Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Microsoft Azure Previews

Voor het laatst bijgewerkt: mei 2019

Azure kan preview, bèta, of andere pre-release functionaliteit, diensten, software of regio's omvatten die door Microsoft worden aangeboden voor het verkrijgen van feedback van klanten (“Previews”). Previews worden u ter beschikking gesteld op voorwaarde dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden, die een aanvulling vormen op de overeenkomst die van toepassing is op uw gebruik van Azure.

PREVIEWS WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT”, “MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” EN “IN DE BESCHIKBARE VORM” EN ZIJN UITGESLOTEN VAN DE SERVICE LEVEL OVEREENKOMSTEN EN BEPERKTE GARANTIE. Previews worden mogelijk niet gedekt door klantenondersteuning. Previews kunnen onderworpen zijn aan beperkte of andere beveiligings-, nalevings- en privacyverplichtingen, zoals verder uiteengezet in de Privacyverklaring voor Microsoft Online Diensten, het Microsoft Azure Trust Center, de Voorwaarden voor Online Diensten en eventuele aanvullende mededelingen die bij de Preview worden verstrekt. Klanten dienen geen Previews te gebruiken om persoonlijke of andere gegevens te verwerken die onderworpen zijn aan strengere nalevingsvereisten. Bepaalde genoemde Previews kunnen ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die hierna worden beschreven, indien van toepassing. We kunnen Previews op elk moment, zonder voorafgaande mededeling wijzigen of stoppen. We kunnen er ook voor kiezen een Preview niet uit te brengen voor “Algemene beschikbaarheid”.

Bing URL Preview API (Private Preview) gebruiks- en weergavevereisten

U mag de gegevens van de Bing URL Preview API alleen gebruiken om preview fragmenten en thumbnail-afbeeldingen met een hyperlink naar hun bronsites weer te geven in door eindgebruikers geïnitieerd delen van URL’s op sociale media, chat bot of soortgelijke aanbiedingen of (ii) als een signaal van de waarschijnlijkheid dat de inhoud op de URL expliciet materiaal is. U moet alle verzoeken tot het uitschakelen van previews die u mogelijk ontvangt van de website of inhoudseigenaren inwilligen.

Doe het volgende niet:

 • Verstuur alle persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”)) naar de Bing URL Preview API.
 • Kopieer, bewaar of cache gegevens van reacties.
 • Gebruik de gegevens ontvangen van de Bing URL Preview API als onderdeel van machine learning of soortgelijke algoritmische activiteit. Gebruik deze gegevens niet voor het opleiden, evalueren of verbeteren van nieuwe of bestaande diensten die u of derden aanbieden.
 • Wijzig de inhoud van de resultaten (anders dan om ze opnieuw te formatteren op een manier die niet in strijd is met enige andere vereiste), tenzij vereist door de wet of overeengekomen met Microsoft.
 • Laat attributie en URL’s gekoppeld aan de inhoud van het resultaat weg.
 • Toon andere inhoud binnen een deel van een reactie op een manier die een gebruiker zou doen geloven dat de andere inhoud deel uitmaakt van de reactie.

Gebruik van Bing Service-gegevens

Microsoft mag gegevens verwerken die aan Microsoft worden verstrekt via het gebruik van de Bing URL Preview API (“Bing Service-gegevens”) uitsluitend om: de Bing URL Preview API-service aan u te leveren; en (ii) Microsoft-producten en -diensten te verbeteren. Uitsluitend voor deze doeleinden mag Microsoft Bing Service-gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken, reproduceren en gebruiken als basis voor afgeleide werken, en u verleent Microsoft een beperkte, niet-exclusieve, onherroepelijke wereldwijde licentie om dit te doen. U dient alle rechten vast te leggen en te behouden die voor Microsoft noodzakelijk zijn om Bing Service-gegevens te verwerken zoals beschreven in deze paragraaf zonder de rechten van derden te schenden, of Microsoft anderszins verplichtingen te geven jegens u of een derde. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle Gegevens van de Bing Service. Deze sectie over het Gebruik van Bing Service-gegevens zal ook na beëindiging of afloop van een overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Bing URL Preview API van toepassing blijven.

