Tilbud på Microsoft Azure for Students Starter

Med Microsoft Azure for Students Starter kan du komme i gang med de Azure-produkter, du skal bruge for udvikle i clouden, uden omkostninger for dig.* Tilmeld dig her. Denne fordel giver dig adgang til et gratis niveau, der inkluderer følgende Azure-tjenester:

  • Azure App Services. Dette fuldt administrerede cloudtilbud gør det muligt at bygge og udrulle oprindelige apps og webapps på få minutter. Brug din foretrukne teknologi: ASP.NET, Java, PHP, Node.js eller Python. Tilføj en række forskellige apptjenester, herunder godkendelse, integration med sociale medier og offline datasynkronisering, uanset om dine apps kører på Windows 10, iOS eller Android. Konfigurer arbejdsprocesser for løbende integration og implementering med VSO, GitHub, TeamCity, Hudson eller Bitbucket, og få mulighed for automatisk at oprette, teste og implementere din webapp ved hver fuldført indtjekning af kode eller integrationtest.
  • Azure Functions. Skriv simple, serveruafhængige funktioner på et programmeringssprog efter eget valg for at køre kode på anmodning uden at bekymre dig om infrastruktur.
  • Notification Hubs. Sørg for, at din app har føling med brugerne ved at sende pushmeddelelser via mobiltelefonen, som er skræddersyet i forhold til målgruppen, sproget og placeringen vha. en vilkårlig back-end og større mobilplatform.
  • MySQL-database fra MySQL via app. Det giver dig en oplevelse af understøttelse af oprindelig MySQL til dine Web Apps. Udrul CMS-løsninger, f.eks. WordPress, Joomla og flere andre, eller brugerdefinerede programmer, der drives af MySQL Database.
  • Application Insights. Få en grundig diagnostik- og ydelsestelemetri, så du kan sikre dig, at dine webapps og tjenester udnytter deres potentiale maksimalt. Søg i og analyser dine data med henblik på løbende at forbedre din applikation, prioritere fremtidige investeringer og forbedre den overordnede brugeroplevelse.
  • Azure DevOps. Dette sæt clouddrevne samarbejdsværktøjer fungerer med dit aktuelle IDE (integreret udviklingsmiljø) eller din aktuelle editor, så dit team kan arbejde effektivt med softwareprojekter i alle størrelser.

Microsoft Azure for Students Starter er tilgængelig for bekræftede studerende uden omkostninger, forpligtelse eller tidsbegrænsning. Hvis du vil, kan du få adgang til flere tjenester senere, men du kan allerede i dag hoste webapps og websteder på baggrund af Microsoft-skyen helt gratis.

* Omkostningerne begrænses ved at give adgang til Azure-tjenester, der har et gratis niveau. Du kan finde flere oplysninger om priser for Azure på siden Priser.

Microsoft Azure for Students Starter er kun tilgængelig for studerende. Du skal bekræfte, at du er 13 år eller ældre, hvis du bor i USA, og 16 år eller ældre, hvis du bor i et andet land end USA, samt bekræfte din akademiske status via din organisations e-mailadresse (eller Shibboleth, hvis det understøttes af din organisation). Dette tilbud kan ikke anvendes på et Massive Open Online Course (MOOC) eller andre professionelle undervisningsforløb fra profitskabende organisationer.

Tilbuddet er begrænset til ét Microsoft Azure for Students Starter-abonnement pr. berettiget kunde, det kan ikke overføres og kan ikke kombineres med andre tilbud, medmindre andet er tilladt af Microsoft. Microsoft kan opsige dette tilbud efter eget skøn. Andre begrænsninger kan gælde.

Opgraderinger og forbrugsgrænser

Du kan opgradere til et abonnement betalt efter forbrug online når som helst. Dette muliggør fortsat brug af Azure.

