Udnyt potentialet i fjernovervågning med IoT

Identificer forretningsmålet

Fastsæt mål for forretningsprocesser, du vil forbedre, det ønskede resultat, som overvågning skal understøtte, og andre elementer i din businesscase. Fastsæt slutpunkt til slutpunkt-scenariet, og definer overordnede krav.

Opnå ledelsens godkendelse, og få interessenters støtte, før du starter med at udvikle løsningen, for at reducere risikoen for, at projektet går i stå.

Start med at fastsætte forretningsmålene for dit fjernovervågningsprojekt. Eksempler omfatter hurtigere reaktion på problemer med udstyr eller bedre indsigt i aktivers ydeevne. Jo mere specifik du kan være med hensyn til de resultater, du ønsker at nå, jo bedre. Dette er også vigtigt i forbindelse med businesscasen for projektet.

Når du har identificeret en forretningsproces, du vil forbedre, skal du identificere elementer i processen, som en IoT-løsning til fjernovervågning kan håndtere. Det kræver sandsynligvis analyse af hele forretningsprocessen – hvordan den fungerer i dag, hvor den er ineffektiv, og hvilke ændringer du ønsker foretaget.

Du ønsker f.eks., at der automatisk oprettes en tjenesteadvarsel eller en billet, hvis en temperaturlæser på et eksternt aktiv når en bestemt grænse. Du skal identificere de systemer, værktøjer og teams, der skal involveres for at gøre dette muligt, de krav, der skal være opfyldt, og eventuelle huller og forhindringer.

Denne form for analyse kan hjælpe dig med at afgøre, hvilke egenskaber din løsning skal have, og den kan også indikere, hvor omfattende ændringerne i forretningsprocessen kan blive. Hvis globale vedligeholdelsesmedarbejdere skal modtage advarsler i realtid i forbindelse med problemer med udstyr, skal de have enheder, der leverer sådanne advarsler. Og hvis teknikere straks skal kunne reagere på advarsler, skal deres arbejdsproces justeres, så den afspejler, at deres prioriteter kan ændres dynamisk, hvis de modtager en advarsel.

Lav en profil for involverede aktiver

Skab overblik over og kategoriser dine aktiver – overvej aktivtyper, hvor de er placeret, om de er tilsluttet på en sikker måde, og hvilke data de kan indsamle. Fastsæt, hvem der har adgang til aktiverne, og hvilken slags data de kan se.

Sørg for, at din løsning kan arbejde sammen med en lang række aktivtyper og forbindelsesmetoder – både for aktiver, du har, og aktiver, du måske får i fremtiden.

Når du har identificeret den forretningsproces, du vil benytte, skal du profilere de involverede aktiver. Det kan være smarte enheder i afdelinger rundt om i verden, sensorer på fjernudstyr eller måske produkter, der er installeret hos kunderne. Der er mange faktorer, der skal tages stilling til:

 • Typer af aktiver – udstyr af høj værdi, f.eks. produktionsrobotter, automatiseringsudstyr og separate sensorer og aktuatorer.
 • Operativsystemer – f.eks. Windows, Linux, Android, iOS, proprietære systemer eller intet operativsystem, hvis det drejer sig om "dumme" enheder.
 • Placeringer – hvor er aktiverne placeret geografisk, og de miljømæssige forhold de opererer under.
 • Data – hvilken slags data kan aktiverne indsamle og sende.
 • Forbindelsesprotokoller – hvordan aktiverne er forbundet til interne systemer eller til et datalager, der er placeret i skyen.

Overvej at oprette et enhedsregister, som giver dig mulighed for at definere de enkelte enhedsidentiteter og knytte en specifik enhed (eller gruppe af enheder) til de data, den opretter. Ved at få et overblik over enhedernes egenskaber skaber du et grundlag for udvikling af et enhedsregister samt for enhedshåndtering og forudsigende vedligeholdelse.

Det er også vigtigt at planlægge sikkerhed på enhedsniveau, herunder hvem der har adgang til hvilke enheder, og hvilke data de kan se.

