lager (SSD) pr. vCPU, og de er optimeret til beregningsintensive arbejdsbelastninger. F-serien er hypertrådet og baseret på Intel Xeon® Platinum 8168-processoren (SkyLake), der kan køre med klokfrekvenser på op til 3,7 GHz for Turbo med en enkelt kerne og op til 3,4 GHz for Turbo med alle kerner vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskiner er egnede til scenarier som batchbehandling, webservere, analyser og spil.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
F2s v2 2 4,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F4s v2 4 8,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 576 GiB $- $- $- $-

F-serie

De virtuelle maskiner i F-serien understøtter 2 GiB RAM og 16 GB lokale SSD (solid state-drev) pr. CPU-kerne, og de er optimeret til beregningsintensive arbejdsbelastninger. F-serien er baseret på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processoren, der kan køre med klokfrekvenser på op til 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskiner er egnede til scenarier som batchbehandling, webservere, analyser og spil.

Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes Fs, for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Fs-størrelser er de samme som med F-serien.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-

Hukommelsesoptimeret

Højt forhold mellem hukommelse og kerne. Rigtig god til relationsdatabaseservere, mellemstore til store cachelagre samt hukommelsesanalyse.

E2-64 v3 – den nyeste generation

E2-64 v3-instanser er den nyeste generation af hypertrådede hukommelsesoptimerede instanser. E2-64 v3-instanser er baseret på 2,3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4-processoren (Broadwell) og kan nå 3,5 GHz vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 V3-instanser er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer.

Permanente lagerdiske faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruge Premium Storage-diske, skal du bruge virtuelle maskiner af varianten Esv3. Prisfastsættelsen og faktureringsprocessen i forbindelse med størrelserne i Esv3-serien er de samme som for Ev3-serien generelt. Se priser for diske.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
E2 v3 2 16,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
E20 v3 20 160,00 GiB 500 GiB $- $- I/T I/T
E32 v3 32 256,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432,00 GiB 1.600 GiB $- $- $- I/T
E64 v3 64 432,00 GiB 1.600 GiB $- $- $- $-
1 Azure Compute tilbyder størrelser på virtuelle maskiner, der er isoleret til en bestemt hardwaretype og skræddersyet til en enkelt kunde. Disse størrelser på virtuelle maskiner er mest velegnede til arbejdsbelastninger, der kræver en høj grad af isolering fra andre kunder til arbejdsbelastninger, der involverer elementer som overholdelse af angivne standarder og lovmæssige bestemmelser.

E2s-64s v3 – den nyeste generation

Instanser i ESv3-serien er baseret på 2,3 GHz Intel Xeon ® E5-2673 v4-processoren (Broadwell) og kan nå 3,5 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0 og bruge Premium-lagerplads. Instanser i Ev3-serien er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer.

Permanente lagerdiske faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruge Premium Storage-diske, skal du bruge virtuelle maskiner af varianten Esv3. Prisfastsættelsen og faktureringsprocessen i forbindelse med størrelserne i Esv3-serien er de samme som for Ev3-serien generelt. Se priser for diske.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
E2s v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
E4s v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
E8s v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
E20s v3 20 160,00 GiB 320 GiB $- $- I/T I/T
E32s v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-
E64is v3 1 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- I/T
E64s v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- $-
1 Azure Compute tilbyder størrelser på virtuelle maskiner, der er isoleret til en bestemt hardwaretype og skræddersyet til en enkelt kunde. Disse størrelser på virtuelle maskiner er mest velegnede til arbejdsbelastninger, der kræver en høj grad af isolering fra andre kunder til arbejdsbelastninger, der involverer elementer som overholdelse af angivne standarder og lovmæssige bestemmelser.

D11-15 v2

D11-15 v2-instanser er baseret på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3-processoren (Haswell) og kan nå 3,1 GHz vha. Intel Turbo Boost Technology 2.0. D11-15 v2-instanser er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer. D15 v2-instansen er isoleret til hardware, der er dedikeret til en enkelt kunde.

Føj til
beregn
Instans vCPU RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1.000 GiB $- $- $- $-

D11-14 – v1

D11-14-instanser er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer. Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes "Ds", for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med Ds-størrelser er de samme som med D-serien.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
D11 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-

G-serie

Virtuelle maskiner i G-serien anvender processer af typen Intel® Xeon® E5 v3 og giver en uovertruffen computerkraft, som understøtter arbejdsprocesser i forbindelse med store databaser, især SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-instansen er isoleret til hardware, der er dedikeret til en enkelt kunde.

