Enterprise-udvikling/test

Oversigt

Kunder med Enterprise Agreement kan nu på en fantastisk måde køre deres udviklings- og testarbejdsprocesser på Azure med mange fordele:

 • Ideelt til teams, flere abonnementer er tilladt
 • Adgang til Dev/Test-afbildninger i galleriet, herunder Windows 8.1 og Windows 10
 • Lavere særpriser på udvikling/test på Windows Virtual Machines, Cloud Services, SQL Database, HDInsight, App Service og Logic Apps
 • Yderligere besparelser med reservationer via en 1-årig eller 3-årig forpligtelse i forbindelse med VM'er og Azure SQL Database
 • De samme fantastiske EA-satser på andre Azure-tjenester
 • Centraliseret administration via Azure Enterprise-portalen
 • Ingen separat betaling – du bruger blot de midler, der allerede er på din Enterprise Aftale

Det er kun aktive Visual Studio-abonnenter med standardabonnementer, der kan bruge de Azure-ressourcer, som kører i et Enterprise Dev/Test-abonnement, men slutbrugere har også adgang til programmet og kan komme med feedback eller udføre godkendelsestest. Brugen af ressourcer under dette abonnement er begrænset til udvikling og test af programmer, og der tilbydes ingen garanti for oppetid.

De fleste aktive Visual Studio-abonnenter (kun standardabonnementer, eksklusive månedlige cloudabonnementer) kan også hver for sig konfigurere et separat, individuelt Azure-abonnement med en månedlig kredit. Dette er ideelt til lave arbejdsbelastninger i forbindelse med udvikling og test, eksperimenter med Azure-tjenester, indlæring, prototyper og blåstempling. Disse månedlige Azure-kreditter for Visual Studio-abonnenter er ikke relateret til Enterprise-udvikling/test.

Er du ikke Enterprise Agreement-kunde, men har du brug for et Azure-abonnement til dit udviklingsteam? Udvikling/test betalt efter forbrug

Detaljer

Lave takster for udvikling/test

Der ydes en rabat på dine normale Enterprise Agreement-satser for Windows og Windows Server Virtual Machines, Cloud Services, App Service, Logic Apps og HDInsight. Udvikling/test-taksten for disse tjenester svarer til taksten for en virtuel Linux-maskine af samme størrelse og type. Eksempel:

 • En virtuel Windows Server/Medium (A2)/Basic Instance-maskine faktureres til samme takst som en virtuel Linux/Medium (A2)/Basic Instance-maskine
 • En Websites/Large (L)/Standard-tjeneste faktureres til taksten for den virtuelle Linux/Large (A3)/Standard Instance-maskine
 • En HDInsight Head Node (på en Extra Large A4-instans) faktureres til taksten for den virtuelle Linux/Extra Large (A4)/Standard Instance-maskine
 • Logic Apps Enterprise Connection faktureres til 50 % af prisen for den publicerede version

Adgang til Windows 10 og Windows Virtual Desktop-tjenesten

Du køre Windows 10-billeder på Azure til udviklings- og testformål med dette tilbud. Du kan også få adgang til Windows Virtual Desktop-tjenesten under dit DevTest-abonnement, for at forenkle administrationen af dine Windows VM'er og for let at udrulle og skalere dine udviklings- og testmiljøer, samtidig med at du nyder godt af specialrabatterne.

Brug Visual Studio-software uden ekstragebyr

Der er intet ekstragebyr for softwaren, der er inkluderet med dit Visual Studio-abonnement, som du kører for udvikling og test på virtuelle Azure Windows Server-maskiner såsom SQL Server. Du kan også bruge forudkonfigurerede afbildninger af virtuelle maskiner, som f.eks. SQL Server og BizTalk Server, uden at det medfører opkrævninger. Du kan også uploade din egen virtuelle maskine med software fra dit Visual Studio-abonnement. Du bliver kun opkrævet VM-satsen med rabat.

I forbindelse med dette abonnement på Enterprise Dev/Test kan du bruge den software, der er dækket af dit abonnement på Visual Studio, til udvikling og test. Microsoft-serversoftwareprodukter, der understøttes på Azure Virtual Machines, er anført her.

Betaling af eventuelle skatter og afgifter, der måtte forekomme i forbindelse med modtagelse af gratis tjenester, påhviler alene modtageren.

