Azure-plan

En Azure-plan giver dig adgang til Azure-tjenester til standardrater, som betales efter forbrug, under den nye Microsoft-kundeaftale. Du får besked mindst 30 dage i forvejen, hvis taksterne ændres. Du får også besked på forhånd, hvis vi føjer nye tjenester til Azure-platformen, og hvis der er nogle gebyrer knyttet til brugen af tjenesterne. Du faktureres kun, hvis du bruger de nye tjenester. Du er ansvarlig for de skatter, du kan blive pålagt for at modtage gratis tjenester.

Grænser, kvoter og begrænsninger

Se dokumentationen til grænser, kvoter og begrænsninger i Azure. Hvis du har brug for at overskride disse grænser, kan du altid kontakte kundeservice, så vi kan justere dine grænser herefter.

Annulleringspolitik

Du kan til enhver tid annullere denne plan. Der kræves betaling for eventuelle udestående gebyrer, der er påløbet din konto.

Serviceaftaler

Hver tjeneste på Azure har et sæt solide serviceaftaler (SLA'er). Se SLA'erne for de enkelte Azure-tjenester. Der leveres ikke SLA'er til tjenester, der kører som prøveversion, eller til tjenester, der tilbydes gratis.

Ressourcetilsagn

Al stigning i brug af tjenester afhænger af tilgængeligheden af tjenesteressourcerne. Eksempler på sådanne stigninger omfatter forøgelse af antallet af beregningsinstanser, der kører, eller en forøgelse af mængden af lagringsplads.

For enhver gratis Azure-konti, som ikke medfører opkrævninger, og som er inaktiv i mere end 90 dage, forbeholder vi os retten til at fjerne eventuelle beregningsressourcer, herunder værtstjeneste(r), virtuelle maskiner og websteder. Vi giver besked en måned før fjernelse af eventuelle beregningsressourcer. Du kan også undgå at blive inaktiv ved at gøre et af følgende hver 90. dag:

  • Log på Azure Portal.
  • Få adgang til dine ressourcer via Azure-API'er.

Microsoft forbeholder sig ret til at ændre eller stoppe alle gratis tjenester eller gratis kontotilbud når som helst med eller uden forudgående varsel.

Yderligere vilkår efter fordelstype

Gratis konto

Priser betalt efter forbrug

Gratis konto

Opgraderinger og forbrugsgrænser

Med den gratis Azure-konto modtager berettigede kunder en kredit på $200, som kan bruges inden for de første 30 dage i de fleste Azure-tjenester. Ubrugte kreditter kan ikke overføres til efterfølgende måneder, og de kan ikke overføres til andre Azure-abonnementer.

Inden for 30 dage efter tilmeldingen, eller når kreditten er opbrugt (alt efter hvad der sker først), skal du opgradere til priser, der betales efter forbrug, ved at fjerne forbrugsgrænsen for at fortsætte med at bruge den gratis Azure-konto og vælge gratis tjenester til perioden.

Undtagelser

Azure-kreditter kan ikke bruges til at købe Azure-supportplaner, Azure DevOps, Visual Studio-abonnementer, Visual Studio App Center-tjenester, Azure Express Route, tredjepartsprodukter samt produkter, der sælges via Azure Marketplace, eller produkter, der på anden vis gives i licens uafhængigt af Azure (f.eks. Azure Active Directory Premium).

Du vil ikke facilitere, involvere dig i eller deltage i nogen anvendelse af Azure-tjenester med henblik på mining af kryptovaluta, Denial of Service-angreb, spamming eller ulovlige aktiviteter og/eller enhver anvendelse, der kan skade Microsoft eller andre, og vil implementere stærke interne kontrolforanstaltninger for at forhindre dette.

Microsoft kontakter dig muligvis af og til angående din anvendelse af Azure-tjenesterne, og på baggrund af en sådan anmodning skal du levere relevant dokumentation af din anvendelse. Hvis Microsoft af en eller anden grund får mistanke om, at Azure-tjenesterne anvendes til et ikke-tilladt formål, kan Microsoft efter eget skøn midlertidigt stoppe eller helt afslutte din adgang til Azure-tjenesterne.

Kommunikationspolitik

I hele den 12-måneders periode, hvor du bruger den gratis Azure-konto, kan du indimellem modtage mails med bedste praksis, træning, tip og tricks samt værdifulde tilbud, der er relateret til Azure. Du kan fravælge modtagelse af denne kommunikation via linket til framelding i disse mails. Læs erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Betalingsmuligheder

Et kreditkort eller debetkort, der bekræfter din identitet, er påkrævet ved tilmelding, medmindre du tidligere er blevet godkendt til fakturering. Vi accepterer ikke forudbetalte eller virtuelle kreditkort. Dit kreditkort debiteres ikke i starten, medmindre der er tale om en midlertidig autorisationstilbageholdelse. Betaling af eventuelle skatter og afgifter, der måtte forekomme i forbindelse med modtagelse af gratis tjenester, påhviler alene modtageren. Læs om priser på Azure.

Priser betalt efter forbrug

Opgradering fra en gratis Azure-konto

Hvis du opgraderede fra et tilbud om en gratis Azure-konto, har du fortsat adgang til udvalgte gratis tjenester i resten af den 12-måneders periode for det pågældende tilbud (fra og med den dato, hvor du tilmeldte dig). Den kredit, der gives som en del af tilbuddet om en gratis Azure-konto, er gyldig, 30 dage fra den dato hvor du tilmeldte dig.

Når du har opgraderet, faktureres du efter forbrug for det forbrug, der ligger ud over de gratis beløb. Microsoft forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde enhver af de udvalgte gratis tjenester eller tilbuddet om den gratis Azure-konto når som helst med eller uden forudgående varsel.

Betalingsmuligheder

Kun kreditkort accepteres, medmindre du tidligere er blevet godkendt til fakturering. Vi accepterer ikke forudbetalte eller virtuelle kreditkort. Læs om priser på Azure.