Anvend den variant af virtuelle maskiner, der kaldes GS, for at få et mere permanent lager, og køb Premium Storage separat. Prisen og faktureringsprocessen i forbindelse med GS-størrelser er de samme som for G-serien.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G3 8 112,00 GiB 1.536 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G4 16 224,00 GiB 3.072 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G5 32 448,00 GiB 6.144 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for G-serien.

GPU

Specialiserede virtuelle maskiner, der er beregnet til gengivelse af avanceret grafik og videoredigering, som er tilgængelig med én eller flere GPU'er.

NC-serie

Virtuelle maskiner i N-serien er ideelle til beregnings- og grafikintensive arbejdsbelastninger, der hjælper kunderne med at understøtte innovationen i scenarier som avanceret fjernvisualisering, deep learning og forudsigende analyser. Virtuelle maskiner i N-serien er udstyret med den accelererede NVIDIA Tesla-platform samt NVIDIA GRID 2.0-teknologi, der giver den mest avancerede grafikunderstøttelse, der er tilgængelig i cloudmiljøet i dag. Desuden har N-serien en NC24r-konfiguration, som har en netværksgrænseflade med kort ventetid og høj ydeevne, der er optimeret til tæt sammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $- $- $-

NCv2-serie

Virtuelle maskiner i NCv2-serien er en ny tilføjelse til GPU-produktserien, der tilbyder næste generation af maskiner i vores populære NC-serie, som drives af NVIDIA Tesla P100 GPU'er. Kunderne kan udnytte disse opdaterede GPU'er i forbindelse med traditionelle HPC-arbejdsbelastninger, som vil drage fordel af en boostet ydeevne, effektive scenarier som beholdermodeller, DNA-rækkefølge, proteinanalyse, Monte Carlo-simuleringer med mere. Disse nye GPU'er har en beregningsydeevne, der er mere end dobbelt så høj som den aktuelle NC-serie. Ligesom med NC-serien tilbyder vi konfiguration med InfiniBand-netværk til arbejdsbelastninger, der kræver hurtig forbindelse, f.eks. olie- og gas-industrien, bilindustrien og genomikområdet, for også at sætte skub i skaleringsmulighederne samt give en forbedret ydeevne for enkeltinstanser. Desuden har N-serien en NC24r-konfiguration, som har en netværksgrænseflade med kort ventetid og høj ydeevne, der er optimeret til tætsammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
NC6 v2 6 112,00 GiB 736 GiB 1X P100 $- $- $- $-
NC12 v2 12 224,00 GiB 1.474 GiB 2X P100 $- $- $- $-
NC24r v2 24 448,00 GiB 2.948 GiB 4X P100 $- $- $- $-
NC24 v2 24 448,00 GiB 2.948 GiB 4X P100 $- $- $- $-

NCv3-serie

Virtuelle maskiner i NCv3-serien er en ny tilføjelse til GPU-produktserien, der tilbyder næste generation af maskiner i vores populære NC-serie, som drives af NVIDIA Tesla V100 GPU'er. Kunderne kan udnytte disse opdaterede GPU'er i forbindelse med traditionelle HPC-arbejdsbelastninger, som vil drage fordel af en boostet ydeevne, effektive scenarier som beholdermodeller, DNA-rækkefølge, proteinanalyse, Monte Carlo-simuleringer med mere. Disse nye GPU'er har en beregningsydeevne, der er 1,5 gange højere end i den aktuelle NCv2-serie. Ligesom med andre NC-serier tilbyder vi en konfiguration, NC24r v3, med InfiniBand-netværk til arbejdsbelastninger, der kræver hurtig forbindelse, f.eks. olie- og gas-industrien, bilindustrien og genomikområdet, for også at sætte skub i skaleringsmulighederne samt give en forbedret ydeevne for enkeltinstanser.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
NC6 v3 6 112,00 GiB 736 GiB 1X V100 $- $- $- $-
NC12 v3 12 224,00 GiB 1.474 GiB 2X V100 $- $- $- $-
NC24r v3 24 448,00 GiB 2.948 GiB 4X V100 $- $- $- $-
NC24 v3 24 448,00 GiB 2.948 GiB 4X V100 $- $- $- $-