Undtagelser

Til at starte med kan du kun få adgang til Azure-tjenester, der er tilgængelige på et gratis niveau. Din konto starter med en forbrugsgrænse på 0 USD, hvilket betyder, at du kun kan bruge Azure-tjenesterne på det gratis niveau af tilbuddet.

Fordele ved download af software

Dit abonnement giver adgang til visse Fordele ved download af software, som udtrykkeligt er beregnet til at understøtte uddannelse, ikke-kommerciel forskning eller bestræbelser på at designe, udvikle, teste og demonstrere softwareapplikationer til ovennævnte formål. Fordelene ved download af software gælder for dig personligt, og du må ikke overføre, sælge, dele, give underlicensere, tildele eller udlåne dem. Din adgang til og anvendelse af Fordelene ved download af software er underlagt vilkårene i denne Aftale og eventuelle separate vilkår, der gælder specifikt for en bestemt fordel. Du skal have et gældende, aktivt Azure for Students-abonnement for at kunne få adgang til de fleste af Fordelene ved download af software.

Software

Din installation og anvendelse af software, cloudtjenster eller udviklerværktøjer, der leveres som Fordele ved download af software, er underlagt separate licensvilkår, som leveres sammen med softwaren, tjenesterne eller værktøjerne (f.eks. licensvilkår, som du skal klikke dig igennem) med undtagelse af eventuelle ændringer i forhold til disse vilkår, der er angivet i denne Aftale. Du må kun anvende disse Fordele ved download af software i et virtuelt miljø, hvis dette er tilladt ifølge det specifikke produkts slutbrugerlicens. Du må naturligvis ikke anvende softwaren, cloudtjenesterne eller udviklerværktøjerne til at udvikle nogen form for skadelig software eller spamware.

Noget software kræver muligvis aktivering. Hvis dette er tilfældet, skal du aktivere softwaren i det geografiske område, der er knyttet til dit Azure for Students-abonnement.

Noget software kræver muligvis en nøgle, for at du kan installere eller få adgang til det. Det er ikke al software, der leveres med det samme antal nøgler. Du er ansvarlig for brugen af de nøgler, der er tildelt til dig. Du må ikke overføre, sælge, dele, underlicensere, tildele eller udlåne nøgler. Nøgleaktiviteten overvåges. Microsoft forbeholder sig retten til midlertidigt at stoppe eller at opsige dit Azure for Students-abonnement eller din adgang til softwaren uden varsel eller nogen forpligtelser over for dig, hvis vi registrerer mistænkelig aktivitet i forhold til nøgler eller aktiveringer. Microsoft forbeholder sig retten til efter eget skøn at afgøre, om en aktivitet udgør mistænkelig aktivitet. Microsoft vil muligvis deaktivere eller på anden måde begrænse dine nøgler, når dit Azure for Students-abonnement udløber. Deaktiverede nøgler kan ikke bruges til at aktivere software. Du vil ikke involvere dig i eller facilitere ikke-godkendt fremstilling, duplikering, levering, salg, overførsel eller brug af forfalskede, piratkopierede, ikke-licenserede eller ulovlige Microsoft-produkter eller -tjenester eller på anden måde krænke nogen af Microsofts immaterielle rettigheder. Du vil give Microsoft rettidig besked om enhver mistanke om forfalskning, piratkopiering eller andre krænkelser af immaterielle rettigheder, og du vil samarbejde med Microsoft og associerede selskaber i rimeligt omfang i undersøgelsen af sådanne aktiviteter. Du må ikke anvende Fordele ved download af software til at levere tjenester til andre (f.eks. hosting, webbureau, integration eller outsourcet udvikling osv.).

Softwaren kan indeholde tredjepartskode. Eventuelle tredjepartsscripts eller -kode, der linkes eller henvises til fra softwaren, er licenseret til dig af de tredjeparter, der ejer denne kode, og ikke af Microsoft. Eventuelle meddelelser vedrørende tredjepartskode er kun inkluderet til orientering. Den software, der gøres tilgængelig for dig via Microsoft Azure for Students Starter-abonnementet, licenseres til dig, men sælges ikke til dig, og Microsoft forbeholder sig alle rettigheder til softwaren, som ikke udtrykkeligt er givet af Microsoft, enten stiltiende, ved berettiget antagelse eller på anden vis.

