Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Microsoft Azure Previews

Voor het laatst bijgewerkt: 2017 februari

Azure kan preview-, bèta- en andere pre-releasefuncties, -services, -software of -regio´s bevatten die door Microsoft worden aangeboden voor het verkrijgen van feedback van klanten (“Previews”). Previews worden aan u ter beschikking gesteld op voorwaarde dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden, die een aanvulling vormen op de overeenkomst die van toepassing is op uw gebruik van Azure.

PREVIEWS WORDEN “IN DE HUIDIGE STAAT”, “MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” GELEVERD EN ZIJN UITGESLOTEN VAN DE SERVICE LEVEL AGREEMENTS EN BEPERKTE GARANTIE. Previews vallen mogelijk niet onder klantenondersteuning. Previews kunnen zijn onderworpen aan beperkte of andere beveiligings-, nalevings- en privacyverplichtingen, zoals nader uiteengezet in de Privacyverklaring voor Online Diensten, het Vertrouwenscentrum voor Microsoft Azure, de Voorwaarden voor Online Diensten en eventuele aanvullende mededelingen die bij de Preview worden geleverd. Sommige genoemde Previews kunnen tevens zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden die hieronder worden vermeld, indien van toepassing. Previews kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gestopt. We kunnen ook ervoor kiezen om een Preview niet uit te brengen in “Algemene beschikbaarheid”.

Azure Media Services - H.265/HEVC-codering

De Klant dient eigen octrooilicenties te verkrijgen van externe H.265/HEVC-octrooicollectieven of rechthebbenden alvorens de Azure Media Services te gebruiken voor het coderen of decoderen van H.265/HEVC-media.

Microsoft Genomics

Gebruiksrechtovereenkomst Broad. In de dienst Microsoft Genomics is toegang tot de Genetic Analysis Toolkit (GATK) van Broad Institute, Inc. (“Broad”) inbegrepen. Het gebruik van de GATK en de bijbehorende documentatie in het kader van Microsoft Genomics is tevens onderworpen aan de gebruiksrechtovereenkomst voor de GATK van Broad (“Gebruiksrechtovereenkomst van Broad”).

Het delen van informatie. U gaat ermee akkoord dat Microsoft uw status als gebruiker van de GATK in Microsoft Genomics doorgeeft aan Broad, en dat Broad en Microsoft bepaalde statistische en technische informatie over uw gebruik van de GATK uitwisselen (zoals uiteengezet in Artikel 7.2 van de Gebruiksrechtovereenkomst van Broad).

Medisch gebruik. Microsoft Genomics is geen medisch hulpmiddel en uitvoer die wordt gegenereerd door middel van het gebruik ervan is niet bedoeld als feitelijk resultaat. De uitvoer mag niet worden gebruikt voor medisch oordeel, advies of diagnose, of voor de behandeling van een gezondheidstoestand of -probleem. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de vereisten van alle toepasselijke wetten en voorschriften als u Microsoft Genomics gebruikt als onderdeel van een klinische dienst of klinisch product.

Microsoft Azure Hybrid Use Benefit voor Windows 10

Alleen Enterprise-klanten met Windows 10 Enterprise E3/E5 per gebruiker of Windows VDA per gebruiker (Gebruikers-SL's of Aanvullende Gebruikers-SL's) (“Kwalificerende Licenties”) komen in aanmerking voor gebruik van de Microsoft Azure Hybrid Use Benefit voor Windows 10 (“Azure HUB voor Windows 10”). In het kader van deze preview mogen gebruikers aan wie een klant een Kwalificerende Licentie heeft toegewezen Windows 10-images die worden aangeboden in de Azure Virtuele Machine-galerij (images die zijn aangeduid als Azure HUB voor Windows 10-images) implementeren en gebruiken in Microsoft Azure. Elke dergelijke gebruiker mag maximaal vier instances van de Windows 10-software gebruiken onderworpen aan (i) de voorwaarden van de Productvermelding Windows Desktop Operating System in de op dat moment geldende Productvoorwaarden voor Microsoft Volume Licensing en deze previewvoorwaarden, en (ii) de vereiste dat elke gebruiker wordt beheerd via Azure Active Directory. Continu gebruik van de Windows 10-software onder Azure HUB voor Windows 10 op grond van dezelfde voorwaarden is toegestaan tot aan het einde van de vierde volledige kalendermaand volgende op de verklaring van de volgende Current Branch for Business na de Windows 10 Anniversary Update (1607). In het geval van strijdigheden tussen de voorwaarden in de Productvermelding Windows Desktop Operating System en deze previewvoorwaarden, prevaleren deze previewvoorwaarden.