Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Microsoft Azure Previews

Voor het laatst bijgewerkt: 2017 februari

Azure kan preview-, bèta- en andere pre-releasefuncties, -services, -software of -regio´s bevatten die door Microsoft worden aangeboden voor het verkrijgen van feedback van klanten (“Previews”). Previews worden aan u ter beschikking gesteld op voorwaarde dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden, die een aanvulling vormen op de overeenkomst die van toepassing is op uw gebruik van Azure.

PREVIEWS WORDEN “IN DE HUIDIGE STAAT”, “MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” GELEVERD EN ZIJN UITGESLOTEN VAN DE SERVICE LEVEL AGREEMENTS EN BEPERKTE GARANTIE. Previews vallen mogelijk niet onder klantenondersteuning. Previews kunnen zijn onderworpen aan beperkte of andere beveiligings-, nalevings- en privacyverplichtingen, zoals nader uiteengezet in de Privacyverklaring voor Online Diensten, het Vertrouwenscentrum voor Microsoft Azure, de Voorwaarden voor Online Diensten en eventuele aanvullende mededelingen die bij de Preview worden geleverd. Sommige genoemde Previews kunnen tevens zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden die hieronder worden vermeld, indien van toepassing. Previews kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gestopt. We kunnen ook ervoor kiezen om een Preview niet uit te brengen in “Algemene beschikbaarheid”.

Microsoft Genomics

Gebruiksrechtovereenkomst Broad. In de dienst Microsoft Genomics is toegang tot de Genetic Analysis Toolkit (GATK) van Broad Institute, Inc. (“Broad”) inbegrepen. Het gebruik van de GATK en de bijbehorende documentatie in het kader van Microsoft Genomics is tevens onderworpen aan de gebruiksrechtovereenkomst voor de GATK van Broad (“Gebruiksrechtovereenkomst van Broad”).

Het delen van informatie. U gaat ermee akkoord dat Microsoft uw status als gebruiker van de GATK in Microsoft Genomics doorgeeft aan Broad, en dat Broad en Microsoft bepaalde statistische en technische informatie over uw gebruik van de GATK uitwisselen (zoals uiteengezet in Artikel 7.2 van de Gebruiksrechtovereenkomst van Broad).

Medisch gebruik. Microsoft Genomics is geen medisch hulpmiddel en uitvoer die wordt gegenereerd door middel van het gebruik ervan is niet bedoeld als feitelijk resultaat. De uitvoer mag niet worden gebruikt voor medisch oordeel, advies of diagnose, of voor de behandeling van een gezondheidstoestand of -probleem. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de vereisten van alle toepasselijke wetten en voorschriften als u Microsoft Genomics gebruikt als onderdeel van een klinische dienst of klinisch product.

Microsoft Azure Hybrid Use Benefit voor Windows 10

Alleen Enterprise-klanten met Windows 10 Enterprise E3/E5 per gebruiker of Windows VDA per gebruiker (Gebruikers-SL's of Aanvullende Gebruikers-SL's) (“Kwalificerende Licenties”) komen in aanmerking voor gebruik van de Microsoft Azure Hybrid Use Benefit voor Windows 10 (“Azure HUB voor Windows 10”). In het kader van deze preview mogen gebruikers aan wie een klant een Kwalificerende Licentie heeft toegewezen Windows 10-images die worden aangeboden in de Azure Virtuele Machine-galerij (images die zijn aangeduid als Azure HUB voor Windows 10-images) implementeren en gebruiken in Microsoft Azure. Elke dergelijke gebruiker mag maximaal vier instances van de Windows 10-software gebruiken onderworpen aan (i) de voorwaarden van de Productvermelding Windows Desktop Operating System in de op dat moment geldende Productvoorwaarden voor Microsoft Volume Licensing en deze previewvoorwaarden, en (ii) de vereiste dat elke gebruiker wordt beheerd via Azure Active Directory. Continu gebruik van de Windows 10-software onder Azure HUB voor Windows 10 op grond van dezelfde voorwaarden is toegestaan tot aan het einde van de vierde volledige kalendermaand volgende op de verklaring van de volgende Current Branch for Business na de Windows 10 Anniversary Update (1607). In het geval van strijdigheden tussen de voorwaarden in de Productvermelding Windows Desktop Operating System en deze previewvoorwaarden, prevaleren deze previewvoorwaarden.

Visual Studio Mobile Center

Right to Use. We grant you the right to access and use the preview service for the development and testing of your application(s), as described in this agreement. For any virtual machines provided by the service, you agree that only one user may access a virtual machine at a time. We reserve all other rights.

Authorized Developer. You appoint Microsoft as your authorized developer with respect to Apple software included in the preview service, and acknowledge that Microsoft has a demonstrable need to use such software as part of the preview service to help you develop and test your application(s). Microsoft is responsible for complying with the terms for any such software included in the preview service and will keep confidential any confidential information of Apple used as part of the preview service and any code or other materials you provide as part of your application(s). Microsoft will only use your Apple ID and/or provisioning profile (if you provide them to us) to provide the preview service to help you develop and test your application(s) and will not share them with any third party. If your Apple ID and/or provisioning profiles are suspended, revoked, and/or terminated, you agree to immediately notify Microsoft.

Package Managers. The preview service may include downloads of package managers, like NuGet, that give you the option to download other Microsoft and third party software packages to use with your application. Those packages are under their own licenses, and not this agreement. Microsoft does not distribute, license or provide any warranties for any of the third-party packages.

Third Party Repository Service Access. If you grant Microsoft access to your third party repository service account, you agree that Microsoft can scan your account, including the contents of your public and private repositories to provide reporting and other functionality to you as part of the preview service. You also agree that Microsoft may use information or insights from your account to improve the preview service.

Access to Data. You may not be able to access data used in the preview service upon termination of your subscription or when it stops running.