Undtagelser

Azure-kreditter kan ikke bruges til at købe Azure-supportplaner, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementer, Visual Studio Mobile Center-tjenester, tredjepartsprodukter samt produkter, der sælges via Azure Marketplace, eller produkter, der på anden vis gives i licens uafhængigt af Azure (f.eks. Microsoft Azure Active Directory Premium).

Ikke-tilladt anvendelse af Microsoft Azure for Students Starter

Du må kun anvende Microsoft Azure for Students Starter på betingelse af, at du ikke anvender det til formål, der er retsstridige eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser og meddelelser. Du må ikke anvende Azure for Students Starter på en sådan måde, at du kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller svække nogen af Microsofts servere eller de netværk, der er forbundet til en af Microsofts servere, eller forstyrre en anden parts anvendelse og fornøjelse af Microsoft Azure for Students Starter. Du må ikke forsøge at skaffe dig uautoriseret adgang til Microsoft Azure for Students Starter, andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til en af Microsofts servere, det være sig ved hacking, adgangskode-mining eller på anden måde. Du må ikke skaffe eller forsøge at skaffe materiale eller oplysninger på nogen som helst måde, hvis dette materiale eller disse oplysninger ikke helt bevidst er gjort tilgængelige via Microsoft Azure for Students Starter.

Microsoft Azure for Students Starter og tilknyttede websteder kan indeholde tjenester til mail, opslagstavler, chat, forummer, communities, personlige websider, kalendere, fotoalbum, arkivskabe og/eller andre besked- og kommunikationsfunktioner, der giver dig mulighed for at kommunikere med andre ("Kommunikationstjenester"). Du accepterer, at du kun vil anvende Kommunikationstjenesterne til at poste, sende og modtage meddelelser og materiale, der er passende, og som vedrører den pågældende Kommunikationstjeneste, hvis det er relevant. Når du anvender Kommunikationstjenesterne, accepterer du, at du ikke vil anvende tjenesterne til de formål, der er anført som eksempler på følgende ikke-udtømmende liste. Du vil ikke:

Bruge Kommunikationstjenesterne i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, konkurrencer, pyramidespil, kædebreve, junkmail, spamming eller andre former for duplikerende eller uopfordrede meddelelser (af erhvervsmæssig art eller på anden måde).

Krænke, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde andres juridiske rettigheder (såsom beskyttelse af privatlivets fred og offentlig omtale).

Udgive, poste, uploade, distribuere eller udbrede enhver form for upassende, blasfemisk, ærekrænkende, uanstændigt, blufærdighedskrænkende eller retsstridigt emne, navn, materiale eller information.

Uploade eller på anden måde gøre filer tilgængelige, som indeholder billeder, fotografier, software eller andet materiale, der er beskyttet af immaterialretten, herunder, men ikke udelukkende reglerne om ophavsret og varemærker (eller beskyttelse af privatlivets fred eller offentlig omtale), medmindre du ejer eller har råderet over disse rettigheder eller har opnået alle nødvendige godkendelser for at opnå samme rettigheder.

Bruge materiale eller oplysninger, herunder billeder eller fotografier, der er gjort tilgængelige via Kommunikationstjenesterne, på en sådan måde, at en anden parts rettigheder i forbindelse med ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller anden form for ejendomsret krænkes.

Uploade filer, der indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, ransomware, cancelbots, beskadigede filer, malware generelt eller enhver lignende form for software eller programmer, der kan beskadige andres computere eller ejendom.

Reklamere for eller tilbyde at sælge eller købe varer eller tjenester til et hvilket som helst erhvervsmæssigt formål, medmindre de pågældende Kommunikationstjenester specifikt tillader sådanne meddelelser.

