Azure for BizSpark Plus

DETTE TILBUD ER IKKE LÆNGERE TILGÆNGELIGT. Få mere at vide om det aktuelle BizSpark Plus-tilbud

Navn på tilbud: BizSpark 1111

Dette begrænsede tilbud giver særligt kvalificerede BizSpark-medlemmer adgang til Azure til stærkt reducerede priser.

Tilbuddet omfatter

Microsoft tilbyder kvalificerede medlemmer $60000 i kredit mod et BizSpark-medlems anvendelse af Azure til de offentligt tilgængelige betalt efter forbrug-takster på Azure-webstedet.

Microsoft vil anvende denne kredit med forskellige procentsatser i hvert af de efterfølgende to år på følgende måde:

Microsoft vil anvende kreditten som en 100 % rabat på Pay-As-You-Go-priserne for Azure det første år op til det samlede kreditbeløb angivet ovenfor.

Hvis der er ubrugt kredit efter det første år, vil Microsoft anvende kreditten som en 50 % rabat på Pay-As-You-Go-priserne for Azure det andet år op til det samlede kreditbeløb angivet ovenfor.

Medlemmet mister en eventuelt ubrugt del af kreditten efter de to år.

Når medlemmet har opbrugt kreditten, skal han eller hun betale omkostningerne for Azure-tilbuddet til den på dette tidspunkt gældende pris. Skulle medlemmet vælge at afslutte sin deltagelse i specialtilbuddet på Azure for BizSpark, er medlemmet efterfølgende ansvarlig for sin anvendelse til Pay-As-You-Go-standardpriser.

Når medlemmet har opbrugt kreditten, eller når den toårige periode er udløbet, hvis rabatten ikke opbruges, kan Microsoft tilbyde en rabat på købet af yderligere Azure-tilbud.

Du modtager besked mindst 30 dage før eventuelle ændringer af Pay-As-You-Go-satser.

Nye tjenester kan blive tilføjet på Azure Platform med jævne mellemrum. Du modtager besked på forhånd om disse nye tjenester og eventuelle gebyrer, der måtte blive opkrævet for at bruge dem. Du skal dog kun betale, hvis du vælger at bruge de nye tjenester.

Betaling af eventuelle skatter og afgifter, der måtte forekomme i forbindelse med modtagelse af gratis tjenester, påhviler alene modtageren.

Betalingsmuligheder

Kun kredit- eller debetkort, medmindre der tidligere er godkendt til faktura. Bemærk, at vi ikke accepterer forudbetalte og virtuelle kreditkort.

Du kan finde flere oplysninger om priser og fakturering på siden Priser.

Annulleringspolitik

Du kan til enhver tid annullere dette abonnement. Der kræves betaling for eventuelle udestående gebyrer, der er påløbet.

Tilgængelighed af tilbud

Dette tilbud kan benyttes af kunder, der er bosiddende i et af følgende lande/områder, hvor det faktureres i den angivne valuta:

Grænser, kvoter og begrænsninger

Se dette dokument, der indeholder en liste over almindelige Microsoft Azure-grænser, -kvoter og -begrænsninger.

Følgende månedlige forbrugskvoter anvendes. Hvis du har brug for at overskride disse grænser, kan du altid kontakte kundeservice angående dine behov, så vi kan justere grænserne herefter.

Serviceaftaler

Vi leverer et sæt solide serviceaftaler til hver tjeneste på Azure Platform. Der er flere oplysninger om de enkelte serviceaftaler på vores side med serviceaftaler. Der leveres ingen serviceaftaler til tjenester i prøveperioden.

Ressourcetilsagn

Alle forhøjelser af forbrugsniveauer for tjenesteressourcer (f.eks. højere antal kørende beregningsinstanser eller større lagerplads i brug) er underlagt tilgængeligheden af disse tjenesteressourcer. Ingen af de kvoter, der er beskrevet i afsnittet Grænser, forbrugskvoter og begrænsninger, er en forpligtelse til, at der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til din rådighed til at nå op på kvoten.

For abonnementer på dette tilbud, som ikke medfører opkrævninger, og som er inaktive i mere end 90 dage, forbeholder vi os retten til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder værtstjeneste(r), virtuelle maskiner og websteder. Bemærk, at der ikke slettes nogen data, og at kunder til enhver tid kan installere produktet igen. Vi giver desuden besked på forhånd om fjernelse af eventuelle beregningsressourcer.

Du kan også undgå, at dine beregningsressourcer bliver fjernet, ved at gøre et af følgende hver 90. dag:

  1. Log enten på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portal
  2. Få adgang til dine ressourcer via vores API'er til Azure