NV-serie

Virtuelle maskiner i N-serien er ideelle til beregnings- og grafikintensive arbejdsbelastninger, der hjælper kunderne med at understøtte innovationen i scenarier som avanceret fjernvisualisering, deep learning og forudsigende analyser. Virtuelle maskiner i N-serien er udstyret med den accelererede NVIDIA Tesla-platform samt NVIDIA GRID 2.0-teknologi, der giver den mest avancerede grafikunderstøttelse, der er tilgængelig i cloudmiljøet i dag.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $- $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $- $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X M60 $- $- $- $-

NVv2-serien eksempel

De virtuelle maskiner i NVv2-serien kører med Nvidia Test M60-grafikprocessorer og NVIDIA GRID-teknologi med Intel Broadwell-processorer. Disse virtuelle maskiner er målrettet programmer, der udnytter grafikprocessoren, samt virtuelle maskiner, hvor kunderne vil visualisere deres data, simulere resultater, arbejde med CAD eller gengive og streame indhold. Desuden kan disse virtuelle maskiner køre arbejdsbelastninger med enkeltpræcision, f.eks. kodning og gengivelse. De virtuelle maskiner i NV_v2-serien understøtter Premium Storage og leveres med dobbelt så meget systemhukommelse (RAM) sammenlignet med forgængeren i NV-serien.

Tilmeld dig, og få adgang til en prøveversion af disse maskiner.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
NV6s v2 6 112,00 GiB 736 GiB 1X M60 $- $- – – Tom – – Tom
NV12s v2 12 224,00 GiB 1.474 GiB 2X M60 $- $- – – Tom – – Tom
NV24s v2 24 448,00 GiB 2.948 GiB 4X M60 $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for NVv2-serien.

ND-serien

ND-seriens virtuelle maskiner er en ny tilføjelse til GPU-serien, der er specifikt designet til behovene i forbindelse med AI- og Deep Learning-arbejdsbelastninger, og som har fremragende ydeevne til træning og udledning. De drives af NVIDIA Tesla P40 GPU'er baseret på den nye Pascal-arkitektur. Disse forekomster leverer fremragende ydelse til FP32 (handlinger med enkeltpræcisions flydende tal), til AI-arbejdsbelastninger, der bruger CNTK, TensorFlow, Caffe og andre strukturer. ND-serien har desuden en meget større GPU-hukommelsesstørrelse (24 GB), så den kan tilpasses meget større neurale netmodeller. I lighed med NC-serien har ND-serien en konfiguration med en sekundær kort ventetid, netværk med høj ydeevne via RDMA og mulighed for InfiniBand-forbindelse, så du kan køre træningsopgaver i stor målestok, der spænder over mange GPU'er. Desuden har N-serien en ND24r-konfiguration, som har en netværksgrænseflade med kort ventetid og høj ydeevne, der er optimeret til tætsammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
ND6 6 112,00 GiB 736 GiB 1X P40 $- $- $- $-
ND12 12 224,00 GiB 1.474 GiB 2X P40 $- $- $- $-
ND24r 24 448,00 GiB 2.948 GiB 4X P40 $- $- $- $-
ND24 24 448,00 GiB 2.948 GiB 4X P40 $- $- $- $-

NDv2-serien eksempel

Virtuelle maskiner i NDv2-serien er en ny tilføjelse til GPU-serien, der er specifikt udviklet til behovene ved arbejdsbelastninger i forbindelse med databehandling med høj ydeevne, AI og maskinel indlæring. Det leveres af 8 indbyrdes sammenkoblede NVIDIA Tesla V100 NVLINK GPU'er og 40 Intel Skylake-kerner samt en systemhukommelse på 672 GiB. NDv2-instansen indeholder en fremragende ydeevne på FP32 og FP64 i forbindelse med databehandling med høj ydeevne og AI-arbejdsbelastninger, der gør brug af Cuda, TensorFlow, Pytorch, Caffe og andre strukturer.

Tilmeld dig, og få adgang til en prøveversion af disse maskiner.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
GPU
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
ND40 v2 40 672,00 GiB 1.344 GiB 8X V100 (NVlink) $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for NDv2-serien.

Databehandling med høj ydeevne

Vores hurtigste og mest effektive CPU virtuelle maskiner med valgfrie netværksgrænseflader med høj dataoverførselshastighed (RDMA).