Downloade en fil placeret af en anden bruger af en Kommunikationstjeneste, som du ved eller med rimelighed burde vide, ikke kan være lovligt gengivet, vist, udført og/eller distribueret på den pågældende måde.

Forfalske eller slette oplysninger i forbindelse med copyrightstyring, f.eks. tilskrivning af ophavsmand, juridiske eller andre behørige meddelelser, ejendomsdesignering, påskrift med oplysninger om oprindelse eller kilde for software eller andet materiale, der er indeholdt i en fil, der er overført.

Forhindre en anden bruger i at anvende og få glæde af Kommunikationstjenesterne eller begrænse vedkommendes brug af Tjenesterne.

Overtræde etiske regler eller andre retningslinjer, der måtte være gældende for en given Kommunikationstjeneste.

Udtage eller på anden måde indsamle oplysninger om andre – herunder mailadresser.

Overtræde gældende lovbestemmelser eller bekendtgørelser.

Oprette falsk identitet med det formål at vildlede andre.

Anvende, downloade eller på anden måde kopiere eller overdrage (gratis eller mod betaling) en adresseliste med oplysninger om brugere af Azure for Students eller andre fuldstændige eller ufuldstændige oplysninger om brugere eller anvendelse til en person eller en enhed.

Microsoft forpligter sig ikke til at overvåge Kommunikationstjenesterne. Microsoft forbeholder sig dog ret til at gennemgå materiale, der er offentliggjort via Kommunikationstjenesterne, og til at fjerne materiale efter eget skøn.

Microsoft forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at offentliggøre oplysninger, hvis Microsoft vurderer, at dette er nødvendigt for at overholde eller imødekomme gældende lovgivning, bekendtgørelser, retslige skridt eller statslige anmodninger, samt til at redigere, afvise offentliggørelse eller fjerne oplysninger eller materiale helt eller delvist efter eget skøn.

Udvis altid forsigtighed, når du angiver personidentificerbare oplysninger om dig selv eller følsomme oplysninger via en Kommunikationstjeneste.

Microsoft kontrollerer eller godkender ikke indhold, meddelelser eller oplysninger, der er tilgængelige via Kommunikationstjenesterne, og Microsoft fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forhold til Kommunikationstjenesterne. Ledere og værter er ikke autoriserede Microsoft-talsmænd, og deres holdninger afspejler ikke nødvendigvis Microsofts holdninger.

Materiale, der uploades til Kommunikationstjenesterne, kan være underlagt bekendtgjorte begrænsninger angående anvendelse, gengivelse eller spredning. Du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger, hvis du downloader materialet.

Kommunikationspolitik

Du kan lejlighedsvis modtage e-mails med bedste praksis, træning, tips og tricks og værdifulde tilbud i forbindelse med Azure og andre akademiske programmer og tjenester fra Microsoft. Du kan fravælge modtagelse af denne kommunikation via linket til framelding i disse mails. Læs Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Betalingsmuligheder

Tilbuddet på Azure for Students Starter kræver ikke et kreditkort. Du kan opgradere til et abonnement betalt efter forbrug online.

Annulleringspolitik

Du kan til enhver tid annullere. Der kræves betaling for eventuelle udestående gebyrer, der er påløbet.

Fornyelsespolitik

Så længe du er en godkendt bruger af programmet Microsoft Azure for Students Starter, har du adgang til dette tilbud.

Brugsvilkår

Azures Microsoft Imagine-fordel er beregnet til udviklings- og testformål. Produktionsprocesser skal køre på et andet Azure-abonnement.

Tilgængelighed af tilbud

Dette tilbud kan benyttes af kunder, der er bosiddende i et af følgende lande/områder, hvor det faktureres i den angivne valuta:

Afghanistan Amerikanske dollar ($)
Albanien Amerikanske dollar ($)
Algeriet Amerikanske dollar ($)
Angola Amerikanske dollar ($)
Argentina Argentinske pesos ($)
Armenien Amerikanske dollar ($)
Australien Australske dollar ($)
Østrig Euro (€)
Aserbajdsjan Amerikanske dollar ($)
Bahamas Amerikanske dollar ($)
Bahrain Amerikanske dollar ($)
Bangladesh Amerikanske dollar ($)
Barbados Amerikanske dollar ($)
Hviderusland Amerikanske dollar ($)
Belgien Euro (€)
Belize Amerikanske dollar ($)
Bermuda Amerikanske dollar ($)
Bolivia Amerikanske dollar ($)
Bosnien-Hercegovina Amerikanske dollar ($)
Botswana Amerikanske dollar ($)
Brasilien Brasilianske real (R$)
Brunei Darussalam Amerikanske dollar ($)
Bulgarien Euro (€)
Cabo Verde Amerikanske dollar ($)
Cameroun Amerikanske dollar ($)
Canada Canadiske dollar ($)
Caymanøerne Amerikanske dollar ($)
Chile Amerikanske dollar ($)
Colombia Amerikanske dollar ($)
Republikken Congo Amerikanske dollar ($)
Costa Rica Amerikanske dollar ($)
Elfenbenskysten Amerikanske dollar ($)
Kroatien Euro (€)
Curacao Amerikanske dollar ($)
Cypern Euro (€)
Tjekkiet Euro (€)
Danmark Danske kroner (kr)
Dominikanske Republik Amerikanske dollar ($)
Ecuador Amerikanske dollar ($)
Egypten Amerikanske dollar ($)
El Salvador Amerikanske dollar ($)
Estland Euro (€)
Etiopien Amerikanske dollar ($)
Færøerne Euro (€)
Fiji Amerikanske dollar ($)
Finland Euro (€)
Frankrig Euro (€)
Georgien Amerikanske dollar ($)
Tyskland Euro (€)
Ghana Amerikanske dollar ($)
Grækenland Euro (€)
Guatemala Amerikanske dollar ($)
Honduras Amerikanske dollar ($)
Hongkong Hongkong Dollar (HK$)
Ungarn Euro (€)
Island Euro (€)
Indien Indiske rupees (₹)
Indonesien Indonesiske rupiah (Rp)
Irak Amerikanske dollar ($)
Irland Euro (€)
Israel Amerikanske dollar ($)
Italien Euro (€)
Jamaica Amerikanske dollar ($)
Japan Japanske yen (¥)
Jordan Amerikanske dollar ($)
Kasakhstan Amerikanske dollar ($)
Kenya Amerikanske dollar ($)
Korea Koreanske won (₩)
Kuwait Amerikanske dollar ($)
Kirgisistan Amerikanske dollar ($)
Letland Euro (€)
Libanon Amerikanske dollar ($)
Libyen Amerikanske dollar ($)
Liechtenstein Schweiziske franc (chf)
Litauen Euro (€)
Luxembourg Euro (€)
Macao Amerikanske dollar ($)
Makedonien (Den Tidligere Jugoslaviske Republik) Amerikanske dollar ($)
Malaysia Malajiske ringgit (RM$)
Malta Euro (€)
Mauritius Amerikanske dollar ($)
Mexico Mexicanske peso (MXN$)
Moldova Amerikanske dollar ($)
Monaco Euro (€)
Mongoliet Amerikanske dollar ($)
Montenegro Amerikanske dollar ($)
Marokko Amerikanske dollar ($)
Namibia Amerikanske dollar ($)
Nepal Amerikanske dollar ($)
Nederlandene Euro (€)
New Zealand Newzealandske dollar ($)
Nicaragua Amerikanske dollar ($)
Nigeria Amerikanske dollar ($)
Norge Norske kroner (kr)
Oman Amerikanske dollar ($)
Pakistan Amerikanske dollar ($)
Det palæstinensiske selvstyre Amerikanske dollar ($)
Panama Amerikanske dollar ($)
Paraguay Amerikanske dollar ($)
Peru Amerikanske dollar ($)
Filippinerne Amerikanske dollar ($)
Polen Euro (€)
Portugal Euro (€)
Puerto Rico Amerikanske dollar ($)
Qatar Amerikanske dollar ($)
Rumænien Euro (€)
Rusland Russiske rubler (руб)
Rwanda Amerikanske dollar ($)
Saint Kitts og Nevis Amerikanske dollar ($)
Saudi-Arabien Saudiske riyal (SR)
Senegal Amerikanske dollar ($)
Serbien Amerikanske dollar ($)
Singapore Amerikanske dollar ($)
Slovakiet Euro (€)
Slovenien Euro (€)
Sydafrika Sydafrikanske rand (R)
Spanien Euro (€)
Sri Lanka Amerikanske dollar ($)
Sverige Svenske kroner (kr)
Schweiz Schweiziske franc (chf)
Taiwan Taiwansk dollar (NT$)
Tadsjikistan Amerikanske dollar ($)
Tanzania Amerikanske dollar ($)
Thailand Amerikanske dollar ($)
Trinidad og Tobago Amerikanske dollar ($)
Tunesien Amerikanske dollar ($)
Tyrkiet Tyrkiske lira (TL)
Turkmenistan Amerikanske dollar ($)
Uganda Amerikanske dollar ($)
Ukraine Amerikanske dollar ($)
Forenede Arabiske Emirater Amerikanske dollar ($)
Storbritannien Britiske pund (£)
USA Amerikanske dollar ($)
Uruguay Amerikanske dollar ($)
Usbekistan Amerikanske dollar ($)
Venezuela Amerikanske dollar ($)
Vietnam Amerikanske dollar ($)
Amerikanske Jomfruøer Amerikanske dollar ($)
Yemen Amerikanske dollar ($)
Zambia Amerikanske dollar ($)
Zimbabwe Amerikanske dollar ($)