Sådan konfigurerer du et Azure-abonnement på basis af dette tilbud

Kunder med Enterprise Agreement har én eller flere personer med rollen virksomhedsadministrator, der har adgang til Azure Enterprise Portal. Virksomhedsadministratorer tilføjer brugere kaldet kontoejere til deres aftale via Azure Enterprise Portal. Disse kontoejere kan oprette Azure-abonnementer under Enterprise-aftalen. Virksomhedsadministratoren skal markere et felt under kolonnen "Udvikling/test" for en kontoejer, så de har mulighed for at oprette Azure-abonnementer på basis af tilbuddet om Enterprise-udvikling/test. Kontoejeren opretter abonnementer via Azure-kontoportalen og skal derefter tilføje aktive Visual Studio-abonnenter som medadministratorer, så de kan administrere og bruge de nødvendige ressourcer til udvikling og test.

Se videoen Creating Enterprise Dev/Test subscription on Azure (Oprettelse af Enterprise Dev/Test-abonnement på Azure) for at få flere oplysninger.

Serviceaftaler

Enterprise Dev/Test is exclusively for development and testing your applications. Usage within the subscription does not carry a financially-backed SLA, except for use of Azure DevOps and Visual Studio App Center.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Er dette tilbud relateret til de månedlige Azure-kreditter for Visual Studio-abonnenter?
Svar: Dette tilbud er ikke relateret til de månedlige Azure-kreditter for Visual Studio-abonnenter. Visual Studio-abonnenter har fortsat en månedlig kredit til brug af Azure, der er fuldstændig adskilt fra tilbuddet om Enterprise-udvikling/test. Se oplysningerne om månedlige Azure-kreditter for Visual Studio-abonnenter.

Spørgsmål: Hvornår skal Visual Studio-abonnenter bruge deres månedlige Azure-kreditter i forhold til tilbuddet om Enterprise Dev/Test?
Svar: De månedlige Azure-kreditter for Visual Studio-abonnenter er mest egnede til følgende scenarier:

 • Kompetenceudvikling
 • Eksperimenter med Azure-tjenester
 • Lette individuelle udviklings-/testarbejdsprocesser
 • Udarbejdelse af prototyper, dokumentation og andet engangsarbejde

Det nye tilbud om Enterprise-udvikling/test er ideelt til:

 • Alle udviklings-/testarbejdsprocesser i teamet
 • Medium til tunge individuelle udviklings-/testarbejdsprocesser

Spørgsmål: Hvis min organisation ikke har en Enterprise Aftale, er der så mulighed for at køre vores udviklings-/testarbejdsbelastninger på Azure?
Svar: Ja, dine Visual Studio-abonnenter kan tilmelde sig tilbuddet Pay-As-You-Go Dev/Test.

Spørgsmål: Hvordan adskiller tilbuddet om Enterprise Dev/Test sig fra Enterprise-tilbuddet?
Svar: Begge disse tilbud er tilgængelige for kunder med en Enterprise Aftale, og de faktureres begge via Enterprise Aftale.
De vigtigste forskelle er følgende:

 1. Tilbuddet om Enterprise-udvikling/test er begrænset til brug kun ved udvikling/test og kun til aktive Visual Studio-abonnenter. Enterprise-standardtilbuddet har ikke en sådan begrænsning, så det kan også have produktionsprocesser og bruges af alle brugere.
 2. Tilbuddet om Enterprise-udvikling/test giver adgang til specielle Udvikling-/testafbildninger i galleriet, f.eks. Windows 8.1 og Windows 10, der ikke er tilgængelige i Enterprise-standardtilbuddet. Windows-klienter kan kun køres i skyen via Azure-tilbuddet om udvikling/test.
 3. Tilbuddet om Enterprise-udvikling/test giver endnu lavere satser på Windows Virtual Machines, Cloud Services, HDInsight og Web Apps (baseret på satsen for virtuelle Linux-maskiner af den samme størrelse og type). Satserne for alle andre Azure-tjenester er de samme som på Enterprise-standardtilbuddet.
 4. Tilbuddet om Enterprise-udvikling/test er ikke dækket af serviceniveauaftaler.

Spørgsmål: Kan Visual Studio-abonnenter hos en kunde med en Enterprise Aftale konfigurere abonnementer på baggrund af dette tilbud?
Svar: Muligheden for at oprette abonnementer på baggrund af tilbuddet om Enterprise Dev/Test er begrænset til kontoejere, der har fået den nødvendige tilladelse af en virksomhedsadministrator. Hvis Visual Studio-abonnenten er en kontoejer med denne tilladelse, ja, så kan de konfigurere Azure-abonnementer på basis af dette tilbud.