Naleving van de AVG

Met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die onder de AVG vallen en die in strijd met deze gebruiks- en weergavevereisten naar Microsoft worden verzonden en die worden verwerkt in verband met de Bing URL Preview API, begrijpt u dat u en Microsoft onafhankelijke verantwoordelijken zijn voor de verwerking van gegevens onder de AVG. U bent zelf verantwoordelijk voor uw naleving van de AVG.

Bing Custom Visual Search API (Private Preview) gebruiks- en weergavevereisten

Doe het volgende niet:

 • Kopieer, bewaar of cache alle gegevens die u ontvangt van de Bing Custom Visual Search API.
 • Gebruik de gegevens die u ontvangt van de Bing Custom Visual Search API als onderdeel van machine learning of soortgelijke algoritmische activiteit. Gebruik deze gegevens niet voor het opleiden, evalueren of verbeteren van nieuwe of bestaande diensten die u of derden aanbieden.

Doe het volgende:

 • Voeg op prominente wijze een functionele hyperlink naar de Microsoft Privacyverklaring toe in de buurt van elk punt in de gebruikerservaring (UX) dat een gebruiker de mogelijkheid biedt om een zoekopdracht in te voeren. Label de hyperlink Microsoft Privacyverklaring.
 • Geef de Microsoft branding, in overeenstemming met de Microsoft Trademark & Brand Richtlijnen, op prominente wijze weer in de buurt van elk punt in de UX dat een gebruiker de mogelijkheid biedt om een zoekopdracht in te voeren. Een dergelijke branding moet de gebruiker duidelijk maken dat Microsoft de internetzoekbeleving mogelijk maakt.
 • Zorg ervoor dat de weergegeven inhoud maatregelen bevat die geschikt zijn om ervoor te zorgen dat uw gebruik van gegevens die u ontvangt van de Bing Custom Visual Search API geen inbreuk maakt op toepasselijke wetten of rechten van derden.

Gebruik van Bing Service-gegevens

Microsoft kan gegevens verwerken die aan Microsoft worden verstrekt door gebruik te maken van de Custom Visual Search API (“Bing Service Data”) uitsluitend om: u de Custom Visual Search-dienst te leveren; en (ii) Microsoft-producten en -diensten te verbeteren. Uitsluitend voor deze doeleinden mag Microsoft Bing Service-gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken, reproduceren en gebruiken als basis voor afgeleide werken, en u verleent Microsoft een beperkte, niet-exclusieve, onherroepelijke wereldwijde licentie om dit te doen. U dient alle rechten vast te leggen en te behouden die voor Microsoft noodzakelijk zijn om Bing Service-gegevens te verwerken zoals beschreven in deze paragraaf zonder de rechten van derden te schenden, of Microsoft anderszins verplichtingen te geven jegens u of een derde. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle Gegevens van de Bing Service. Deze sectie over het Gebruik van Bing Service-gegevens zal ook na beëindiging of afloop van een overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Custom Visual Search API van toepassing blijven.

Naleving van de AVG

Met betrekking tot alle persoonsgegevens die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG) en die worden verwerkt in verband met oproepen naar de Bing Custom Visual Search API, begrijpt u dat u en Microsoft onafhankelijke verantwoordelijken zijn voor de verwerking van gegevens onder de AVG. U bent zelf verantwoordelijk voor uw naleving van de AVG.

Personalizer-microservice

De Personalizer-microservice die in een container wordt gelanceerd, stuurt de Klantgegevens naar de Personalizer-service die door de Klant in Azure is geconfigureerd om de Personalizer-modellen te trainen die worden gebruikt in zowel de Personalizer-microservice als Personalizer. Door deze software te gebruiken gaat de Klant akkoord met het verzenden van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven. Voor het overige is de Personalizer-microservice op dezelfde basis gelicentieerd als de Cognitive Services in Containers.