H-serie

H-serien er en ny serie, der er specifikt udviklet til at kunne håndtere databehandlingsbelastninger med høj ydeevne, såsom økonomisk risikomodellering, seismisk simulering og beholdersimulering, molekylær modellering og genomisk research. De er baseret på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz med turbo) med DDR 4-hukommelse. Turbo er altid aktiveret for H-serieinstanser. To af H-seriekonfigurationerne (H16r og H16mr) har desuden en lav ventetid i sekunder, er RDMA-optimeret og har en høj ydeevne, der er justeret til tæt sammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning, f.eks. MPI-programmer.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
H8 8 56,00 GiB 1.000 GiB $- $- $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1.000 GiB $- $- $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $-
H16 16 112,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $-

HB-serien eksempel

VM'er i HB-serien er optimeret til programmer, der drives af hukommelsesbåndbredde, f.eks. fleksibel dynamik, eksplicit analyse af elementbegrænsning og vejrmodellering. VM'er i HB-serien indeholder 60 AMD EPYC 7551-processorkerner, 4 GB RAM pr. CPU-kerne og ingen hypertrådning. VM'er i HB-serien giver hukommelsesbåndbredde på mere end 260 GB/sek., hvilket er 33 procent hurtigere end alternativerne på x86, og 2,5 gange hurtigere end hvad de fleste kunder med databehandling med høj ydeevne har i deres datacentre i dag. VM'er i HB-serien indeholder også 100 Gb/sek. EDR InfiniBand med understøttelse af Mellanox/OFED-standarddrivere og alle MPI-typer og -versioner.
Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
HB60rs 60 240,00 GiB 700 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for HB-serien.

HC-serien eksempel

VM'er i HC-serien er optimeret til programmer, der drives af tæt beregning, f.eks. implicit analyse af elementbegrænsning, beholdersimulering og beregningskemi. VM'er i HC-serien indeholder 44 Intel Xeon Platinum 8168-processorkerner, 8 GB RAM pr. CPU-kerne og ingen hypertrådning. VM'er i HC-serien understøtter Intels omfattende økosystem af softwareværktøjer, f.eks. Intel Math Kernel Library, og indeholder en urhastighed for alle kerner på mere end 3 GHz for de fleste arbejdsbelastninger. VM'er i HC-serien indeholder også 100 Gb/sek. EDR InfiniBand med understøttelse af Mellanox/OFED-standarddrivere og alle MPI-typer og -versioner.
Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
HC44rs 44 352,00 GiB 700 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for HC-serien.

A8-11

A8-11 instanser omfatter Intel® Xeon® E5-processorer, som er ideelle i forbindelse med klynger med høj ydeevne, modellering og simulering, videokodning og andre beregningstunge eller netværksintensive scenarier. Desuden er der en meget kort ventetid i sekunder, optimerede konfigurationer af virtuelle maskiner (A8, A9) med en netværksgrænseflade med høj dataoverførselshastighed (RDMA), som er klargjort til MPI-programmer (Message Passing Interface) og andre netværkskrævende scenarier.

Føj til
beregn
Instans Kerne RAM Midlertidig
lager
Pay as you go
(Lav prioritet)
Pay as you go
(normal prioritet)
Reserveret i 1 år
(besparelse i %)
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)
A10 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A8 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A11 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A9 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserverede instanser af virtuelle maskiner er ikke tilgængelige for A-serien.

Grafik og licens til programgengivelse

Azure Batch-puljer kan valgfrit konfigureres med grafik og gengive de installerede programmer, hvor programlicensen håndteres af Batch, og programomkostningerne faktureres af Batch sammen med VM-omkostningerne. Som det er tilfældet med VM-omkostningerne, opkræves prisen for programmerne pr. minut for hver enkelt VM's levetid. Du kan finde flere oplysninger om gengivelser vha. Azure batch i dokumentationen til Azure Batch.

Bemærk, at der ikke ydes rabat på programomkostninger for VM'er med lav prioritet. Der ydes kun rabat på VM-omkostningerne.

Program Pris
Autodesk Maya $0.18/VM i timen
Autodesk 3ds Max $0.18/VM i timen
Autodesk Arnold $0.025/kerne i timen
Chaos Group V-Ray $0.025/kerne i timen

Support og SLA

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
  • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find en plan.
  • SLA – Vi garanterer, at vi mindst 99,9 % af tiden vil fuldføre behandling af anmodninger om at udføre handlinger på Batch-konti.

Ofte stillede spørgsmål

  • Azure Batch har to tilstande: brugerabonnement og batchtjeneste. RI'er er kun tilgængelige i brugerabonnementstilstand. RI'er gælder for de VM'er, der er udrullet af batchtjenesten.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Batch

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis