Sådan migrerer du

Få mere at vide om, hvordan du flytter dine programmer, dine data og din infrastruktur til Azure ved hjælp af en dokumenteret cloudmigreringstilgang. Find også cloudmigreringsværktøjer og vejledning, der kan hjælpe dig med at sætte fart på rejsen og flytte med sindsro.

Faserne i din migreringsrejse

Cloudmigrering indebærer væsentlig administration af organisationsændringer, hvilket omfatter personer, processer og teknologi. Hvis du tager en holistisk tilgang, kan du ikke blot navigere på rejsen, men også sikre, at din organisation realiserer nye fordele, herunder effektivitet, fleksibilitet og skalering, så snart dine arbejdsbelastninger kører i cloudmiljøet.

Definer din strategi

Beslut dig for en migrerings- eller moderniseringstilgang.

Definer din tilgang baseret på tre overvejelser: migreringsudløsere, virksomhedsmål og prioritering af arbejdsbelastninger. Migrer, hvis du har tidsfølsomme udløsere. Moderniser, hvis du har målrettede og forretningskritiske arbejdsbelastninger, hvor der fortsat investeres.

Involver de vigtigste interessenter for at skabe et ekspertcenter til migrering.

Faciliter en jævnere og hurtigere migrering, der lever op til organisationens mål, ved at sikre dig bred support fra et tværfunktionelt team bestående af it, finans og virksomhedsejere.

Involver en cloudmigreringspartner.

Forstærk dine cloudfærdigheder, og reducer risici, i takt med at du migrerer. Arbejd sammen med en administreret tjenesteudbyder, der tilbyder support gennem hele migreringsprocessen og efterfølgende.

Planlæg din migrering

Find og vurder dine programmer, dine databaser og din infrastruktur.

Få indsigt i dine afhængigheder ved hjælp af automatiserede cloudmigreringsværktøjer. Udarbejd en liste over din infrastruktur, og vurder dine lokale miljøer – få vejledning til den rette størrelse, omkostningsestimater på niveauet for arbejdsbelastning og metrikværdier for ydeevne.

Beregn de samlede ejeromkostninger for at udarbejde en business case til migrering.

Evaluer de potentielle omkostningsbesparelser ved migrering til Azure ved at beregne og sammenligne dine samlede ejeromkostninger for Azure med en sammenlignelig udrulning i det lokale miljø.

Udarbejd en holistisk migreringsplan.

Forklar prioriteringen af arbejdsbelastninger, tidslinjer, milepæle, ressourcer og finansiering. Opdel derefter din overordnede plan i migreringsprojekter, som hver har en gruppe relaterede arbejdsbelastninger. Få støtte fra ledelsen og dit nye ekspertcenter til migrering.

Ressourcer

Forbered din organisation til migrering

Opbyg cloudfærdigheder.

Hold dine it- og programudviklingsteams opdateret om cloudteknologier, migreringsværktøjer og driftsprocesser. Forudinvesteringer i oplæring hjælper dig med at skalere din migreringsindsats på en mere effektiv måde og sikrer succes for din organisation.

Konfigurer en landingszone for dine arbejdsbelastninger.

Forudkonfigurerede landingszoner omfatter elementer til netværk, identitet, administration, sikkerhed og styring, der afstemmer fleksibilitet i forhold til organisationsstandarder. Ved hjælp af bedste praksis for landingszone undgår du problemer med styring under og efter migreringen.

Indfør et cloudmiljø

Migrer og moderniser i bølger med en iterativ tilgang.

Vælg en gruppe arbejdsbelastninger af passende størrelse til hver bølge, og udfør flytningen ved hjælp af automatiserede værktøjer. Vælg de målcloudtjenester, du vil flytte dine arbejdsbelastninger til, f.eks. Azure IaaS til infrastruktur eller Azure App Service til webapps.

Ressourcer

Cloudmigreringsrejsen fortsætter, efter du har fuldført migreringen af arbejdsbelastninger, da it- og programudviklingsteams nu aktivt skal administrere, beskytte og styre cloudmiljøer løbende. Tiden efter migrering er også den tid, hvor organisationen kan kigge efter yderligere muligheder for modernisering.