Grænser, kvoter og begrænsninger

Se dokumentet om grænser, kvoter og begrænsninger på tjenester, der indeholder en liste over almindelige Microsoft Azure-grænser, også kaldet kvoter. Hvis du har brug for at overskride disse grænser, kan du altid kontakte kundeservice, så vi kan justere dine grænser herefter. Du skal opgradere dit Azure for Students Starter-abonnement til et abonnement betalt efter forbrug for at øge dine kvoter eller grænser.

Serviceaftaler

Vi leverer et sæt solide serviceaftaler til hver tjeneste på Azure Platform. Der er flere oplysninger om de enkelte serviceaftaler på vores side med serviceaftaler. Der leveres ingen serviceaftaler til tjenester i prøveperioden.

Ressourcetilsagn

Alle forhøjelser af forbrugsniveauer for tjenesteressourcer (f.eks. højere antal kørende beregningsinstanser eller større lagerplads i brug) er underlagt tilgængeligheden af disse tjenesteressourcer. Ingen af de kvoter, der er beskrevet i afsnittet om grænser, forbrugskvoter og begrænsninger, er en forpligtelse til, at der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til din rådighed til at nå op på kvoten.

Hvis et Microsoft Azure for Students Starter-abonnement ikke medfører opkrævninger eller er inaktivt i mere end 90 dage, forbeholder vi os retten til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder værtstjenester, virtuelle maskiner og websteder. Vi giver besked inden fjernelse af eventuelle beregningsressourcer. Du kan undgå at blive inaktiv ved at gøre et af følgende hver 90 dage eller oftere:

  1. Log enten på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portal.
  2. Få adgang til dine ressourcer via vores API'er til Azure.

Microsoft forbeholder sig ret til at ændre eller stoppe alle gratis tjenester eller gratis konti når som helst med eller uden forudgående varsel.