Spring over navigation

Hvad er IaaS?

Infrastruktur som en service

Infrastruktur som en service (IaaS) er en direkte databehandlingsinfrastruktur, der leveres og administreres på nettet. Du kan hurtigt skalere op og ned efter behov og kun betale for det, du bruger.

Med IaaS undgår du udgiften og kompleksiteten, der er forbundet med at købe og administrere dine egne fysiske servere og anden datacenterinfrastruktur. Hver ressource tilbyder en separat tjenestekomponent, og du behøver kun at leje en specifik komponent i den tid, du har brug for. Cloudtjenesteudbyderen administrerer infrastrukturen, mens du køber, installerer, konfigurerer og administrer din egen software – operativsystemer, middleware og programmer.

Infrastruktur som en service – IaaS inkluderer servere og lager, netværksfirewalls og sikkerhed samt datacenter (fysisk anlæg/bygning). PaaS inkluderer IaaS-elementer plus operativsystemer, udviklingsværktøjer, databasestyring og virksomhedsanalyse. SaaS inkluderer PaaS-elementer plus hostede apps.
Hostede programmer/apps Udviklingsværktøjer, databaseadministration, virksomhedsanalyse Operativsystemer Servere og lager Netværksfirewalls/sikkerhed Datacenter fysik anlæg/bygning

Almindelige IaaS-scenarier for virksomheder

Typiske ting, som virksomheder bruger IaaS til:

Test og udvikling. Teams kan hurtigt oprette og fjerne test- og udviklingsmiljøer, så nye programmer hurtigere kommer ud på markedet. Med IaaS kan du på en hurtig og økonomisk måde skalere udviklings- og testmiljøer op og ned.

Webstedshosting. Det kan være billigere at køre websteder ved hjælp af IaaS end traditionel webstedshosting.

Lager, sikkerhedskopiering og genoprettelse. Organisationer undgår kapitaludlægget for lagring og komplekst lageradministration, der typisk kræver trænede medarbejdere, som kan administrere data og overholde juridiske krav og overensstemmelseskrav. IaaS er praktisk til håndtering af uforudset efterspørgsel og til et støt stigende behov for lagerplads. Den kan også gøre det nemmere at planlægge og administrere sikkerhedskopierings- og genoprettelsessystemer.

Webapps. IaaS leverer en infrastrukturløsning, der understøtter webapps, herunder lagring, web- og programservere og netværksressourcer. Organisationer kan hurtigt udrulle webapps på IaaS og nemt skalere infrastrukturen op og ned, når efterspørgslen efter apps er uforudsigelig.

Højtydende computerbehandling. Højtydende computerbehandling på supercomputere, computernetværk eller computerklynger hjælper med at løse komplekse problemer, der omfatter millioner af variabler eller beregninger. Eksempler omfatter simuleringer af jordskælv og proteinfoldning, klima- og vejrforudsigelser, økonomisk modellering og evaluering af produktdesign.

Big Data-analyse. Big Data er et populært begreb for enorme datasæt, der indeholder potentielt værdifulde mønstre, tendenser og associationer. Udtrækning af datasæt for at finde frem til disse skjulte mønstre kræver stor behandlingskraft, hvilket IaaS leverer på en økonomisk måde.

Fordelene ved IaaS

Eliminerer kapitaludgifter og reducerer løbende omkostninger. Med IaaS undgår du forudomkostningen ved at oprette og administrere datacentre i det lokale miljø, hvilket gør det til en budgetvenlig mulighed for opstartsvirksomheder og virksomheder, der tester nye ideer.

Forbedrer forretningskontinuitet og it-katastrofeberedskab. Det er dyrt at opnå høj tilgængelighed, forretningskontinuitet og it-katastrofeberedskab, da det kræver en betydelig mængde teknologi og ansatte. Men med den rigtige serviceaftale (SLA) kan IaaS reducere denne omkostning og få adgang til programmer og data som normalt under en katastrofe eller et nedbrud.

Hurtig innovation. Så snart du har besluttet dig for at lancere et nyt produkt eller initiativ, kan den nødvendige databahandlingsinfrastruktur være klar på få minutter eller timer, frem for dage eller uger eller endda måneder, som det nogen gange kan tage at foretage en opsætning internt.

Reager hurtigere på skiftende virksomhedsvilkår. Med IaaS kan du hurtigt skalere dine ressourcer op for at imødekomme stigninger i efterspørgslen efter dine programmer – f.eks. i ferier – og derefter skalere ressourcerne ned igen, når aktiviteten falder for at spare penge.

Fokuser på din kerneforretning. IaaS frigør dit team, så det kan fokusere på din virksomheds kerneforretning frem for it-infrastruktur.

Få bedre stabilitet, pålidelighed og understøttelse. Med IaaS behøver du ikke at vedligeholde og opgradere software og hardware eller lokalisere fejl med udstyret. Med den rigtige aftale på plads sikrer tjenesteudbyderen, at din infrastruktur er pålidelig og overholder serviceaftaler.

Bedre sikkerhed. Med den rigtige serviceaftale kan en cloudtjenesteudbyder muligvis levere bedre sikkerhed for dine programmer og data end den sikkerhed, du kan opnå i det lokale miljø.

Få nye apps hurtigere ud til brugerne. Da du ikke behøver at oprette infrastrukturen først, inden du kan begynde at udvikle og levere apps, kan du med IaaS få dem hurtigere ud til brugerne.