Beskyt og administrer dine arbejdsbelastninger

Få fuldt indblik i og kontrol over dit sikkerhedsniveau.

Registrer og reager hurtigt på trusler på tværs af hybridmiljøer med intelligent trusselsbeskyttelse fra en løsning såsom Azure Security Center. Beskyt hele organisationen mod trusler med cloudbaserede SIEM-løsninger såsom Azure Sentinel.

Brug et enkelt kontrolniveau til at forenkle administrationen.

Administrer dine arbejdsbelastninger på tværs af alle miljøer med en løsning såsom Azure Arc. Overvåg arbejdsbelastningens ydeevne med indsigt i realtid og tendenser. Sørg for, at dine arbejdsbelastninger forbliver beskyttet med løsninger til sikkerhedskopiering i cloudmiljøet og it-katastrofeberedskab.

Styr og optimer omkostningerne for dine cloudmiljøer

Skab og skaler dine programmer og arbejdsbelastninger hurtigt, mens du bevarer kontrollen.

Byg videre på dit arbejde med landingszoner, og etabler og vedligehold den rette blanding af standardpolitikker og brugerdefinerede politikker for at styre dine cloudabonnementer og -ressourcer, på en måde så du fortsat overholder angivne standarder.

Bliv bekendt med værktøjer, tilbud og vejledning fra din cloududbyder.

Overvåg og tilpas cloududgifter, og sørg for driftsmæssig effektivitet med eksklusive tilbud. Eksemplerne omfatter rabatter på en reserveret instans eller mulighed for at genbruge dine licenser i det lokale miljø i cloudmiljøet.

Ressourcer

Overførsel

Flyt dine eksisterende programmer til Azure på en optimeret måde – uden kodeændringer – ved hjælp af lift-and-shift-migrering. Programmigrering som beset til cloudinfrastruktur som en service (IaaS) hjælper dig med at omdanne investeringsudgifter til driftsudgifter og hurtigt få fleksibilitet og skalering. Typiske projekter omfatter:

Modernisering

Rediger eller udvid dit program, så du kan skalere og optimere yderligere til cloudarkitekturer. Drag fordel af PaaS-funktionalitet (Platform som en Service) såsom indbygget sikkerhed, programrettelser, høj tilgængelighed og automatisk skalering. Typiske projekter omfatter:

Kom i gang på egen hånd

Få eksperthjælp til migreringen

Azure-overførselsprogram

Få proaktiv vejledning og den rette blanding af eksperthjælp i hver fase af din migreringsrejse for at sikre, at du kan flytte alle dine arbejdsbelastninger med ro i sindet.

Ofte stillede spørgsmål

  • Microsoft anbefaler, at du bruger Microsoft Cloud Adoption Framework til Azure, som er en dokumenteret metode til planlægning og implementering af din cloudmigrering samt til styring, administration og optimering af dine cloud- og hybridmiljøer. Det leverer bedste praksisser, dokumentation og værktøjer, som cloudarkitekter, it-fagfolk og virksomhedens beslutningstagere har brug for til at opnå deres mål på både kort og langt sigt.
  • Migrer en række arbejdsbelastninger, herunder: Windows Server, SQL Server, Linux, .NET- og PHP-webapps, databaser i åben kildekode såsom MySQL og PostgreSQL, SAP, udvikling/testmiljøer og infrastruktur med virtuelt skrivebord. Azure har en række værktøjer, der kan hjælpe dig med at migrere din specifikke arbejdsbelastning. Få mere at vide om forskellige migreringsscenarier med disse gennemgangseksempler.
  • Azure har en række værktøjer og ressourcer, der kan hjælpe dig med at vurdere dine arbejdsbelastninger og din virksomheds parathed i forhold til migrering. Få en vurdering af dine specifikke behov, der dækker alt lige fra forretningsstrategi, parathed af arbejdsbelastninger og oplæringsbehov med SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool). Besøg Azure Migrate for at få en central hub med Azure-migreringsværktøjer til næsten enhver use case.