Fastsæt yderligere påkrævede komponenter

Konfigurer yderligere enheder, hvis det er nødvendigt for at tilslutte følsomme eller ældre aktiver. Planlæg slutpunkt til slutpunkt-sikkerhed. Vurder det integrations- og udviklingsarbejde, der kræves for at imødekomme dine virksomhedsbehov.

Yderligere løsningskomponenter kan omfatte ting som nye sensorer eller gateways, som knyttes til aktiver, der bruger ældre kommunikationsmetoder.

Gennemse vigtigt elementer i en IoT-løsning til fjernovervågning for at identificere eventuelt yderligere komponenter, din løsning skal bruge:

 • Opret forbindelse til eksisterende aktiver, der ikke allerede er forbundet til interne systemer eller til skyen. I visse tilfælde kan der være brug for gatewayenheder for at oprette disse forbindelser. Gateways opretter forbindelse til aktiver, der ikke kan eller ikke skal kunne oprette direkte forbindelse til virksomhedssystemer eller skyen. Af eksempler kan nævnes enheder, der bruger ældre eller proprietære kommunikationsprotokoller, og aktiver, der ikke skal have direkte forbindelse på grund af sikkerheden. Gateways samler dataene fra disse enheder og sender dem det rette sted hen.
 • Planlæg slutpunkt til slutpunkt-sikkerhed. Der skal være sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte 1) data i selve aktivet, 2) data i transit og 3) de interne systemer eller skytjenester, hvor der sendes data. Den eksisterende netværkssikkerhed og identificerings-/godkendelsesmetoderne skal muligvis udvides til at omfatte disse aktiver, hvis de ikke allerede er til stede.
 • Vurder den integration, der kræves for at imødekomme specifikke virksomhedsbehov. Integration med specifikke back-end-systemer og virksomhedsprogrammer er vigtigt for at få det fulde udbytte af fjernovervågning og af andre IoT-løsninger, f.eks. forudsigende vedligeholdelse.

Forstå dine data

Udvikl dataprofiler – herunder typer og mængder af data, som dine aktiver opretter, hvor ofte nye data bliver tilgængelige, og hvor dataene er placeret. Find ud af, hvem der har brug for hvilke data, og hvor hurtigt de skal bruge dataene, for at de er værdifulde.

Det er vigtigt, at du forstår de data, du indsamler, når du skal validere, om du kan nå de ønskede resultater. Udvikl dataprofiler, som omfatter:

 • Type – formatet af dataindhold (f.eks. temperatur, niveau, vibrering) og andre beskrivende egenskaber.
 • Størrelse – hvor store er de datafiler, som aktivet skal overføre.
 • Hyppighed af kommunikation – hvor ofte data overføres.
 • Placering – hvor behandles og lagres dataene, og hvor ofte deles de på tværs af systemer, hvis det er relevant.

Efterhånden som du vurderer dataene, opdager du måske, at du skal tilføje eller ændre aktiver, så du kan indsamle de data, der er nødvendige for at nå dit forretningsmål. Det kan f.eks. være nødvendigt at gøre et aktiv klar til brug med en sensor eller at opgradere et operativsystem for at muliggøre dataoverførsel.

Et andet vigtigt aspekt ved datavurdering er at afgøre, hvem der har brug for hvilke data, og hvornår de skal bruge dem, for at de skaber værdi. Med andre ord, hvilke teams i din organisation skal bruge hvilke typer data, og hvor hurtigt skal de bruge dem for at få mest muligt ud af dem? Temperaturdata kan være kritiske, så et driftsteam kan handle på dem i løbet af timer for at undgå nedbrud. Data om tilstanden for en aktivdel, der har lang levetid, er måske kun nødvendige hver uge eller hver måned. Disse oplysninger har indflydelse på, hvor ofte data skal indsamles og sendes til behandling, og hvilke systemer der skal integreres for at sikre, at data er tilgængelige for de rette personer på de rette tidspunkter.

