Hvad er en hybridcloud?

En hybridcloud er et databehandlingsmiljø, der kombinerer et offentligt cloudmiljø og et privat cloudmiljø ved at tillade deling af data og programmer imellem dem. Når behovet for databeregning og -behandling varierer, giver hybridcloudbaseret databehandling virksomheder muligheden for at skalere deres infrastruktur problemfrit i det lokale miljø op til det offentlige cloudmiljø. På den måde håndteres et hvilket som helst overflow uden at give tredjeparts datacentre adgang til alle virksomhedens data. Organisationer opnår det offentlige cloudmiljøs fleksibilitet og databehandlingsevne til elementære og ikke-følsomme databehandlingsopgaver, imens vigtige virksomhedsprogrammer og data i det lokale miljø opbevares sikkert bag en virksomhedsfirewall.

Hvad er offentlige, private og hybride cloudmiljøer?

Brugen af en hybridcloud gør det ikke kun muligt for virksomheder at skalere databehandlingsressourcer. Den fjerner også behovet for at lave store investeringer i forbindelse med håndteringen af kortvarige spidsbelastninger, og når virksomheden har behov for at frigive lokale ressourcer til mere følsomme data eller programmer. Virksomheder skal kun betale for de ressourcer, de bruger midlertidigt, i stedet for at købe, programmere og vedligeholde yderligere ressourcer og udstyr, der kan være inaktive i lange perioder. Hybridcloudbaseret databehandling er en platform med det bedste fra alle mulige verdener. Den yder alle fordelene ved cloudbaseret databehandling – fleksibilitet, skalerbarhed og omkostningseffektivitet – med den lavest mulige risiko for dataeksponering.

Læs mere om hybride cloudfunktioner, og kom i gang med Azure.

Relaterede produkter og tjenester

Logic Apps

Automatiser adgangen til og brugen af data på tværs af clouds uden at skrive kode

Service Bus

Oprettelse af forbindelse på tværs af private og offentlige cloudmiljøer

StorSimple

Lavere omkostninger med en hybridlagerløsning til virksomheder i cloudmiljøet