Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Microsoft Azure Previews

Laatst bijgewerkt: februari 2018

Azure kan preview-, bèta- en andere pre-releasefuncties, -services, -software of -regio´s bevatten die door Microsoft worden aangeboden voor het verkrijgen van feedback van klanten (“Previews”). Previews worden aan u ter beschikking gesteld op voorwaarde dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden, die een aanvulling vormen op de overeenkomst die van toepassing is op uw gebruik van Azure.

PREVIEWS WORDEN “IN DE HUIDIGE STAAT”, “MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” GELEVERD EN ZIJN UITGESLOTEN VAN DE SERVICE LEVEL AGREEMENTS EN BEPERKTE GARANTIE. Previews vallen mogelijk niet onder klantenondersteuning. Previews kunnen onderworpen zijn aan beperkte of andere beveiligings-, nalevings- en privacyverplichtingen, zoals verder uiteengezet in de Privacyverklaring voor Microsoft Online Diensten, het Microsoft Azure Trust Center, de Voorwaarden voor Online Diensten en eventuele aanvullende mededelingen die bij de Preview worden verstrekt. Klanten dienen geen Previews te gebruiken om persoonlijke of andere gegevens te verwerken die onderworpen zijn aan strengere nalevingsvereisten. Sommige genoemde Previews kunnen tevens zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden die hieronder worden vermeld, indien van toepassing. Previews kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gestopt. We kunnen ook ervoor kiezen om een Preview niet uit te brengen in “Algemene beschikbaarheid”.

Bing Entity Search API

Bing Entity Search API is een van de “Bing zoekservices” binnen de context van de subsectie “Vereisten voor gebruik en weergave van Bing zoekservices” van de subsectie Voorwaarden voor Online Diensten (deel van de subsectie “Microsoft Cognitive Services” van de sectie “Microsoft Azure-services” in de Specifieke Voorwaarden voor Online Diensten). Het gebruik van de Bing Entity Search API door de klant dient in alle opzichten te voldoen aan de vereisten voor de Search API’s in de “Vereisten voor gebruik en weergave van Bing Search API’s”.

Op locatie gebaseerde services

Beperking gebruik in auto's. U mag de service niet gebruiken in enig voertuig, tenzij dit anderszins is toegestaan door Microsoft in een aparte overeenkomst. Het is niet toegestaan de service te gebruiken als navigatiefunctie in een toepassing.

Databasebeperkingen. U mag de service of enig deel daarvan niet gebruiken om een concurrerende database of service op te zetten door gebruik, de extractie of het hergebruik van de gegevens binnen de service of een aanzienlijk deel daarvan, of the service gebruikten voor het creëren van een secundaire of afgeleide database, die geheel of gedeeltelijk gevuld wordt met uw gegevens en/of gegevens die geleverd of gecreëerd zijn door derden;

Het is niet toegestaan de structuur en indeling van de database van de service te kopiëren of gebruiken voor het maken van eenzelfde database; en

Het is niet toegestaan de inhoud die door de service wordt geleverd te gebruiken in combinatie met een andere database van derden, met uitzondering van het voortbouwen op de inhoud van de service van een type dat nog niet opgenomen is in de service (zoals inhoud die uw eigendom is) of waarvoor Microsoft anders licenties uitgeeft. Daarnaast mag u de service niet gebruiken om een speciaal persoonlijk navigatie-apparaat te creëren.

API-resultaten. U mag geen informatie bewaren of opslaan die wordt geleverd door de API van de service, inclusief maar niet beperkt tot, geocodes en reverse geocodes, tegels van kaartgegevens en route-informatie (de “Resultaten”) met als doel dergelijke Resultaten te schalen voor gebruik voor meerdere gebruikers.

Het voorgaande verbiedt u echter niet om dergelijke Resultaten te bewaren op een apparaat of client browser, waarbij het doel van het bewaren is om de latentietijden van de service die u gebruikt op dit apparaat of client browser te verkorten. In het geval dat u Resultaten bewaart in een apparaat of client browser zoals in de zin hierboven is beschreven, mogen deze Resultaten niet langer bewaard worden dan: (i) de geldigheidsduur die aangegeven is in geretourneerde kopteksten; of (ii) 30 dagen, welke van de twee het kortste is.

Het is niet toegestaan Resultaten weer te geven op inhoud of kaartgegevens van derden. Het bovenstaande is niet van toepassing op geocodes/reverse geocodes die door de service zijn geleverd. U mag deze geocodes/reverse geocodes weergeven op inhoud of kaartgegevens van derden, met de uitzondering van producten, gegevens of services die worden geleverd door Open Street Maps of enige andere open source gegevensaanbieder.

Kaartgegevens. U mag uitsluitend kaartgegevens en andere inhoud van derden gebruiken die wordt geleverd door de service volgens de beperkingen die bepaald zijn onder https://www.tomtom.com/en_GB/thirdpartyproductterms/, met ingang van de ingangsdatum en zoals van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

U mag niet proberen de brongegevens te openen van enige inhoud die wordt geleverd op andere wijze dan via de service.

Auteursrecht. Het is niet toegestaan een logo en/of auteursrechtaanduiding te verwijderen, verbergen, maskeren of te wijzigen die geplaatst is op of automatisch aangemaakt is door de service.