Definer virksomhedsregler

Identificer forhold, der udløser en advarsel, f.eks. når data overskrider en grænse. Definer de handlinger, der skal indtræffe derefter – der skal f.eks. sendes en tekniker, som får instruktioner i, hvordan problemet skal undersøges.

Overvej de forretningsprocesser, du ønskede at implementere tidligere, men ikke kunne, f.eks. automatiseret vedligeholdelse eller at handle på advarsler i realtid. Det er nu muligt.

En vigtig grund til at indføre en IoT-løsning til fjernovervågning er muligheden for at definere virksomhedsregler – dvs. de forhold eller hændelser, der automatisk skal udløse en advarsel og/eller en handling.

Dette kræver identifikation af de specifikke data, der medfører udløsningen. Hvis temperaturen f.eks. stiger til mere end en bestemt grænse, eller hvis temperaturen forbliver inden for et bestemt interval i mere end en time. Hvis du ikke ved, præcist hvilke værdier du skal bruge, kan du identificere udgangsværdier og finjustere dem, efterhånden som du bliver klogere.

Du skal også definere de advarsler og handlinger, der skal indtræffe, hvis et bestemt forhold opstår – hvis temperaturen f.eks. overstiger en bestemt grænse, sendes den nærmeste vedligeholdelsesmedarbejder, som får instruktioner i, hvordan problemet skal undersøges. Hvis et aktiv kan foretage tovejskommunikation, kan aktivet udføre en handling – hvis en grænse f.eks. overskrides, kan der sendes en kommando til aktivet om at køre en diagnosticeringstest.

I visse scenarier vil du bare kunne sende en advarsel via mail eller sms til en person eller gruppe. I andre vil du kunne sikre, at en person og/eller maskine udfører en handling.

Når du definerer virksomhedsregler, skal du sikre dig, at der også tages højde for passende justeringer af forretningsprocessen. Hvis en person f.eks. er ansvarlig for at handle, når der modtages en advarsel, hvordan skal personen så prioritere arbejdsbelastningen, og hvad er den forventede reaktionstid?

Operationaliser og levér forretningsværdi

Fuldfør udviklingen af løsningen, og implementer ændringer i forretningsprocessen. Skaler og integrer med back-end-systemer og programmer. Opnå synlighed i realtid og nye indsigter, og brug disse oplysninger til at forbedre driften.

Med tilstrækkelige data kan du identificere problemer og forudsige hændelser – de grundlæggende elementer for registrering af afvigelser og i sidste ende forudsigende vedligeholdelse.

Når du har defineret kritiske elementer for løsningen til fjernovervågning, skal du udvikle og implementere løsningen. Hvis du starter med en pilotmodel, kan du validere de planlagte ændringer i teknologien og forretningsprocessen, før du skalerer. Det giver dig også mulighed for at justere dine virksomhedsregler og identificere mulige datahuller.

Efterhånden som du skalerer, vil det sandsynligvis blive nødvendigt at muliggøre yderligere integration med back-end-systemer og virksomhedsprogrammer. Det hjælper dig med at få mest værdi i din løsning. Hvis et produkt f.eks. går ned hos en kunde, kan der logføres en automatisk serviceanmodning i dit CRM-system. En servicetekniker kan derefter få besked om at løse problemet, eller hvis dataene antyder, at maskinen skal sendes tilbage for at blive repareret, kan du også overveje at sende et backupprodukt til din kunde, afhængigt af kundens omkostninger for nedetiden.

Fordelene ved fjernovervågning varierer, men omfatter ofte synlighed i næsten realtid i driftsforhold, hurtigere løsninger på problemer og mulighed for at registrere tendenser, det ikke før var muligt at se. Alle dette er med til at reducere omkostninger og skabe større driftseffektivitet.

Fjernovervågning er også udgangspunktet for forudsigende vedligeholdelse. De data, der indsamles via en løsning med fjernovervågning, især data, der indikerer normale forhold sammenlignet med problemforhold, giver dig mulighed for at bygge en forudsigende analysemodel. Denne forudsigende model danner grundlag for et program til forudsigende vedligeholdelse.

Opret din løsning til fjernovervågning

Få mere at vide om Azure IoT